riadene sluzby

Riadené služby

Riadené služby

Správa služieb

RPO | MSP | Dočasné ĽZ

Program spoločnosti Grafton pre riadenie HR služieb sa zameriava na odstránenie starostí pri nábore väčších počtov pracovníkov. Ako súčasť tejto služby, naši konzultanti sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou vášho úseku HR - so zameraním výlučne na nábor a tým tak zmierňujú tlak na pracovníkov vášho personálneho útvaru a umožňuje im sústrediť sa na kľúčové podnikateľské aktivity. Naše Riadené služby sú šité na mieru a špeciálne navrhnuté tak, aby poskytovali podporu pri nábore  HR tímom, ktoré majú len malý priestor rozšíriť svoju pôsobnosť.

AnchorOutsourcing náborového procesu (ONP)

ONP je forma outsourcingu obchodných procesov, keď zamestnávateľ outsourcuje všetky alebo časť svojich náborových aktivít do spoločnosti Grafton a my vlastne pôsobíme ako funkcia interného náboru tejto spoločnosti pre niektoré alebo všetky zo jej pracovných miest. Každé ONP riešenie, ktoré poskytujeme je individuálne navrhnuté tak, aby spĺňalo náborové potreby vašej organizácie. Komplexné ONP riešenie obsahuje návrh riešenia, optimalizáciu procesov, hlásenia o riadení nákladov a riadenie výkonnosti.

AnchorProgram správy služieb (PSS)

Programy správy služieb sú určené pre organizácie, ktoré majú veľké náborové potreby (do stáleho aj dočasného pracovného pomeru), čo si vyžaduje, aby vytvorili partnerstvá s viacerými dodávateľmi. Prostredníctvom riešenia PSS sa spoločnosť Grafton stáva vaším koordinátorom náboru, efektívne riadi všetky vaše náborové aktivity a koordinuje vašich dodávateľov, aby sa zabezpečilo, že ich plnenie bude na najvyššej úrovni. Komplexné PSS riešenie obsahuje návrh riešenia, optimalizáciu procesov, hlásenia o riadení nákladov a riadenie výkonnosti.

Každý PSS je jedinečný pre danú individuálnu organizáciu. Riešenie PSS môžu byť dodané v jednej z nasledujúcich foriem:

Generálny dodávateľ

Spoločnosť Grafton ako generálny dodávateľ, ktorý celkovo riadi plnenie zmluvy a koordinuje sekundárnych dodávateľov

Neutrálny dodávateľ

Spoločnosť Grafton ako nezávislý neutrálny manažér zákazky, vo vašom mene riadi viacerých dodávateľov a ich výkon, zatiaľ čo spoločnosť Grafton nie je nevyhnutne hlavným dodávateľom

AnchorDočasné ĽZ

Potrebujete senior manažéra ĽZ, aby riadil/a organizačné zmeny alebo sa podieľal/a na projektoch na dočasnej báze? Spoločnosť Grafton vám poskytne dočasných manažérov projektov v oblasti ĽZ, ktorí vám pomôžu pri plánovaných, ako aj neplánovaných organizačných rozvojových aktivitách.

Výhody pre klienta

Správa služieb umožňuje spoločnostiam okamžitý prístup, na vyžiadanie, k špecializovaným službám na najvyššej úrovni, bez toho aby im vznikali náklady na zamestnávanie odborníkov v oblasti riadenia ĽZ. Medzi ďalšie výhody tejto služby patria: nižšie náklady, menšie riziko právnych konaní, zvýšenie prevádzkovej efektivity, pružnosť v počte skúsených nasadených personalistov a ich rýchle prispôsobenie.