na rok 2020 prognoza rastu miezd

Na rok 2020 prognóza rastu miezd o 5-7 %, stierajú sa regionálne rozdiely

Na rok 2020 prognóza rastu miezd o 5-7 %, stierajú sa regionálne rozdiely

Bratislava 1. októbra 2019 - Oproti prechádzajúcim rokom sa percentuálne tempo rastu miezd na Slovensku nebude ďalej zvyšovať smerom k dvojciferným hodnotám. Odhaduje to personálna agentúra Grafton Slovakia aj na základe výsledkov svojho rozsiahleho prieskumu miezd, ktorý zrealizovala počas druhého štvrťroka 2019.

V ostatných troch rokoch sa tempo rastu priemernej mzdy zvýšilo zo 4,2 % v roku 2016 na 7,0 % v roku 2017, respektíve na 8,1 % v roku 2018. „Pre rok 2019 očakávame zmenu trendu, stále však pôjde o výrazný nárast v rozpätí 6-8 %,“ konštatuje Miroslav GarajCountry Manager Grafton Slovakia, a dodáva: Potvrdilo sa, čo sme očakávali, a to skutočnosť, že sa budú postupne stierať regionálne rozdiely, keďže nárast miezd v percentuálnom vyjadrení sa deje najmä mimo Bratislavy.“

K pokračujúcej nerovnováhe medzi dopytom po zamestnancoch a obsadzovaním voľných pracovných miest prispieva okrem iného aj stúpajúci záujem hlavne mladej generácie o možnosť pracovať v zahraničí. „Aj preto očakávame rast miezd v roku 2020 v rozpätí 5-7 %, pričom bude pokračovať trend postupného vyrovnávania mzdových hladín medzi jednotlivými regiónmi SR,“ avizuje Garaj.

Vedúci logistiky má pri dvojročnom porovnaní minimálne o 500 eur viac

Najvyššie percentuálne prírastky miezd sa vo všeobecnosti logicky dejú na najnižších pozíciách, a to naprieč jednotlivými odbormi. Napríklad recepčná so skúsenosťami do troch rokov, teda vrátane žiadnych, v Žilinskom kraji pred dvoma rokmi zarobila minimálne 550 eur, teraz je to už 700 eur. Aj vo vyšších príjmových sférach sa však nájdu pozoruhodné príklady nárastu mzdy za spomenuté bienálne obdobie (2017-2019): u vedúceho logistiky v Banskej Bystrici je to z rozpätia 1300-1800 eur posun až na škálu 1800-2800 eur.

Prieskum poskytuje prehľadné porovnanie finančného ohodnotenia v 8 krajoch, 7 segmentoch, 16 odboroch a na 213 pracovných pozíciách. Sumy v prehľade sú uvedené ako obvyklá mesačná hrubá mzda v eurách vrátane jej variabilnej zložky. Prezentované dáta vychádzajú najmä z nástupných miezd uchádzačov, ktorým spoločnosť Grafton sprostredkovala zamestnanie, a tiež z dopytu firiem po zamestnancoch.

Prieskum sa zameral na mzdy v týchto 7 segmentoch, respektíve 16 odboroch: informačné technológie a telekomunikácie, inžiniering a výrobanákup a logistikastavebníctvo a realitybankovníctvo a finančné službyobchod, retail a marketing a ľudské zdroje, administratíva a právo.