Podmienky v práci

Mať dobré znalosti o pracovnoprávnych vzťahoch nie je vždy jednoduché. Preto vám ponúkame rady a tipy, ako môžete dosiahnuť výhodné pracovné podmienky. Napríklad, viete, čo musí byť zahrnuté do pracovnej zmluvy? A viete, že zo zákona existujú veci, ktoré nemusíte povedať svojmu zamestnávateľovi? Patria sem informácie o etnickom pôvode, rodine a majetkových pomeroch alebo tehotenstve.
Samostatnou kapitolou je problematika agentúrnej práce, čo je oblasť, v ktorej sme odborníkmi. Okrem poradenstva vám pomôžeme nájsť  dočasné pracovné pridelenie.