Realizované prieskumy

V spoločnosti Grafton vieme, že znalosť trhu je kľúčovým faktorom pri získaní konkurenčnej výhody pre vaše podnikanie.

Preto neustále prinášame nové výskumy, informácie a analýzy expertov.

Naše prieskumy trhu poskytujú dôležité informácie o pracovnej sile, pracovnom trhu, prístupoch kandidátov a o aktuálnych a budúcich trendoch na trhu v oblasti ľudských zdrojov. Viac o informáciách a výskume trhu nájdete  nižšie.

realizovane prieskumy

Mzdový prieskum 2022

Mzdový prieskum 2022

Dovoľte, aby sme vám predstavili ďalšie vydanie nášho Mzdového prieskumu, ktorý poskytuje najrozsiahlejší prehľad
a porovnanie aktuálnych miezd v jednotlivých segmentoch trhu práce pre všetky regióny Slovenska. Zároveň sa
z jeho stránok dozviete, aké faktory tento rok ovplyvňujú vývoj miezd a prečo príjmy nerastú tak rýchlo ako inflácia.
Prieskum sa uskutočnil v priebehu 3. štvrťroka 2022 v 8 krajoch Slovenskej republiky a zahŕňa viac ako 250 pracovných
pozícií v 7 základných segmentoch pracovného trhu. Prezentované dáta vychádzajú najmä z nástupných miezd
uchádzačov, ktorým sme sprostredkovali zamestnanie, a tiež z požiadaviek firiem hľadajúcich zamestnancov. Údaje
o mzdách sú uvedené ako obvyklá mesačná hrubá mzda v eurách, vrátane variabilných zložiek.

Mzdový prieskum

Prieskumy poskytujeme iba našim súčasným či budúcim klientom (obchodným spoločnostiam) a to v tlačenej podobe. Elektronická verzia nie je k dispozícii a nie je možné ju zaslať e-mailom.

Pre získanie celého prieskumu, prosím, vyplňte formulár nižšie.

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov v súlade so Zásady spracovania osobných údajov.

Meno a priezvisko
Kontakt

HR analýza vo firmách 2022

Počas jarných mesiacov v roku 2022 sme preskúmali 163 výrobných a nevýrobných spoločností vo všetkých regiónoch Slovenskej  republiky a porovnali niektoré dimenzie ich personálnej politiky. Zmapovali sme situáciu a atmosféru v spoločnostiach a zistili sme, akým výzvam museli v uplynulom roku najčastejšie čeliť. 

Dozviete sa preto o súčasnej situácii a budúcich vyhliadkach v oblasti zamestnanosti, miezd, odmeňovania a benefitov. Ďalej o tom, ako spoločnosti využívajú flexibilné formy práce na riešenie nedostatku zamestnancov a aké sú podľa nich plány a výzvy v oblasti ľudských zdrojov. 

Radi sa podelíme o štatistické údaje, ako aj o konkrétne názory a skúsenosti osobností z podnikov a združení podnikov.

Prieskumy poskytujeme len v tlačenej podobe našim súčasným alebo potenciálnym klientom, alebo ich personálnym oddeleniam. Elektronická verzia nie je k dispozícii, a preto ju nie je možné poslať e-mailom.

HR Survey 22

Pre získanie celého prieskumu, prosím, vyplňte formulár nižšie.

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov v súlade so Zásadami spracovania osobných údajov.

Mzdový prieskum 2021

Mzdový prieskum 2021

Pripravili sme pre vás nové vydanie Mzdového prieskumu, ktoré poskytuje najrozsiahlejší prehľad a porovnanie aktuálnych miezd v jednotlivých segmentoch trhu práce pre všetky regióny Slovenska. Mapuje tiež zmeny, ktoré na trhu práce spôsobila v uplynulom roku pandémia koronavírusu, a prináša pohľad na vývoj zamestnanosti v tomto roku. Prieskum bol realizovaný počas 2. štvrťroka 2021 v 8 krajoch Slovenskej republiky a zahŕňa viac ako 250 pracovných pozícií v 7 segmentoch. 

