riadene sluzby

Riadené služby (Managed Services)

RPO | MSP | Dočasné ĽZ

Program spoločnosti Grafton pre riadenie HR služieb sa zameriava na odstránenie starostí pri nábore väčších počtov pracovníkov. Ako súčasť tejto služby, sa naši konzultanti stávajú neoddeliteľnou súčasťou vášho úseku HR - so zameraním výlučne na nábor a tým tak zmierňujú tlak na pracovníkov vášho personálneho útvaru a umožňuje im sústrediť sa na kľúčové podnikateľské aktivity. Naše Riadené služby sú šité na mieru a špeciálne navrhnuté tak, aby poskytovali podporu pri nábore  HR tímom, ktoré majú len malý priestor rozšíriť svoju pôsobnosť.

Recruitment Process Outsourcing (RPO)

RPO je forma outsourcingu obchodných procesov, keď zamestnávateľ outsourcuje všetky alebo časť svojich náborových aktivít do spoločnosti Grafton a my vlastne pôsobíme ako funkcia interného náboru tejto spoločnosti pre niektoré alebo všetky zo jej pracovných miest. Každé RPO riešenie, ktoré poskytujeme je individuálne navrhnuté tak, aby spĺňalo náborové potreby vašej organizácie. Komplexné RPO riešenie obsahuje návrh riešenia, optimalizáciu procesov, hlásenia o riadení nákladov a riadenie výkonnosti.

AnchorManaged Service Program (MSP)

Programy správy služieb sú určené pre organizácie, ktoré majú veľké náborové potreby (do stáleho aj dočasného pracovného pomeru), čo si vyžaduje, aby vytvorili partnerstvá s viacerými dodávateľmi. Prostredníctvom riešenia MSP sa spoločnosť Grafton stáva vaším koordinátorom náboru, efektívne riadi všetky vaše náborové aktivity a koordinuje vašich dodávateľov, aby sa zabezpečilo, že ich plnenie bude na najvyššej úrovni. Komplexné MSP riešenie obsahuje návrh riešenia, optimalizáciu procesov, hlásenia o riadení nákladov a riadenie výkonnosti.

Každý MSP je jedinečný pre danú individuálnu organizáciu. Riešenie MSP môžu byť dodané v jednej z nasledujúcich foriem:

Master Vendor

Spoločnosť Grafton ako hlavný dodávateľ dodávateľ, ktorý celkovo riadi plnenie zmluvy a koordinuje sekundárnych dodávateľov

Neutral Vendor

Spoločnosť Grafton je nezávislý zmluvným manažérom zákazky, vo vašom mene riadi viacerých dodávateľov a ich výkon, zatiaľ čo spoločnosť Grafton nie je nevyhnutne hlavným dodávateľom náborových služieb

Interim HR

Potrebujete senior manažéra ĽZ, aby riadil/a organizačné zmeny alebo sa podieľal/a na projektoch na dočasnej báze? Spoločnosť Grafton vám poskytne dočasných manažérov projektov v oblasti ĽZ, ktorí vám pomôžu pri plánovaných, ako aj neplánovaných organizačných rozvojových aktivitách.

Výhody pre klienta

Správa služieb umožňuje spoločnostiam okamžitý prístup, na vyžiadanie, k špecializovaným službám na najvyššej úrovni, bez toho aby im vznikali náklady na zamestnávanie odborníkov v oblasti riadenia ĽZ. Medzi ďalšie výhody tejto služby patria: nižšie náklady, menšie riziko právnych konaní, zvýšenie prevádzkovej efektivity, pružnosť v počte skúsených nasadených personalistov a ich rýchle prispôsobenie.

 

V akom kraji potrebujete zamestnancov?

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov v súlade so Zásady spracovania osobných údajov.