Odborná stáž

Absolventi bez praxe majú problém! Väčšina zamestnávateľov totiž hľadá ľudí s predošlými skúsenosťami v danom odbore. Avšak nie je všetko stratené. Jednou z možností, ako nadobudnúť pracovné skúsenosti a preukázať svoje schopnosti, je absolvovanie odbornej stáže v domácej či zahraničnej spoločnosti.

Pre študentov vysokých škôl, čerstvých absolventov či osoby premýšľajúce o kariérnej zmene predstavuje stáž vynikajúcu príležitosť, ako získať odbornú prax. Mladí ľudia si takto môžu rozšíriť svoj životopis, ale hlavne získať nové kontakty a skúsenosti v odbore, ktorému by sa chceli po škole venovať naplno.

Zamestnávatelia prijímajú stážistov s minimálnymi alebo žiadnymi pracovnými skúsenosťami, aby ich na niekoľko týždňov alebo mesiacov integrovali do spoločnosti. Takto majú možnosť zaškoliť si a vychovať budúcich odborníkov v danej oblasti.

Netreba však zabúdať, že hlavným cieľom stáže nie je zárobok, ale nadobudnutie odbornej praxe. Uchádzači ju preto väčšinou vykonávajú za minimálnu odmenu alebo zadarmo.

 

Výhody stáže pre uchádzača:

  • Získanie praxe v odbore
  • Možnosť lepšieho umiestnenia na trhu práce
  • Prepojenie teórie a praxe
  • Získanie nových znalostí a skúseností
  • Odborný dohľad interného mentora
  • Nadviazanie profesionálnych kontaktov
  • Zoznámenie sa s kultúrou a etiketou daného prostredia
  • Eventuálna možnosť získať prácu v spoločnosti, kde bola prax vykonávaná
  • Pri zahraničnej stáži zdokonalenie sa v cudzom jazyku

Požiadavky na uchádzača o odbornú stáž sa odvíjajú od špecifikácie danej stáže. Vo všeobecnosti musí mať uchádzač legálne právo pracovať a vie prejaviť nadšenie pre danú pozíciu. Momentálne je na trhu široká ponuka odborných stáží v oblastiach techniky, humanitných a sociálnych vied a pedagogiky.

 

Ako si vybrať stáž na Slovensku?
 

Existuje mnoho typov vzdelávacích stáží, či už sú určené študentom technického alebo humanitného zamerania, stáže pedagogického charakteru alebo stáže v rozvojových krajinách zamerané na neziskovú oblasť.

Ak si študenti alebo absolventi hľadajú stáž na Slovensku, mali by sledovať aktuálne pracovné ponuky spoločností, v ktorých by sa chceli zamestnať. Okrem sekcie „kariéra“ na firemných weboch treba hľadať inzeráty aj na rôznych pracovných portáloch.

Mnohé firmy hľadajú stážistov priamo na Facebooku, preto sa oplatí sledovať ich fanúšikovské stránky. Netreba sa však báť osloviť firmu aj priamo cez e-mail, uchádzač tak ukáže svoje odhodlanie a vzťah k danej spoločnosti.

Niektoré väčšie firmy majú vytvorené špeciálne trainee programy, ktorých úlohou je vychovať a začleniť nových zamestnancov do spoločnosti. Medzi najznámejšie patria napríklad TESCOTATRA BANKAJohnson ControlsHeineken a mnohé iné.

 

Ako si vybrať stáž v zahraničí?
 

V súčasnosti sú veľmi populárne zahraničné stáže, ktoré sprostredkujú rôzne medzinárodné organizácie a ich programy. Medzi najznámejšie patria AIESECERASMUSIASTE a i., ktoré umožňujú šikovným študentom absolvovať stáže v mnohých krajinách sveta.

Takýmto spôsobom môžu mladí ľudia získať cenné skúsenosti v úplne cudzom prostredí, naučiť sa samostatnosti a v neposlednom rade zdokonaliť svoje konverzačné schopnosti v cudzom jazyku (ten však musia ovládať už pri uchádzaní sa o stáž).

Ak vás článok zaujal, prečítajte si ďalšie príspevky v našej kariérnej zóne. Dozviete sa užitočné informácie, ktoré vám pomôžu s prípravou na pracovný pohovornapísaním životopisu alebo motivačného listu.