urady, poplatky a formulare

Úrady, poplatky a formuláre

Úrady, poplatky a formuláre

Ak sa Vám nepodarilo nájsť si prácu počas štúdia,  po ukončení školy budete musieť navštíviť úrady, rovnako ako sa snažiť nájsť si prácu. Viete, ktoré inštitúcie musíte navštíviť a aké doklady a potvrdenia vziať so sebou? Toto je stručný návod k povinnostiam čerstvého absolventa stredoškolského alebo vysokoškolského vzdelania.

POVINNOSTI ABSOLVENTA STREDNEJ ŠKOLY

Študenti prestávajú byť študentmi deň potom, ako úspešne absolvovali svoju školu maturitou. Môžu sa tešiť na letnú dovolenku v pokoji a pohodlí, aj keď nemajú v úmysle pokračovať v štúdiu po získaní maturity. Školský rok sa končí 31. augusta a štát platí za študenta zdravotné poistenie až do tohto dátumu. Buď absolvent alebo jeho nový zamestnávateľ je povinný platiť jeho zdravotné poistenie od 1. septembra. Alebo sa absolvent môže zaregistrovať na úrade práce a štát  bude platiť jeho zdravotné poistenie za neho. Ďalšou možnosťou je platiť si sám svoje zdravotné poistné, ako osoba bez zdaniteľných príjmov. V súčasnosti (február 2015), to znamená platiť čiastku 1 242 CZK mesačne.
Absolventi stredných škôl sa môžu registrovať na úrade práce prakticky ihneď po absolvovaní maturity. Mali by tak však urobiť najneskôr do troch pracovných dní po skončení školského roka. Žiadatelia sú zapísaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie v nasledujúci deň. Je dôležité vedieť, že registrácia na úrade práce nie je povinná, ale v mnohých ohľadoch je to výhodné. To dáva absolventom lepšiu šancu nájsť prácu a nie sú povinní registrovať sa v zdravotnej poisťovni a platiť poistné.
 

POVINNOSTI ABSOLVENTA UNIVERZITY

Vysokoškolské štúdium končí presne 30 dní potom, ako absolvent úspešne absolvoval svoju štátnu skúšku - takže ak ste úspešne prešli predpísanou záverečnou štátnou skúškou 10. júna, vaše školské obdobie sa končí 10. júla. Rovnako ako absolventi stredných škôl, vysokoškoláci by sa mali tiež zaregistrovať na úrade práce najneskôr do troch dní po uplynutí ich zaradenia ako študent. Okamžite sú zadaní do systému uchádzačov o zamestnanie a štát platí za nich zdravotné poistenie.
Ani študenti ani absolventi stredných škôl alebo absolventi vysokých škôl, ktorí nie sú zapojení do zárobkovej činnosti, nie sú povinní platiť poistné na sociálne zabezpečenie, ale musia byť vedomí toho, že táto doba bude zohľadnená, keď bude neskôr vypočítaná hodnota ich starobného dôchodku. Avšak, môžete si založiť penzijné pripoistenie prostredníctvom dobrovoľného dôchodkového poistenia, ktoré (február 2015) znamená zaplatenie minimálne 1 894 CZK.
Každý absolvent, ktorý vykonáva platenú činnosť, je povinný platiť príspevky sociálneho zabezpečenia. Ak sa on / ona nájde zamestnanie, jeho / jej zamestnávateľ platí príspevky do sociálnej poisťovne na jeho / jej mene. Ako podnikateľ alebo iná samostatne zárobkovo činná osoba je on / ona povinný/á platiť príspevky do sociálnej poisťovne sám / sama.
 

NA DÁVKY NIE JE AUTOMATICKÝ NÁROK

Je dôležité vedieť, že aj keď sa študent strednej alebo vysokej školy študent rozhodne zaregistrovať na úrade práce, nemá automaticky nárok na dávky v nezamestnanosti. Ak chcete dostávať dávky v nezamestnanosti, musíte doložiť, že ste sa zúčastnili v systéme dôchodkového poistenia najmenej 12 mesiacov počas posledných 2 rokov, počas ktorých úväzok nezahŕňa dohody o vykonaní práce s hodnotou nižšou ako 10 000 Sk, poplatky za autorské práce alebo rôzne príležitostné dočasné práce. Žiadatelia, ktorí nemajú nárok na podporu v nezamestnanosti, môžu požiadať o dávky sociálnej starostlivosti.
 

Praktické informácie
 

Absolventi sa registrujú na úrade práce, v mieste trvalého bydliska a na vybavenie formalít sú potrebné tieto dokumenty:

  • Platný občiansky preukaz
  • Potvrdenie o ukončení štúdia (študijné obdobie)
  • Maturitné vysvedčenie, diplom (po ukončení štúdia)