Zásady používania cookies

Naše internetové stránky používajú súbory cookie. Súbor cookie je jednoduchý textový súbor (obvykle s veľkosťou niekoľkých kilobytov), ktorý internetové stránky posielajú webovému prehliadaču užívateľa, keď používateľ navštívi internetové stránky. Cookies plnia celý rad nižšie popísaných funkcií, vďaka ktorým bude Vaša budúca návšteva našich internetových stránok jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo surfovanie po internete oveľa zložitejšie. Pri ich využívaní zároveň rešpektujeme súkromie každého, kto naše internetové stránky navštívi.

Cookies používané na našich internetových stránkach môžeme podľa funkcie rozdeliť do nasledujúcich skupín:

1. Úplne nevyhnutné súbory cookie, ktoré sú potrebné na technické zabezpečenie základných funkcií internetových stránok a bez ktorých by internetové stránky nemohli správne fungovať.

2. Súbory cookie pre lepšiu funkčnosť, ktoré technicky zaisťujú niektoré funkcie internetových stránok slúžiace najmä na ich personalizáciu a na výrazné zvýšenie užívateľského komfortu pri ich využívaní.

3. Súbory cookie na zvýšenie výkonu, ktoré sledujú, koľko užívateľov a z akých zdrojov na internetové stránky prišlo, a tiež monitorujú správanie užívateľov na internetových stránkach, napr. aké ponuky si prezerali, na aké odkazy klikali alebo aké funkcie využívali. Získané informácie potom využívame na analýzu prevádzky a výkonu internetových stránok s cieľom zlepšovať ich funkčnosť a zaistiť užívateľsky prívetivú skúsenosť.

4. Cielené súbory cookie, ktoré monitorujú správanie užívateľa na internetových stránkach a umožňujú jeho analýzu za účelom následného zobrazovania personalizovaných ponúk a reklám prispôsobených na mieru záujmom daného užívateľa, a to aj na iných internetových stránkach.

Bližšie informácie ku každej z vyššie uvedených skupín cookies aj k jednotlivým používaným typom cookies a ich funkciám sú dostupné v Nastaveniach súborov cookie, ktoré je možné otvoriť pomocou príslušného tlačidla na spodnej vyskakovacej lište a kedykoľvek potom aj prostredníctvom zeleného tlačidla, nachádzajúceho sa v ľavom dolnom rohu práve zobrazovanej stránky.

K využívaniu jednotlivých skupín cookies (s výnimkou absolútne nevyhnutných cookies) dochádza iba v prípade, že s tým vyjadríte súhlas zvolením možnosti „Prijať všetky súbory cookie“ na spodnej vyskakovacej lište, resp. zvolením možnosti „Povoliť všetko“, príp. zaškrtnutím jednotlivých skupín cookies a následným zvolením možnosti „Potvrdiť moje voľby“ v Nastaveniach súborov cookie (viď vyššie).

V Nastaveniach súborov cookie (viď vyššie) je možné tiež zrušením zaškrtnutia jednotlivých skupín cookies a zvolením možnosti „Potvrdiť moje voľby“ súhlas odvolať, a využívanie jednotlivých skupín cookies (s výnimkou absolútne nevyhnutných cookies) tým kedykoľvek jednoducho zakázať. Zákaz je okrem toho možné vykonať aj v nastavení webového prehliadača, popr. jeho prepnutím do tzv. anonymného režimu. Je možné tiež ručne vymazať cookies, ktoré už boli prehliadačom uložené.

Nevyjadrenie súhlasu, resp. zakázanie využívania cookies nemá za následok celkovú nemožnosť využívať naše internetové stránky; pokiaľ však jednotlivé skupiny cookies zakážete, môžete tým stratiť možnosť využívať niektoré súčasti a funkcie internetových stránok. Nebudete si napríklad môcť ponechať svoje jazykové nastavenia ani nebudete mať možnosť označovať pracovné inzeráty za svoje „obľúbené“.

Vyššie uvedené zhromažďovanie a využívanie cookies môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Vzťahujú sa na ne preto aj naše všeobecné informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré nájdete tu. Právnym základom pre samotné ukladanie cookies do Vášho prehliadača je (s výnimkou absolútne nevyhnutných cookies) Váš súhlas. Následné spracovanie osobných údajov získaných prostredníctvom cookies potom prebieha tiež na základe našich oprávnených záujmov, ktorými sú najmä zaistenie funkčnosti a bezpečnosti internetových stránok, užívateľského komfortu pri ich využívaní a efektívnej prezentácie ponúkaných služieb a reklám existujúcim i potenciálnym klientom. Voči spracovaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu môžete vzniesť námietku. Pri spracovaní získaných údajov o preferenciách užívateľov môže dochádzať tiež k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Naše internetové stránky používajú Google Analytics, anonymné súbory cookie poskytované spoločnosťou Google Inc. (ďalej ako „Google“) na monitoring využitia a poskytovania analýzy internetových stránok (viac tu). Dáta generované týmito cookies sú prenášané spoločnosti Google, ktorá ich používa na analýzu využitia našich internetových stránok a na poskytovanie ďalších služieb vzťahujúcich sa k aktivitám užívateľov na týchto internetových stránkach a na internete. Google môže tieto informácie zdieľať s ďalšími tretími stranami, ak je to vyžadované zákonom, alebo ak tieto tretie strany spracovávajú informácie pre spoločnosť Google. Dáta získané prostredníctvom Google Analytics sú spracovávané iba v anonymizovanej podobe a Google ich nebude spájať so žiadnymi inými údajmi, ktoré o používateľoch spracováva.

Cookies sú uložené po dobu nastavenú pre jednotlivé typy cookies, ktorých zoznam nájdete v Nastaveniach súborov cookie (viď vyššie), resp. do doby, kedy príslušnú skupinu cookies zakážete alebo uložené cookies z prehliadača vymažete.