radio slovensko

Ako komunikovať žiadaný postup Vášmu nadriadenému?