ako citat pracovny inzerat

Ako čítať pracovný inzerát? Zn. aj medzi riadkami

Ako čítať pracovný inzerát? Zn. aj medzi riadkami

Pri vyhľadávaní prostredníctvom pracovných inzerátov je najdôležitejšou vecou rozpoznať dôveryhodné inzeráty od tých nedôveryhodných. Potom nebudete strácať čas tým, že budete reagovať na irelevantné ponuky, čo vás bude stáť energiu a nervy a prípadne čas a peniaze, ktoré potrebujete investovať do „budovania svojej kariéry". Poďme sa pozrieť na to, ako vyzerá seriózny inzerát.

AKO BY MAL VYZERAŤ INZERÁT

Názov spoločnosti

Vedieť, pre koho budete pracovať je jednou z najdôležitejších častí informácií, ktoré môžete získať z inzerátu s ponukou zamestnania. To vám umožní zistiť viac informácií o firme jednoduchým zadaním názvu spoločnosti do webového prehliadača. Môžete zistiť v akej oblasti sa spoločnosť špecializuje, ako sa jej darí na trhu, rovnako môžete nájsť referencie od bývalých zamestnancov. To všetko bude indikáciou, či by sa ste mali záujem pracovať pre tohto zamestnávateľa.


Môžete sa tiež stretnúť s inzerátmi s textom: "Hľadáme kandidáta na pozíciu vedúceho výroby pre nášho klienta v odvetví strojárstva." To je inzerát personálnej agentúry, ktorá vám počas pracovného pohovoru v prípade, ak budete vyhovujúcim kandidátom poskytne meno svojho klienta a vášho potenciálneho zamestnávateľa priamo na pohovore.

Názov pracovnej pozície a typ zamestnania

Aj keď niektoré názvy pracovných pozícií sa zdajú byť z iného sveta (napr: Maintenance manager = Vedúci údržby ), špecifikácia práce je základným predpokladom pre vašu orientáciu medzi inzerátmi. Riaďte sa pravidlom - čím viac konkrétny, tým lepšie.
Inzerát by mal jasne uviesť, či sa jedná o ponuku na hlavný pracovný pomer (HPP) alebo čiastočný úväzok, či to bude na základe dohody o vykonaní práce (DoVP) alebo dohody o pracovnej činnosti (DoPČ), alebo pre prácu vyžadujúcu živnostenské oprávnenie (ŽL). Môžete filtrovať ponuky v závislosti od typu práce a vybrať si len tie, ktoré sú pre vás prijateľné, a vyhnete sa nevýhodnému postaveniu z pracovno-právneho hľadiska.

Požadované vzdelanie, skúsenosti a zručnosti

Ak chcete zistiť, či skutočne stojí za to reagovať na pracovnú ponuku, potrebujete vedieť požiadavky vášho potenciálneho zamestnávateľa na vaše vzdelanie a prax. Absolventi sa zvyčajne neuchádzajú o pozíciu vyžadujúcu 5 ročnú pracovnú skúsenosť  a keď sú úspešní na pohovore, dostávajú spravidla  obratom pracovnú ponuku. Odhadnite realisticky svoje šance na základe požiadaviek uvedených v inzeráte. U nižších pozícií , či takzvaných juniorských pozícií  sú zamestnávatelia väčšinou spokojní s menšími skúsenosťami a niekedy dávajú prednosť absolventom, zatiaľ čo pre vyššie pozície zvyčajne vyžadujú 2, 3 alebo 5 rokov skúseností na podobnej pozícii ako aj príslušné vzdelanie. Skúsenosti sú jednoznačne uprednostňované pred vzdelaním u vysoko špecializovaných pozícií ako programátor a na obchodných pozíciách ako je napríklad pozícia obchodného zástupcu alebo key account manažéra.


Pokiaľ ide o vzdelanie, zamestnávatelia zvyčajne vyžadujú výučný list v určitom sektore, stredoškolské vzdelanie (SŠ) alebo vysokoškolské vzdelanie (VŠ)  zvyčajne tiež pridaním povinného políčka - humanitné vedy, prírodné vedy, technické, atď. Niektoré pozície si nevyžadujú zvláštne vzdelanie a požiadavky nahrádzajú skúsenosťami a titulmi s popisom zručností a kvalít, ktoré by uchádzač o zamestnanie mal spĺňať. To často zahŕňa vodičský preukaz (VP), osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti pre pracovníkov v potravinárskom priemysle, znalosti cudzích jazykov alebo jednoducho hľadajú kandidáta, „ktorý je schopný nezávisle riešiť problémy a vyrovnať sa so stresovými situáciami."

Nástupný termín a výhody

Seriózne inzeráty by mali aj niečo ponúknuť, nielen stanovovať svoje požiadavky. Hovoríme o zamestnaneckých výhodách, ako je nadštandardný nárok na dovolenku, príspevky na stravovanie alebo firemné vozidlo, ktoré je k dispozícii aj pre osobné použitie. Dokonca aj počas obdobia keď je miera nezamestnanosti vysoká je príjemné, keď inzerát budí dojem, že spoločnosť sa stará o svojich zamestnancov a že nižší plat je vyvážený inými výhodami.
Inzerát by mal zahŕňať aj predpokladaný dátum nástupu do zamestnania. Údaj nemusí byť konkrétny           ( napr. 21. mája 2016) , ale pre vašu orientáciu by mal uviesť mesiac alebo štvrťrok (jar 2015, apd).

Kontaktné údaje zamestnávateľa

Inzerát by mal končiť uvedením kontaktných údajov zamestnávateľa - odkaz na webové stránky a e-mailovú adresu alebo telefónne číslo spoločnosti s uvedením pracovníka, s ktorým budete hovoriť (riaditeľ, vedúci oddelenia, personálny manažér). Potom môžete upraviť svoj motivačný list a adresovať ho na osobu, ktorá ho bude čítať.