o nastupnej mzde

O nástupnej mzde vyjednávajte sebavedome, informovane a vecne

O nástupnej mzde vyjednávajte sebavedome, informovane a vecne

Bratislava, 18. septembra 2019 - Vyjednávanie o mzde je pre mnohých kandidátov tou najnepríjemnejšou časťou pracovného pohovoru a majú tendenciu prikývnuť na prvú ponúknutú sumu. Chyba, varujú personalisti.

Zamestnávatelia totiž vo všeobecnosti predpokladajú, že mzda bude predmetom rokovania, a z tohto dôvodu si ponechávajú určitý manipulačný priestor. „Úmerne tomu by, ale presne opačným spôsobom, mali postupovať aj uchádzači. Odporúčame im teda: vyrukujte – samozrejme, v realistických intenciách – so sumou o niečo vyššou, než je podľa vašich predstáv akceptovateľná mzda. V optimálnom prípade sa to skončí príjemným prekvapením, ak sa však neudeje, ešte stále je tu šanca dopracovať sa k mzde, ktorá je pre adepta uspokojivá,“ hovorí manažérka z personálnej agentúry Grafton Recruitment Jitka Součková.

Mzdové pomery v segmente i regióne ako argumentačná opora

Pre kandidátov býva ako mentálna aj argumentačná opora veľmi prospešné, ak si najneskôr pred záverečnou fázou výberového konania, do ktorej patrí aj rokovanie o mzde, preštudujú aktuálne pomery na pracovnom trhu v danom segmente, ale aj regióne. Grafton aj z tohto dôvodu pravidelne zostavuje mzdový prieskum podľa najvýznamnejších odvetví, zároveň však naprieč jednotlivými krajmi Slovenska.

„Pochopiteľne, po zoznámení sa s pomermi na pracovnom trhu je následne porovnateľne dôležité čo najobjektívnejšie posúdiť a pri konečnej požiadavke zohľadniť vlastné skúsenosti, kvality a jedinečné prednosti,“ upozorňuje Součková. Práve v tom spočíva jedna z výhod využitia služieb personálnej agentúry – recruiteri na základe svojich profesionálnych a komplexných informačných zdrojov dokážu adeptovi pomôcť lepšie sa zorientovať na pracovnom trhu.

Benefity dokážu generovať nemalú sumu

Do úvahy treba brať aj balík benefitov. Môže byť kontraproduktívne upínať sa na základnú mzdu a neuvedomiť si, o koľko ju dvíhajú prípadný 13. a 14. plat, koncoročné odmeny, systém výkonnostných bonusov, ale aj flexibilná práca v podobe kĺzavej doby či aspoň občasného home officu. Nemalú sumu dokážu generovať aj rôzne iné zamestnanecké výhody – predovšetkým služobný telefón či automobil aj na súkromné účely.

Aj pri vyjednávaní o výške mzdy je nesmierne podstatné správne načasovanie. „Kandidát má voči potenciálnemu zamestnávateľovi najväčšiu prevahu v rámci ´licitovania´ vo chvíli, keď už od neho dostal rámcovú ponuku práce. Vtedy totiž nádejný zamestnávateľ odkryl karty a deklaroval záujem o uchádzača. Okrem toho investoval do výberového konania prostriedky i čas,“ podotýka odborníčka z Graftonu.

Kto si nezapýta zaslúženú mzdu, nebude ju mať

Pri vyjednávaní o výške mzdy vystupujte sebavedome, ale nie arogantne. Snažte sa zachovať si zdvorilý a vecný tón. „Sotva si možno predstaviť niečo nevhodnejšie, než by bola pobúrená, urazená či pobavená reakcia na konkrétny návrh,“ upozorňuje Součková.

Rokovanie o nástupnej mzde je trochu ako poker: neradno stratiť nervy a pristúpiť na ponuku, ktorá sa už zdá byť nemenná napríklad s poukázaním na striktný rozpočet vyčlenený na túto pozíciu. Vždy žiadajte druhú stranu o úplne jednoznačný postoj a potvrdenie, že možnosti nájsť prienik sa minuli. „Hlavný dôvod, pre ktorý zamestnanci nemajú takú mzdu, akú si zaslúžia, je ten, že si ju nezapýtali,“ uzatvára Jitka Součková.

7 vecí, ktorých sa držte pri vyjednávaní o výške mzdy:

  • Urobte si prieskum pracovného trhu aj s prihliadnutím na región
  • Stanovte si akceptovateľné finančné rozpätie
  • Natrénujte si túto časť výberového konania
  • Nechajte nadnesenie témy na potenciálneho zamestnávateľa, ale keď sa vás spýtajú, nehovorte neviem
  • Nepristupujte na konverzáciu o mzde, kým nedostanete pracovnú ponuku
  • Neinformujte o svojej mzdovej minulosti, slušne to odmietnite
  • Nezabudnite sa spýtať na benefity a zahrňte ich do svojho zvažovania