Tohtoročný prieskum má aj užitočnú novinku! Mapu s maximálnou hrubou základnou mzdou vybraných pozícií, ktorá manažérom z jednotlivých regiónov ukáže, či sú nimi ponúkané mzdy konkurencieschopné a nemusia sa obávať odchodu pracovníkov.

 

salary guide 2021

Prieskumy poskytujeme iba našim súčasným či budúcim klientom (obchodným spoločnostiam) a to v tlačenej podobe. Elektronická verzia nie je k dispozícii a nie je možné ju zaslať e-mailom.

Novinári sa môžu ohľadom prieskumu obrátiť na naše PR.​

Pre získanie celého prieskumu, prosím, vyplňte formulár nižšie.

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov v súlade so Zásady spracovania osobných údajov.

Meno a priezvisko
Kontakt

HR analýza vo firmách 2021

Pripravili sme pre vás aktuálne vydanie prieskumu, ktorý mapuje potreby, organizačné zmeny a zmeny v správaní a atmosfére firiem spôsobené pandémiou. Predstavujeme nový prieskum HR analýza vo firmách

HR Survey

HR analýza vo firmách sa realizovala koncom roka 2020 na vzorke 134 spoločností. Materiál ukazuje, ako sa situácia vo firmách vplyvom pandémie zmenila a odráža vplyv koronavírusovej krízy na chod aj atmosféru vo firmách v rôznych segmentoch na trhu.

Zber dát na účely prieskumu prebiehal v období od 1. októbra roka 2020 do 23. novembra. Zber dát prebiehal formou online dotazníka medzi klientmi Grafton Slovakia, ale aj prostredníctvom LinkedIn a medzi HR profesionálmi, ktorí pôsobia vo firemnej sfére. Rovnaký prieskum sme realizovali v dvoch vlnách aj v Českej republike.

Prieskumy poskytujeme iba našim súčasným či budúcim klientom, respektíve ich HR oddeleniam a to v tlačenej forme. Elektrická verzia nie je k dispozícií a nie je ju teda možné zaslať e-mailom.

 

Novinári sa môžu ohľadom prieskumu obrátiť na naše PR.​

Pre získanie celého prieskumu, prosím, vyplňte formulár nižšie.

 

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov v súlade so Zásady spracovania osobných údajov.

Analýza pracovného trhu 2020

Pripravili sme pre vás aktuálne vydanie exkluzívneho prieskumu, ktorý mapuje preferencie slovenských zamestnancov. Predstavujeme nový prieskum Analýza pracovného trhu

Analýza pracovného trhu

Analýza pracovného trhu sa v roku 2020 realizovala na vzorke 2 756 respondentov, ktorí v oboch vlnách predstavujú reprezentatívnu vzorku ľudí v ekonomicky produktívnom veku. Vo väčšine prípadov s vyšším vzdelaním. Zastúpení sú však aj SZČO a pracujúci bez VŠ.

Prieskum prebiehal v dvoch vlnách formou dotazníku na online panely Trendaro. Prvá vlna prebehla pred núdzovým stavom 18. 2. - 24. 3. 2020, teda pred nástupom koronavírusovej krízy, na vzorke 1 423 respondentovDruhá vlna sa zamerala len na oblasti, ktoré pandémia mohla ovplyvniť, nasledovala po uvoľnení opatrení, v dňoch 8. do 29. 6. 2020, na vzorke 1 333 respondentov.

Prieskumy poskytujeme iba našim súčasným či budúcim klientom, respektíve ich HR oddeleniam a to v tlačenej forme. Elektrická verzia nie je k dispozícií a nie je ju teda možné zaslať e-mailom.

 

Novinári sa môžu ohľadom prieskumu obrátiť na naše PR.​

Pre získanie celého prieskumu, prosím, vyplňte formulár nižšie.

 

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov v súlade so Zásady spracovania osobných údajov.

