Štrukturovaný životopis - vzor

Už ste prečítali mnoho článkov, rád a tipov, ako napísať najlepší životopis a stále si nie ste istí ako na to? Inšpirujte sa naším vzorom životopisu zostaveným špecialistami v Grafton Recruitment. Nasledujúci vzor dobre poslúži najmä serióznym uchádzačom o prácu, ktorí majú za sebou zodpovedajúcu prax.

Tento vzor štruktúrovaného životopisu samozrejme nie je jediným správnym. Pravdupovediac, taký ani neexistuje. Každý personalista má na podobu životopisu vlastný názor a tak isto aj odborníci v spoločnosti Grafton. Vždy je dobré vedieť, ako sa na životopis pozerá druhá strana. Tá, ktorá rozhoduje o tom, či vás pozve na pracovný pohovor alebo nie.

ŽIVOTOPIS

Meno                        Ing. Ján Umiestniteľný
Telefón                     0911 222 333
Adresa                      Kapucínska 3a, 811 03 Bratislava
E-mail                       jan-umiestnitelny@mail.com
Dátum narodenia    3. 8. 1971

Ku kontaktným a osobným údajom tento rozsah informácií postačuje. Môžete uviesť aj pohlavie. Urobte tak však len v prípade, ak by podľa vášho mena nebolo zamestnávateľovi zrejmé, či má v písomnom kontakte osloviť pána alebo pani.

Kľúčové schopnosti 

- Obchodná stratégia                                              - Vedenie tímu
- Finančná stratégia                                                - Tvorba rozpočtu
- Business development                                         - Account management
- Akvizície a príprava obchodných príležitostí        - Príprava obchodných ponúk
- Vyjednávanie s klientmi                                        - Výborná znalosť segmentu FMCG a HoReCa
- Výborné komunikačné a prezentačné schopnosti 

Kľúčové schopnosti uvádzajte s ohľadom na pozíciu, o ktorú sa uchádzate. Napovie vám popis náplne práce v inzeráte.

Pracovné skúsenosti

Country Manager pre ČR a SR
Od 1/2009 - doteraz Potraviny s.r.o. - Jeden z najväčších potravinárskych výrobcov na svete

Okrem názvu spoločnosti uveďte stručne aj jej činnosť. Uvedomte si, že personalista nemusí poznať danú firmu a popis mu pomôže. Najviac to môže byť jeden z najdôležitejších faktorov v rozhodovaní o pozvaní na pohovor.

- Zodpovednosť za fungovanie spoločnosti v dvoch krajinách
- Zostavovanie obchodnej stratégie
- Vedenie tímu piatich manažérov z rôznych oddelení
- Finančná stratégia a tvorba rozpočtu
- Zodpovednosť za rozvoj obchodných a všetkých ďalších aktivít a činností spoločnosti (tj. za financie, marketing, personál, výrobu, informačné technológie atď.)
- Podieľanie sa na projektoch CEE

Popíšte kľúčové zodpovednosti, ktoré ste v zamestnaní mali. Nemusíte ale rozpisovať každý detail (napr. odpisovanie na e-maily).

Dosiahnuté úspechy: Zefektívnenie fungovania obchodného oddelenia reorganizáciou – obsadenie nového manažéra, vytvorenie novej finančnej stratégie, zníženie nákladov a navýšenie zisku o 35%.

Vo vedúcej funkcii je dôležité zmieniť sa o vami dosiahnutých úspechoch. Napoviete tak potenciálnemu zamestnávateľovi, aký prínos pre jeho spoločnosť predstavujete.

Area Sales Manager pre Bratislavu a západné Slovensko

5/2006 – 12/2008
- Riadenie obchodnej siete v danom regióne
- Vedenie tímu desiatich Key Account Manažérov
- Sledovanie konkurencie a vývoja na trhu
- Reporting Country Manažérovi
- Nábor nových zamestnancov a ich zaradenie do spoločnosti
- Vedenie tímu vrátane náboru a školenie nových zamestnancov

Dosiahnuté úspechy: Vybudovanie novej infraštruktúry, rozšírenie tímu z ôsmych Key Acocunt Manažérov na desať  a stabilizácia tímu. Zavedenie pravidelných školení pre KAM.

Business Development Manager

2/2003 – 4/2006 Pivo Česká republika, s.r.o. – Výrobca a distribútor alkoholických nápojov

- Zodpovednosť za obchodné aktivity a dosiahnutie stanovených cieľov
- Rozvoj podnikania a vzťahov s klientmi

- Príprava cenovej politiky v súlade s právnymi, etickými a vnútornými predpismi spoločnosti
- Analýza trhu a pravidelný repoting vedeniu         
- Vytváranie obchodnej stratégie
- Spolupráca s marketingový oddelením na tvorbe marketingovej stratégie

Dosiahnuté úspechy: Obnovenie spolupráce s bývalými klientmi, ktorí prešli ku konkurencii. Zlepšenie vzťahov s kľúčovými klientmi. Zmena obchodnej stratégie spoločnosti za účelom zvýšenia zisku – nárast o 21%. Vytvorenie novej marketingovej stratégie a inovácia postupov v spolupráci s marketingovým oddelením.

Key Account Manager

7/1999 – 12/2002 

- Rozvíjanie vzťahov s portfóliom obchodných partnerov 
- Komunikácia s kľúčovými klientmi spoločnosti 
- Riadenie tímu ôsmich Account Managers vrátane stanovenia cieľov 
- Zodpovednosť za plnenie individuálnych cieľov aj nastavených cieľov tímu 
- Vedenie administratívy a aktualizácia firemnej databázy

Account Manager


8/1996  – 5/1999 Kola a.s. – výroba a distribúcia nealkoholických nápojov

- Akvizícia nových klientov v segmente retail
- Identifikácia nových obchodných príležitostí 
- Jednanie so zákazníkmi, nadväzovanie vzťahov s obchodnými reťazcami
- Vyjednávanie podmienok spolupráce
- Zodpovednosť za rast výnosov z predaja
- Rozborová činnosť a prezentácia nadriadenému Key Account Manažérovi

 
6/1995 – 7/1996 Sales representative

Kola a.s. – výroba a distribúcia nealkoholických nápojov

U pozícií starších 10 rokov alebo štartovných pozícií po ukončení štúdia nemusíte uvádzať popis. Podobný prípad sú aj pozície, na ktorých ste pôsobil pred viac ako 20 rokmi, alebo ste vystriedali prácu vo viacerých firmách na rovnakej pozícii. Vtedy takú praxi uvádzať nemusíte vôbec.

 

Vzdelanie

1990 – 1995 Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta ekonómie a manažmentu, obor Manažment firiem
1986 – 1990 Gymnázium, Metodova

Kurzy a certifikácie

Komunikačné a prezentačné schopnosti 1997
Efektívne metódy vyjednávania 1999
Riadenie tímu a interná komunikácia 2000
Metódy rozvoja vzťahov a vyjednávania 2005

Počítačové znalosti

MS Office pokročilý
Adobe bežný užívateľ
CRM bežný užívateľ
SAP bežný užívateľ

Jazykové znalosti

Angličtina C1 

Nemčina C1 

Francúzština B1

Vodičský preukaz

Skupina B – aktívne

Záujmy

šachy, ekonomika, čítanie, šport

Referencie na vyžiadanie

 

Tip:  Viete, že ďalším rozhodujúcim faktorom na pozvanie na pohovor je váš motivačný list? Zapracujte aj na ňom tiež sa inšpirujte našim vzorom motivačného listu.