Darovanie 2% z dane

Keďže marec je mesiacom daní, práve v tomto období je vhodné uvažovať o možnosti darovania 2% z Vašej dane. Každý z nás má vo svojom okolí organizácie, ktorým tieto finančné prostriedky veľmi pomôžu. Sú nimi rôzne združenia, ktoré sa venujú podpore a rozvoju vzdelávania a telesnej kultúry, poskytovaniu sociálnej pomoci, ochrane zdravia a životného prostredia alebo dobrovoľníctvu.

Ak ste zamestnanec a požiadali ste svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane,  zamestnávateľ Vám po vykonaní ročného zúčtovania dane vystaví Potvrdenie o zaplatení dane.  Na základe tohto potvrdenia si viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane. Následne si vyberiete jedného prijímateľa zo zverejneného zoznamu (komu chcete 2% darovať) a vyplníte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením (originály), doručte do konca apríla na daňový úrad príslušný podľa Vášho trvalého bydliska. Daňový úrad má následne lehotu 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedol Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.