radio slovensko

Ako na hľadanie práce vo vyššom veku?