Generačný prieskum preferencií 2020

Tradíciu našich prieskumov tentoraz dopĺňa úplne nové vydanie prieskumu generácií, ktoré sme pre vás pripravovali ešte začiatkom tohto roka. Situácia nám však nedovolila ho s vami zdieľať skôr. Veríme však, že to bude pre Vás zaujímavým materiálom teraz, ale aj v najbližšom období.Cieľom prieskumu bolo porovnať pracovné návyky a rôzne preferencie naprieč jednotlivými generáciami kandidátov na pracovnom trhu.

Generations survey

Prieskumy poskytujeme iba našim súčasným či budúcim klientom (obchodným spoločnostiam). 

Novinári sa môžu ohľadom prieskumu obrátiť na naše PR.​

Pre získanie celého prieskumu, prosím, vyplňte formulár nižšie.

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov v súlade so Zásady spracovania osobných údajov.
 
Preferovaná pobočka

Prehľad platov 2014 na Slovensku

V auguste 2014 sme zverejnili výsledky štúdie zameranej na prehľad platov, ako aj rebríček najžiadanejších profesií v Slovenskej republike.  Štúdia mapuje aktuálnu situáciu na slovenskom trhu práce s rozdelením na jednotlivé regióny Slovenska a odhaduje možný vývoj v rámci rôznych odvetví pracovného trhu (IT a telekomunikácie, Priemyselná výroba a inžiniering, Stavebníctvo a nehnuteľnosti, Bankovníctvo a finančné služby, Obchod a marketing, Centrá zdieľaných služieb a Ľudské zdroje.)

Štúdiu poskytujeme iba v tlačenej podobe. Elektronická verzia nie je k dispozícii.

Pre získanie celého prieskumu, prosím, vyplňte formulár nižšie.

name_all
Kontakt

Prehľad o vývoji platov - CEE Salary Guide 2015

12. Novembra 2015 sme zverejnili výsledky štúdie CEE Salary Guide 2015, ktorá mapuje vývoj platov v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku a v Maďarsku. Výsledný prehľad, ktorý porovnáva mzdy v kľúčových odvetviach (IT a telekomunikáce; Výroba a strojárstvo; Stavebný priemysel; Bankovníctvo a finančné služby; Predaj, obchod a marketing; Ľudské zdroje, administratíva a právo, Centrá zdieľaných služieb ), ukazuje na pozitívne trendy a rast, týkajúci sa či už pracovných pozícií alebo mzdových ukazovateľov. Vo všetkých mapovaných krajinách rastie odmeňovanie zamestancov v kľúčových odvetviach trhu.

Štúdiu poskytujeme iba v tlačenej podobe. Elektronická verzia nie je k dispozícii.

Pre získanie celého prieskumu, prosím, vyplňte formulár nižšie.

name_all
Kontakt

Mzdový prieskum 2016

Pripravili sme pre vás ďalšie výsledky každoročného mzdového prieskumu. Materiál opäť poskytuje prehľadné porovnanie finančného ohodnotenia v 14 klúčových segmentoch v 8 krajoch Slovenskej republiky. Tento rok obsahuje prieskum takmer 300 pozícií . Prezentované údaje vychádzajú predovšetkým z nástupných platov uchádzačov, ktorým sme sprostredkovali  zamestnanie, ako aj z požiadaviek firiem o vyhľadanie zamestnancov.  Prieskum bol realizováný v priebehu  v 1. štvrťroku 2016.

Štúdiu poskytujeme iba v tlačenej podobe. Elektronická verzia nie je k dispozícii.

Pre získanie celého prieskumu, prosím, vyplňte formulár nižšie.

name_all
Kontakt

Mzdový prieskum 2017

Máme pre vás aktuálne vydanie mzdového prieskumu, ktorý pripravujeme každý rok. Materiál poskytuje prehľadné porovnanie aktuálnych miezd na trhu práce v 14 kľúčových segmentoch v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky. Prieskum tento rok obsahuje 230 pozícií. Prezentované údaje vychádzajú najmä z nástupných miezd uchádzačov, ktorým sme sprostredkovali zamestnanie, a z dopytu firem o vyhľadávanie zamestnancov.  Prieskum bol realizovaný v 2. štvrťroku 2017.

