pravda logo

Prípadný lockdown počas tretej vlny spôsobí rast nezamestnanosti, tvrdia personalisti

Prípadný lockdown počas tretej vlny spôsobí rast nezamestnanosti, tvrdia personalisti

Ak tretia vlna pandémie koronavírusu prinesie opätovný lockdown a prijatie výrazných protipandemických opatrení, personálna agentúra Grafton predpokladá na Slovensku na jeseň opätovný rast nezamestnanosti. V prípade zhoršovania situácie budú najviac ohrozené sektory služieb, gastro priemyslu, hotelierstva a cestovného ruchu. Grafton preto odporúča zamestnanom z týchto oblastí, aby konali a pomohli tak predísť strate zamestnania.

„Mali by sa snažiť zvýšiť či rozšíriť si svoju kvalifikáciu, prípadne pracovať na kariérnom rozvoji v inej oblasti. Vhodné je poobzerať sa po práci v segmentoch, ktoré budú pandémiou zasiahnuté menej. Prípadne môžu vykryť prechodné obdobie brigádou alebo registráciou na Úrade práce,“ uviedla Division Manager personálnej agentúry Grafton Renáta Zalubel. Najmenej zasiahnuté boli pritom sektory informačných technológií a potravinárstva.

Koronavírus podľa Graftonu zásadne ovplyvnil to, ako dnes pracujeme. Veľa zamestnávateľov prešlo na prácu z domu a ich zamestnanci zostali pracovať na home office aj po uvoľnení protipandemických opatrení. Zmenilo sa aj vnímanie hodnoty benefitov zamestnancami. „Dnes je pre nich najdôležitejšia bezpečnosť v práci, istota a dlhodobá udržateľnosť pracovného miesta, ako aj odolnosť zamestnávateľa voči externým faktorom či work-life balance,“ priblížila Zalubel.

Zdroj: Pravda