Realizované prieskumy

V spoločnosti Grafton vieme, že znalosť trhu je kľúčovým faktorom pri získaní konkurenčnej výhody pre vaše podnikanie.

Preto neustále prinášame nové výskumy, informácie a analýzy expertov.

Naše prieskumy trhu poskytujú dôležité informácie o pracovnej sile, pracovnom trhu, prístupoch kandidátov a o aktuálnych a budúcich trendoch na trhu v oblasti ľudských zdrojov. Viac o informáciách a výskume trhu nájdete  nižšie.

Naše prieskumy