V auguste 2014 sme zverejnili výsledky štúdie zameranej na prehľad platov, ako aj rebríček najžiadanejších profesií v Slovenskej republike.  Štúdia mapuje aktuálnu situáciu na slovenskom trhu práce s rozdelením na jednotlivé regióny Slovenska a odhaduje možný vývoj v rámci rôznych odvetví pracovného trhu (IT a telekomunikácie, Priemyselná výroba a inžiniering, Stavebníctvo a nehnuteľnosti, Bankovníctvo a finančné služby, Obchod a marketing, Centrá zdieľaných služieb a Ľudské zdroje.)

Štúdiu poskytujeme iba v tlačenej podobe. Elektronická verzia nie je k dispozícii.

Pre získanie celého prieskumu, prosím, vyplňte formulár nižšie.

name_all
Kontakt