Pripravili sme pre vás ďalšie výsledky každoročného mzdového prieskumu. Materiál opäť poskytuje prehľadné porovnanie finančného ohodnotenia v 14 klúčových segmentoch v 8 krajoch Slovenskej republiky. Tento rok obsahuje prieskum takmer 300 pozícií . Prezentované údaje vychádzajú predovšetkým z nástupných platov uchádzačov, ktorým sme sprostredkovali  zamestnanie, ako aj z požiadaviek firiem o vyhľadanie zamestnancov.  Prieskum bol realizováný v priebehu  v 1. štvrťroku 2016.

Štúdiu poskytujeme iba v tlačenej podobe. Elektronická verzia nie je k dispozícii.

Pre získanie celého prieskumu, prosím, vyplňte formulár nižšie.

name_all
Kontakt