Nie ste spokojní v práci?

Nie ste spokojní v práci? Práve teraz je na zmenu zamestnania ideálny čas, radia personalisti

Bratislava 4. augusta 2023 - Podľa prieskumu personálnej agentúry Grafton je v súčasnosti vyše 30 % ľudí vo svojej práci viac či menej nespokojných. Avšak len asi štvrtina si aktuálne hľadá nové zamestnanie a iba 6 % to robí intenzívne. Čo v tomto smere radia personalisti? I keď je dnešná doba turbulentná, určite nie je dôvod so zmenou zamestnania váhať. Uchádzačom totiž hrá do karát situácia na pracovnom trhu aj nové príležitosti.

Ako ukázal aktuálny prieskum agentúry Grafton, približne štvrtina zamestnancov si aktuálne hľadá nové zamestnanie, z toho 6 % to robí intenzívne a 19 % skôr len zisťuje nové možnosti. Omnoho väčší potenciál na zmenu pritom naznačujú otázky mapujúce spokojnosť ľudí v práci — 6 % respondentov považuje svoju prácu za nudnú a v ďalších 2 % dokonca vzbudzuje hnev. Neutrálny pocit deklarovalo 24 % pracovníkov, ktorí vo svojej práci nie sú ani celkom nespokojní, no ani úplne spokojní. To je viac než tretina zamestnancov, ktorým ich práca neprináša to, čo by si predstavovali. „Dôvody nespokojnosti sú pritom rôzne — od nízkej mzdy, stresu a prepracovanosti, ktoré v našom rebríčku vedú, až po nemožnosť zladiť pracovný a osobný život či nezaujímavú náplň práce,“ upresňuje Martin Malo, riaditeľ Grafton Recruitment a Gi Group.

 

Pasívna rezignácia zväzuje ľuďom ruky. Úplne zbytočne

Podľa výsledkov prieskumu to vyzerá tak, že Slováci dnes so zmenou zamestnania viac váhajú. Podobná situácia je však podľa slov odborníka aj inde v Európe. Prečo je to tak? „Kým po pandémii sme zažili globálnu vlnu tzv. veľkej rezignácie, teda prehodnocovania kariéry, kedy sa množstvo ľudí rozhodlo zmeniť pracovnú pozíciu, dnes je situácia trochu iná. S nástupom globálnej recesie sa zdá, že ‚veľkú rezignáciu′ začína potláčať strach a namiesto nej sa objavuje fenomén ‚pasívnej rezignácie′. Mnoho ľudí je síce v zamestnaní nespokojných, no nakoniec rezignujú a v práci ostávajú aj napriek tomu, že nezodpovedá ich schopnostiam, ambíciám alebo životnej vízii. V turbulentných časoch totiž uprednostnia istotu a praktický pohľad,“ vysvetľuje M. Malo.

Takáto pasívna rezignácia však podľa odborníkov nemusí predstavovať správny prístup. Podľa personalistov môže byť dnes naopak ideálny čas prejsť od pasivity k proaktivite a naštartovaniu zmien vo svojej kariére. „Aj keď sa nachádzame v období globálnej recesie, stále existuje množstvo sektorov, ktoré očakávajú rast. Túto tendenciu potvrdzujú aj štatistické dáta z Eurostatu, podľa ktorých sa miera voľných pracovných miest medziročne takmer zdvojnásobila — z 1,6 % v júni 2020 na 3 % v júni 2022. Podobné výsledky v tomto smere ukázal aj náš prieskum na Slovensku, podľa ktorého až 46 % sledovaných firiem plánuje v roku 2023 zvýšiť počet svojich zamestnancov. Väčší záujem zo strany zamestnávateľov pritom dáva uchádzačom väčšie šance na úspech a zároveň ich stavia do výhodnejšej vyjednávacej pozície,“ odôvodňuje riaditeľ Graftonu.

