horúcou ihlou

Grafton Slovakia: Novú povinnosť pre zamestnávateľov ušili horúcou ihlou

Grafton Slovakia: Novú povinnosť pre zamestnávateľov ušili horúcou ihlou

Bratislava 28. februára 2019 - Povinné zverejňovanie všetkých voľných či nových pracovných pozícií bolo šité horúcou ihlou, hlásia personalisti po tom, ako zamestnávateľom pribudla od 1. januára príslušná agenda.

„Tejto časti balíka opatrení, ktorými sa novelizovali najmä pravidlá zamestnávania občanov z krajín mimo Európskej únie, chýba dôkladné dotiahnutie technickej stránky a mechanizmov zverejňovania,“ konštatuje Branislav Jančuška z personálnej spoločnosti Grafton Recruitment.

Novela má hlavný cieľ v skrátení a zjednodušení procesu prijímania cudzincov do zamestnania na Slovensku. „Keďže štát uvoľnil podmienky, chce mať dokonalý prehľad o počte a štruktúre obsadzovaných pozícií. V tom vidím zo strany rezortného ministerstva aj ústredia práce racionálny dôvod zaviesť povinné oznamovanie voľných či nových pozícií. To je ´A´. Treba však povedať aj ´B´: predkladatelia to podľa mňa nepremysleli do najmenších detailov. Chýbajú metodické usmernenia pre rôzne špecifické prípady a pokrivkávajú aj kontrolné nástroje,“ upozorňuje Jančuška.

Problematická kontrola

„Predstavme si konkrétnu a pomerne bežnú situáciu z praxe. Firma vytvára novú pozíciu a kandidátov jej odporučia vlastní zamestnanci. Jeden z takýchto uchádzačov napokon aj nastúpi a firma v rámci všetkých administratívnych povinností vyplývajúcich zo vzniku pracovného pomeru bude musieť nahlásiť voľné miesto na úrad práce alebo dodatočne zverejniť túto pozíciu na pracovných portáloch – za poplatok. Inak jej hrozí pokuta 300 eur,“ načrtáva Jančuška a v tejto súvislosti odhaduje, že práve pod vplyvom hrozby postihu si zamestnávatelia napospol budú plniť predmetnú povinnosť, akokoľvek je možná kontrola problematická.

Znenie je vágne napríklad v tom, že nestanovuje lehotu, dokedy si zamestnávateľ musí splniť povinnosť. Oznámenie môže vykonať telefonicky, faxom alebo vyplnením elektronického formulára.

V dotazníku sú povinné údaje o samotnom zamestnávateľovi, ale aj o forme a type pracovného pomeru, požadovanom dátume nástupu, zmenovej prevádzke, pracovnom čase, hrubej aj hodinovej mzde, poskytovaných benefitoch vrátane prípadného príspevku na dopravu alebo bývanie, požadovanom vzdelaní, potrebnej dĺžke doterajšej praxe, minimálnej miere jazykových i počítačových schopností či nevyhnutnosti vodičského preukazu.

Ak zamestnávateľ vo výrobe, čo sa v slovenských reáliách týka predovšetkým odvetvia automotive, hľadá viac zamestnancov, musí pri tzv. nahláške riešiť každú obsadzovanú pozíciu jednotlivo.

Zbytočné zvýšenie administratívnej záťaže

Odborník z Graftonu tvrdí, že takáto legislatíva zbytočne zvyšuje administratívnu záťaž zamestnávateľov aj referentov úradov práce a zároveň neponúka žiadne reálne pozitíva pre uchádzačov: „Prospech z tejto úpravy môže mať jedine Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré získa prehľad aj o dosiaľ neinzerovaných pozíciách obsadzovaných firmami po vlastnej osi.“

Jančuška kvituje alternatívnu možnosť splniť si povinnosť prostredníctvom pracovných portálov: „Som veľmi rád, že sa podarilo vniesť do novely túto eventualitu. Mnohým spoločnostiam, ktoré aj tak už doteraz práve takýmto spôsobom zverejňovali voľné či nové pozície, odpadne značný kus nadbytočnej agendy. Pripomínam, že firmy majú aj bezplatnú možnosť oznámenia pracovného miesta – najjednoduchšie online na stránke istp.sk.“