Ako uspieť v skúšobnej dobe

Nastupujete do nového zamestnania? Najskôr budete musieť absolvovať 3-mesačnú skúšobnú dobu. Počas tohto obdobia môžete dať kedykoľvek výpoveď. Upozornenie: Váš zamestnávateľ môže taktiež kedykoľvek vypovedať vašu pracovnú zmluvu počas skúšobnej doby. 

Skúšobná doba vám umožňuje zistiť, či je práca vhodná pre vás a vášmu zamestnávateľovi, či ste vhodný kandidát na dané miesto.

Poradíme vám ako zvládnuť prvé 3 mesiace na vašom novom mieste

 • Rozlúčte sa so svojimi kolegami vo svojom predchádzajúcom zamestnaní
  Korektne sa rozlúčte s bývalým zamestnávateľom, predtým ako začnete na novom mieste. Tieto kontakty by mohli byť cenné v budúcnosti.
   

 • Urobte dobrý dojem a zoznámte sa so svojimi novými kolegami
  Je veľmi dôležité, aby ste sa veľmi rýchlo začlenili do tímu. Chvíľu trvá, než sa na pracovisku vytvoria dobré vzťahy. Choďte so svojimi novými kolegami na obed alebo si len tak dajte s nimi kávu. Iste pomôže, keď sa budete podieľať na aktivitách spoločnosti. Možno chodia na bowling, volejbal alebo sa venujú inej činnosti po práci, kde môžete lepšie spoznať svojich kolegov.
   

 • Prispôsobte sa prostrediu firmy
  Niektoré z týchto postupov alebo návykov sa môžu líšiť od tých, ktoré ste zažili predtým. Taktiež je užitočné, ak zo svojich predchádzajúcich skúseností ukážete nové možnosti riešenia problémov.
   

 • Získavajte nové informácie a oboznámte sa s firemnými pravidlami
  Získajte čo najviac informácií o spoločnosti, pozíciách a o svojej úlohe v štruktúre spoločnosti. Oboznámte sa s firemnými pravidlami, aby ste neboli prekvapení, napríklad s limitmi na mobilný telefón alebo internet.
   

 • Pýtajte sa, ale tiež preukážte vynaliezavosť                                                            Využite svoje prvé týždne na novom mieste čo možno najviac - vaši kolegovia vedia, že ste práve začali. Ochotne vám pomôžu. Nepýtajte sa na každý detail a usilovne pracujte od prvého dňa.