 

Žijeme v období zmien. Nie sú však hrozbou, ale príležitosťou

V mnohých pracovných oblastiach sa dnes odohrávajú obrovské technologické zmeny, a to priam závratným tempom. To všetko môže v ľuďoch vzbudzovať istú úzkosť, že v budúcnosti neuspejú, pretože nebudú mať kľúčové zručnosti, prípadne že ich profesia úplne zanikne. Zmena však obvykle prináša aj nové príležitosti. Podľa World Economic Forum si transformácia pracovných miest technológiami štvrtej priemyselnej revolúcie v celosvetovom meradle vyžiada do roku 2030 rekvalifikovanie viac ako 1 miliardy ľudí.

„Tí, ktorí so zmenou počítajú a pripravia sa na ňu namiesto toho, aby čakali kým nastane, budú mať pritom v oblasti pracovných príležitostí náskok. Zamestnanci môžu napríklad využiť školenia v nových zručnostiach, ktoré môžu byť v ich odvetví v budúcnosti cenené, prípadne hľadať v súčasnej práci nové úlohy. Zručnosti, ktoré takto získajú, môžu byť atraktívne ako pre ich súčasného, tak aj pre prípadných budúcich zamestnávateľov,“ radí Martin Malo.

Ďalším dôsledkom týchto zmien je, že zamestnávatelia až tak netrvajú na konkrétnych zručnostiach uchádzača a väčšiu váhu pripisujú napríklad jeho flexibilite, záujmu a ochote učiť sa, či vlastnostiam, ktoré zodpovedajú firemným hodnotám a tímovej kultúre. „To znamená, že príležitosť na výraznú zmenu alebo posun v profesijnej oblasti je dnes väčšia než kedykoľvek predtým, pretože spoločnosti uvažujú o kandidátoch nielen z pohľadu ich konkrétnych odborných zručností či skúseností, ale zameriavajú sa aj na ich potenciál a motiváciu,“ dodáva riaditeľ personálnej agentúry Grafton.

 

Aký pocit majú Slováci zo svojej práce a prečo sú najčastejšie nespokojní?

Ako ukázal aktuálny prieskum agentúry Grafton, so svojou prácou nie je úplne spokojných 32 % zamestnancov, z toho 2 % uviedli dokonca mimoriadne negatívnu emóciu hnevu. Naopak, lásku k svojej práci pociťuje v priemere 21 % ľudí — najviac je ich v oblasti obchodu a marketingu (31 %), najmenej medzi modrými goliermi (13 %), teda pracovníkmi z oblasti výroby a prevádzky.

 

Aký majú pocit zo svojej práce?

 • Láska 21 %
 • Radosť 47 %
 • Neutrálny pocit 24 %
 • Nuda 6 %
 • Hnev 2 %

 

Prečo sú nespokojní?

 • Výška mzdy 72 %
 • Stres a prepracovanosť 53 %
 • Nemožnosť kariérneho postupu 45 %
 • Príliš vysoké nároky na prácu 35 %
 • Nevyhovujúce pracovné podmienky 31 %
 • Zlá spolupráca s kolegami 32 %
 • Nemožnosť zladiť pracovný a osobný život 21 %
 • Nezaujímavá náplň práce 20 %

 

Nové zamestnanie si aktuálne hľadá 25 % pracujúcich. Najväčšie zastúpenie majú v tomto smere ľudia z podnikových služieb (33 %), naopak najmenšie pracovníci z oblasti IT (14 %).

 

Hľadajú si novú prácu?

 • Áno, intenzívne 6 %
 • Áno, zisťujú možnosti 19 %

 

 

O prieskume Grafton:

Do prieskumu sa zapojilo 1 825 respondentov, ktorí predstavujú reprezentatívnu vzorku online populácie SR z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, kraja a veľkosti bydliska. Ide o ľudí v ekonomicky produktívnom veku, vo väčšine prípadov zamestnancov na plný úväzok. Zastúpení sú však aj SZČO a pracujúci na skrátený úväzok. Prieskum prebiehal formou online dotazníka v januári 2023.