Prieskumy poskytujeme iba našim súčasným či budúcim klientom a to v tlačenej podobe. Elektronická verzia nie je k dispozícii a nie je možné ju zaslať e-mailom.

Novinári sa môžu ohľadom prieskumu obrátiť na naše PR.​

Pre získanie celého prieskumu, prosím, vyplňte formulár nižšie.

name_all
Kontakt

Mzdový prieskum Business Services 2017

Pripravili sme pre vás podrobný prehľad vývoja slovenského trhu zdieľaných podnikových služieb, ktorý mapuje potenciál Slovenskej republiky z pohľadu dostupnosti ľudských zdrojov či kancelárskych priestorov, prináša aktuálne informácie o investičných podmienkach a ponúka unikátny prieskum miezd spracovaný na základe nástupných miezd uchádzačov, ktorým sme sprostredkovali zamestnanie, a tiež dopytu firem po zamestnancoch. V prieskume sa dozviete mzdy pri viac ako 66 pozíciách v rámci sektoru, ohlasy od zástupcov inštitúcií, ktoré lokálne podporujú nové investície a tiež prípady medzinárodných spoločností podnikajúcich na Slovensku. Prieskum bol realizovaný v 2. štvrťroku 2017.

Prieskumy poskytujeme iba našim súčasným či budúcim klientom a to v tlačenej podobe. Elektronická verzia nie je k dispozícii a nie je teda možné prieskum zaslať e-mailom.

Pre získanie celého prieskumu, prosím, vyplňte formulár nižšie.

name_all
Kontakt

Prieskum benefitov 2017

Prinášame vám nový Prieskum benefitov pre rok 2017, ktorý bol realizovaný na vzorke  takmer 930 respondentov naprieč 15 sektormi trhu a všetkými krajmi Slovenskej republiky.   Prieskum obsahuje výsledky za máj až august 2017.

Prieskumy poskytujeme iba v tlačenej podobe. Elektronická verzia nie je k dispozícii a nie je teda možné prieskum zaslať e-mailom.

Pre získanie celého prieskumu, prosím, vyplňte formulár nižšie.

Prieskum zamestnaneckých preferencií 2017

Aktuálne vydanie exkluzívneho prieskumu zamestnaneckých preferencií 2017 mapuje situáciu na slovenskom pracovnom trhu z pohľadu kandidátov a to na vzorke viac ako 1500 respondentov naprieč celou republikou. Ide o materiál, ktorý môže slúžiť ako praktický pomocník pri hľadaní nových talentov a motivácii súčasných zamestnancov.

Prieskumy poskytujeme iba v tlačenej podobe. Elektronická verzia nie je k dispozícii a nie je teda možné prieskum zaslať e-mailom.

Pre získanie celého prieskumu, prosím, vyplňte formulár nižšie.

Prieskum benefitov BSS 2018

Prinášame vám nový Prieskum benefitov BSS pre rok 2018, ktorý bol realizovaný na vzorke takmer 450 respondentov naprieč 16 sektormi trhu a všetkými krajmi Slovenskej republiky.   Prieskum obsahuje výsledky za apríl až september 2018.

Prieskumy poskytujeme iba v tlačenej podobe. Elektronická verzia nie je k dispozícii a nie je teda možné prieskum zaslať e-mailom.

Pre získanie celého prieskumu, prosím, vyplňte formulár nižšie.

Prieskum benefitov 2018

Prinášame vám nový Prieskum benefitov pre rok 2018, ktorý bol realizovaný na vzorke 875 respondentov naprieč 16 sektormi trhu a všetkými krajmi Slovenskej republiky.   Prieskum obsahuje výsledky za apríl až september 2018.

Prieskumy poskytujeme iba v tlačenej podobe. Elektronická verzia nie je k dispozícii a nie je teda možné prieskum zaslať e-mailom.

