dostudovali ste, co dalej

Doštudovali ste, čo ďalej?

Doštudovali ste, čo ďalej?

Takže ste skončili štúdium? Čo teraz?

Vyštudovali ste strednú alebo vysokú školu a ste zvedaví, čo robiť ďalej? Môžete začať podnikať alebo nájsť si zamestnanie na plný alebo na čiastočný úväzok. Ak tak nemôžete urobiť ihneď po ukončení svojho štúdia, potom najvýhodnejšou alternatívou je zaregistrovať na úrade práce. Takisto však máte možnosť pokračovať vo svojom štúdiu v ​​tejto krajine alebo v zahraničí.

Pre mnohých absolventov je pokračovanie v štúdiu najatraktívnejšou alternatívou. Prihlášky na školy sa zvyčajne predkladajú do konca februára a samotné prijímacie skúšky sa konajú do júna. Avšak, predovšetkým technické fakulty oznamujú ďalšie termíny neskôr. Potenciálni žiadatelia sa môžu rozhodnúť pre denné štúdium, čo si vyžaduje ich každodennú školskú dochádzku, alebo diaľkové štúdium, ktoré môžu absolvovať popri práci.


Stále viac študentov sa tiež snaží skúsiť svoje šťastie posielaním prihlášok na univerzite v zahraničí, kde môžu študovať vo zvolenom sektore a zdokonaliť si tiež svoje jazykové schopnosti. Avšak jazykové certifikáty môžete tiež získať aj v tejto krajine, napríklad absolvovaním e-learningových kurzov. Jazykové certifikáty, rovnako ako potvrdenie o absolvovaní odborných kurzov, sú dôležitým prvkom, ktorý môžete použiť vo svoj prospech pri hľadaní zamestnania.


Väčšina absolventov sa rozhodne pracovať po ukončení štúdia. V ideálnom prípade si začnete hľadať prácu, zatiaľ čo ešte stále študujete. Najlepšou alternatívou je byť aktívny vo svojom odbore popri štúdiu s využitím napríklad odborných pobytov.
Ak ste vo fáze úvodných kontaktov, dôležité je ukázať iniciatívu od samého začiatku a venovať všetok svoj čas hľadaniu zamestnania. Mali by ste prehľadávať pracovné ponuky, monitorovať firmy, kontaktovať sa s nimi a každý deň by ste mali posielať veľmi dobre vypracovaný životopis spolu s motivačným listom. Personálne agentúry vám tiež pomôžu nájsť vhodnú prácu a pripraviť vás na prijímacie pohovory.