Študenti a absolventi

Tipy a rady pre študentov a absolventov.

Mať dobré znalosti o pracovnoprávnych vzťahoch nie je vždy jednoduché. Našťastie sme tu aby sme pomohli. Napríklad, viete, čo musí byť zahrnuté do pracovnej zmluvy? A viete, že zo zákona existujú veci, ktoré nemusíte povedať svojmu zamestnávateľovi? Patria sem informácie o etnickom pôvode, rodine a majetkových pomeroch alebo tehotenstve.

Môžeme tiež vysvetliť agentúrne zamestnanie, čo je niečo, v čom sme odborníkmi.