radio slovensko

Zamestnávanie občanov so zdravotným znevýhodnením

Zamestnávanie občanov so zdravotným znevýhodnením
Video file