Etický kódex

Etický kódex Grafton Slovakia

Etický kódex Grafton Slovakia

Gi Group Holding je globálny ekosystém personálnych služieb a poradenstva, ktorý podporuje rozvoj trhu práce vytváraním udržateľných sociálnych a ekonomických hodnôt, podporou pozitívnej kultúry práce a prispievaním k zmene života ľudí.

Ako súčasť holdingu Gi Group sa spoločnosť Grafton Slovakia riadi týmito dokumentmi:

 

➡ Code of Ethics

➡ Whistleblowing Policy

➡ Equality, diversity & inclusion (Global Policy)

➡ Anticorruption Policy  

 

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na adrese info@grafton.sk.