master office worker

V automotive stagnuje počet pozícií stredného manažmentu

V automotive stagnuje počet pozícií stredného manažmentu

Bratislava, 8. novembra 2019 - Od začiatku tohto roka klesá v automobilovom priemysle na Slovensku počet pracovných pozícií v rámci stredného manažmentu. Upozornila na to personálna spoločnosť Grafton Slovakia na základe výsledkov svojho rozsiahleho prieskumu miezd, ktorý zrealizovala počas druhého štvrťroka 2019.

Inžinieri kvality, procesní inžinieri, ale tiež zamestnanci na manažérskych pozíciách si začali aktívnejšie hľadať prácu z dôvodu znižovania stavov v odvetví automotive. Najväčšiu stagnáciu zaznamenávame práve v počte pozícií stredného manažmentu v automobilovom priemysle. Veľa výrobných spoločností rieši situáciu s nižším predajom prirodzenou fluktuáciou – keď im zamestnanec odíde, nehľadajú zaňho náhradu. Výhodu pocítili najmä zamestnávatelia: opäť si môžu na pracovnom trhu vyberať a nie sú nútení dať ponuku aj menej skúseným kandidátom,“ konštatuje Miroslav GarajCountry Manager Grafton Slovakia.

Najviac ľudí chýba na remeselníckych a robotníckych pozíciách

Na rozdiel od tohto trendu sa však napriek celkovému miernemu spomaľovaniu rastu nedeje zásadná zmena v oblasti výrobných pracovníkov. „Zamestnávateľom u nás celkovo chýba najviac ľudí na remeselníckych a robotníckych pozíciách. Trh sa stále trápi s nedostatkovým počtom kvalifikovaných zámočníkov, zváračov či obrábačov kovov,“ konkretizuje Garaj a dodáva, že žiadaní sú aj elektrikári, skladníci a vodiči vysokozdvižných vozíkov.

Zvárač si v Bratislave, ale aj v Košiciach, Trenčíne a Žiline môže zarobiť až 1 400 eur mesačne. V Banskej Bystrici, Nitre, Prešove a Trnave je mzdový strop pri tejto pozícii 1 300 eur. Pre nadnárodné porovnanie: v Poľsku je pri zváračoch horná hranica v prepočte až na úrovni 1 870 eur, referuje Grafton pôsobiaci vo všetkých krajinách V4.

Elektrikár si môže zarobiť aj 1 600 eur, zámočník 1 500 eur a obrábač kovov 1 400 eur

Príjem elektrikára na Slovensku môže byť aj 1 600 eur, pri zámočníkovi je to 1 500 eur a obrábač kovov má maximálne 1 400 eur – ukázal spomenutý mzdový prieskum. Samozrejme, záleží aj na regióne, hoci rozdiely medzi nimi sa postupne stierajú. „Nárast miezd v percentuálnom vyjadrení sa totiž deje najmä mimo Bratislavy, čo sme aj predpokladali,“ hovorí Garaj.

Grafton očakáva, že naďalej bude veľký dopyt po pracovníkoch zo segmentu vývoja elektroniky a programátoroch v priemyselnej automatizácii. „Veľa spoločností prechádza na plnú automatizáciu, ale príslušných odborníkov je k dispozícii pomerne málo. Väčšina z nich sú čerství absolventi, keďže tieto odbory sú na slovenských školách značne nové – ide o akýchsi informatikov výrobnej sféry,“ vysvetľuje Garaj.

Zamestnanci zo zahraničia sú produktívnejší, ale nelojálnejší

Vo výrobe pretrváva trend dovozu pracovnej sily zo zahraničia. Najpočetnejšou skupinou cudzincov sú Rumuni, ktorých minulý rok pracovalo v SR viac ako 7 000. Nasledovali Srbi (necelých 5 000) a Česi (približne 4 000). Geograficky platí, že väčšina je koncentrovaná na západnom Slovensku.

„Zamestnanci zo zahraničia sú u slovenských zamestnávateľov obľúbení. Obvykle bývajú produktívnejší ako domáci nezamestnaní a najmä z tohto dôvodu po nich často zamestnávatelia siahnu radšej ako po kandidátoch z úradov práce. Na druhej strane, ich lojalita je menšia: často sa stáva, že jeden deň do práce prídu a na druhý deň nie, čo robí veľké vrásky vedeniam spoločností vo výrobnej sfére s nepretržitou prevádzkou,“ popisuje situáciu Garaj.

Flexibilita zamestnávateľov pri prijímaní zamestnancov zo zahraničia pritom stále nie je dostatočná. „Firmy by mali akceptovať fakt, že nábor zo zahraničia je často finančne nákladnejší ako ten lokálny a vyžaduje si aj viac času a dôkladnú prípravu,“ upozorňuje odborník Graftonu.

V súvislosti s náborom zo zahraničia zamestnávatelia očakávajú od personálnej agentúry komplexnú službu, ktorá zahŕňa poradenstvo pred spustením samotného náboru, výber zamestnancov, ich testovanie, zaistenie potrebných pracovných povolení a víz, koordináciu príjazdu a prednástupnú aj ponástupnú starostlivosť.

Prehľadné porovnanie 8 krajov, 16 odborov a 213 pozícií

Mzdový prieskum Graftonu poskytuje prehľadné porovnanie finančného ohodnotenia v 8 krajoch, 7 segmentoch, 16 odboroch a na 213 pracovných pozíciách. Sumy v prehľade sú uvedené ako obvyklá mesačná hrubá mzda v eurách vrátane jej variabilnej zložky. Prezentované dáta vychádzajú najmä z nástupných miezd uchádzačov, ktorým spoločnosť Grafton sprostredkovala zamestnanie, a tiež z dopytu firiem po zamestnancoch.

Prieskum sa zameral na mzdy v týchto 7 segmentoch, respektíve 16 odboroch: informačné technológie a telekomunikácie, inžiniering a výrobanákup a logistikastavebníctvo a realitybankovníctvo a finančné službyobchod, retail a marketing a napokon ľudské zdroje, administratíva a právo.

Príklady mzdových rozdielov 2017 / 2019 (v eurách od-do):

Inžiniering a výroba

  • Vedúci závodu, Trenčín: 4000-8000 / 5000-8000
  • Technický riaditeľ, Košice: 2500-3500 / 2800-4000
  • Manažér údržby, Nitra: 2100-3000 / 2800-3800
  • Manažér BOZP / ŽP, Žilina: 1600-2800 / 1800-3500
  • Manažér kľúčových zákazníkov, Bratislava: 1700-2500 / 1700-3000

Údaje zo Mzdového prieskumu 2019 je možné zverejniť iba pod podmienkou uvedenia zdroja, ktorým je spoločnosť Grafton Slovakia. Z každej kapitoly je povolené prezentovať iba 10 % uvedených pozícií. Zaujíma vás, ako sú na tom mzdy v odbore zdieľaných podnikových služieb? Vyžiadajte si výsledky prieskumu zameraného iba na túto oblasť.