Pripravili sme pre vás podrobný prehľad vývoja slovenského trhu zdieľaných podnikových služieb, ktorý mapuje potenciál Slovenskej republiky z pohľadu dostupnosti ľudských zdrojov či kancelárskych priestorov, prináša aktuálne informácie o investičných podmienkach a ponúka unikátny prieskum miezd spracovaný na základe nástupných miezd uchádzačov, ktorým sme sprostredkovali zamestnanie, a tiež dopytu firem po zamestnancoch. V prieskume sa dozviete mzdy pri viac ako 66 pozíciách v rámci sektoru, ohlasy od zástupcov inštitúcií, ktoré lokálne podporujú nové investície a tiež prípady medzinárodných spoločností podnikajúcich na Slovensku. Prieskum bol realizovaný počas 1. polroka 2018.

Prieskumy poskytujeme iba našim súčasným či budúcim klientom a to v tlačenej podobe. Elektronická verzia nie je k dispozícii a nie je teda možné prieskum zaslať e-mailom.

Pre získanie celého prieskumu, prosím, vyplňte formulár nižšie.

name_all
Kontakt