Diplom v ruke, čo ďalej?

Ste čerstvý absolvent? Blahoželáme! Ale čo teraz? Predtým, než začnete získavať skúsenosti a hľadať si zamestnanie, spýtajte sa sami seba niekoľko dôležitých otázok. Odpovede vám pomôžu uvedomiť si, čo hľadáte.

ČO CHCEM?


Sú to vlastne jednoduché otázky a týkajú sa vašich plánov a preferencií:

  • Aké sú vaše profesijné a osobné záujmy?
  • Aký typ firmy či inštitúcie preferujete (veľká, malá, rodinná, zahraničná, atď.) A aký typ zamestnávateľa by vám vyhovoval?
  • Aké dôležité je pre vás byť zamestnaný v určitom regióne a aké pracovné príležitosti Vám to poskytuje?
  • Cítite sa byť schopný založiť podnik?
  • Máte záujem o prácu v zahraničí?
  • A čo ste ochotní obetovať pre vašu kariéru?
  • Väčšina potenciálnych zamestnávateľov sa bude oveľa viac zaujímať o vaše názory, skúsenosti a ochotu k práci, než o vaše školské výsledky. Na väčšine segmentov trhu platí to isté aj pre vašu špecializáciu počas štúdia - nebudete prvý ani posledný, kto si vybudoval kariéru v oblasti, o ktorú objavil záujem až po skončení školy.