radio slovensko

Ako komunikovať žiadaný postup Vášmu nadriadenému?

Ako komunikovať žiadaný postup Vášmu nadriadenému?
Video file