Analýza HR vo firmách 2023

HR Analýza

Na začiatku roka vám prinášame ohliadnutie za uplynulým obdobím, zmapovanie niekoľkých aktuálnych tém i výhľady do roku  2023.
To všetko vašimi očami, pohľadom HR odborníkov, pre ktorých sú pojmy zamestnanec, zamestnávateľ a zamestnávanie kľúčové.

Prieskum bol zrealizovaný od 5. januára do 1. februára 2023 a zapojili sa do neho respondenti z 207 spoločností, zo všetkých regiónov Slovenska. Jednalo sa prevažne o výrobné spoločnosti. (58%)  

Zmapovali sme situáciu vo firmách a ich personálnych oddeleniach, zistili sme, akým výzvam museli firmy a ich personalisti v minulom roku najčastejšie čeliť. Nezabudli sme ani na aktuálne a medializované témy, ako je whistleblowing, šikanovanie na pracovisku a unisex toalety
Dozviete sa, aký je súčasný stav a výhľad do budúcnosti v oblasti zamestnanostiodmeňovania a benefitov

Prieskumy poskytujeme iba našim existujúcim či budúcim klientom, respektíve ich HR oddelením, a to v tlačenej podobe. Elektronická verzia nie je k dispozícii a nie je ju teda možné zaslať e-mailom.


Ak chcete získať prieskum, jednoducho vyplňte svoju e-mailovú adresu a my vám ho pošleme e-mailom.