Pre získanie celého prieskumu, prosím, vyplňte formulár nižšie.

name_all
Kontakt

Mzdový prieskum Business Services 2018

Pripravili sme pre vás podrobný prehľad vývoja slovenského trhu zdieľaných podnikových služieb, ktorý mapuje potenciál Slovenskej republiky z pohľadu dostupnosti ľudských zdrojov či kancelárskych priestorov, prináša aktuálne informácie o investičných podmienkach a ponúka unikátny prieskum miezd spracovaný na základe nástupných miezd uchádzačov, ktorým sme sprostredkovali zamestnanie, a tiež dopytu firem po zamestnancoch. V prieskume sa dozviete mzdy pri viac ako 66 pozíciách v rámci sektoru, ohlasy od zástupcov inštitúcií, ktoré lokálne podporujú nové investície a tiež prípady medzinárodných spoločností podnikajúcich na Slovensku. Prieskum bol realizovaný počas 1. polroka 2018.

Prieskumy poskytujeme iba našim súčasným či budúcim klientom a to v tlačenej podobe. Elektronická verzia nie je k dispozícii a nie je teda možné prieskum zaslať e-mailom.

Pre získanie celého prieskumu, prosím, vyplňte formulár nižšie.

name_all
Kontakt

Mzdový prieskum 2018

Aj tento rok sme pre vás pripravili vydanie nášho Mzdového prieskumu. Materiál poskytuje prehľadné porovnanie aktuálnych miezd na trhu práce v 16 kľúčových segmentoch v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky. Prieskum tento rok obsahuje 230 pozícií. Prezentované údaje vychádzajú najmä z nástupných miezd uchádzačov, ktorým sme sprostredkovali zamestnanie, a z dopytu firem o vyhľadávanie zamestnancov.  Prieskum bol realizovaný v 1. polroku 2018.

Prieskumy poskytujeme iba našim súčasným či budúcim klientom (obchodným spoločnostiam) a to v tlačenej podobe. Elektronická verzia nie je k dispozícii a nie je možné ju zaslať e-mailom.

Novinári sa môžu ohľadom prieskumu obrátiť na naše PR.​

Pre získanie celého prieskumu, prosím, vyplňte formulár nižšie.

name_all
Kontakt

Preferencie manažérov 2019

Pripravili sme pre vás prieskum preferencií manažérov v oblastiach hľadania práce a priebehu výberového konania.

preferencie manazerov 2019

Výber kandidátov na manažérske pozície je špecialitou, ktorá sa vo viacerých aspektov podobá príprave jedinečných makroniek. Je to vysoký level cukrárčiny. Na dosiahnutie úspechu je potrebné mať správny recept, ale aj dlhodobú prax. Toto všetko v Graftone máme. Veríme, že vám naše zistenia prinesú námety na optimalizáciu náborového procesu a komunikácie s uchádzačmi na manažérske pozície a následne vám pomôžu získať relevantných a šikovných kolegov. 

Pre získanie celého prieskumu, prosím, vyplňte formulár nižšie.

name_all
Kontakt

Mzdový prieskum 2019

Aj tento rok sme pre vás pripravili vydanie nášho Mzdového prieskumu. Materiál poskytuje prehľadné porovnanie aktuálnych miezd na trhu práce v 16 kľúčových odboroch v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky. Prieskum tento rok obsahuje 213 pracovných pozícií. Prezentované údaje vychádzajú najmä z nástupných miezd uchádzačov, ktorým sme sprostredkovali zamestnanie, a z dopytu firem o vyhľadávanie zamestnancov.  Prieskum bol realizovaný v priebehu prvého pol roka 2019.

mzdovy prieskum 2019

Prieskumy poskytujeme iba našim súčasným či budúcim klientom (obchodným spoločnostiam) a to v tlačenej podobe. Elektronická verzia nie je k dispozícii a nie je možné ju zaslať e-mailom.

Novinári sa môžu ohľadom prieskumu obrátiť na naše PR.​

Pre získanie celého prieskumu, prosím, vyplňte formulár nižšie.

name_all
Kontakt