Prognóza pracovného trhu 2023

Prognóza pracovného trhu 2023: Pokračujúca neistota môže zapríčiniť prepúšťanie, sektor zdieľaných služieb a IT bude naopak naberať

Prognóza pracovného trhu 2023: Pokračujúca neistota môže zapríčiniť prepúšťanie, sektor zdieľaných služieb a IT bude naopak naberať

Stabilný stav alebo pozitívny vývoj predpokladalo aj napriek dopadu koronakrízy koncom roka 2021 na Slovensku až 99 % spoločností a tretina firiem plánovala zvyšovanie miezd. Bohužiaľ, konflikt na Ukrajine, s tým spojená energetická kríza a vysoká inflácia spôsobili, že tieto plány museli firmy prehodnotiť a reálne mzdy v súkromnom sektore začali skôr klesať.

„Najväčší dopad v tomto aj budúcom roku budú pociťovať tzv. modré goliere, teda bežní pracovníci vo výrobe, obchode a remeselníci, ako aj ostatní zamestnanci s nižšou ako priemernou mzdou,“ vysvetľuje riaditeľ personálnej agentúry Grafton a Gi Group Martin Malo. Zamestnanci s takouto mzdou sa musia potýkať s nárastom cien z viacerých strán. Podľa prieskumov tvoria náklady na bývanie a energie v priemere vyše štvrtinu z celkových spotrebných výdavkov slovenských domácností. Elektrina, plyn a teplo tvoria z celkových nákladov takmer 10 %, ide tak o najvyšší podiel v rámci krajín EÚ.

 

Najvyšší dopyt bol po pracovníkoch z výroby a IT

Práve po pracovníkoch z týchto oblastí je však na Slovensku najvyšší dopyt, pričom kandidátov je stále nedostatok. Medzi najhľadanejšie pracovné pozície patrili podľa interných prieskumov agentúry Grafton v tomto roku totiž pracovníci z oblasti výroby, inžinieringu a IT. Išlo predovšetkým o pozície kvalifikovaných pracovníkov a špecialistov zo strojárskeho, automobilového a elektrotechnického odvetvia, ale aj o menej kvalifikovaných zamestnancov.

Najvyšší dopyt v roku 2022 tak bol o procesných inžinierov, technikov údržby, nástrojárov, operátorov výroby. Ďalej to boli kvalifikované pozície elekrotechnických inžinierov, inžinierov kvality a, samozrejme, všetky špecializované posty zo sektora IT, ako napríklad PLC programátor či SAP špecialista. Mzdy sa v týchto odvetviach zvyšovali naprieč pozíciami aj regiónmi, v priemere to bolo 100 – 200 eur, najviac však u kvalifikovaných špecialistov a odborníkov - seniorov.

„Zamestnávatelia hľadali najmä skúsených kandidátov s 3 až 5 rokmi praxe. Nedostatok pracovníkov vykrývali zamestnancami s kratšou praxou či absolventmi, ale tiež zahraničnými pracovníkmi. Kandidáti si preto mohli vyberať z viacerých ponúk, čo častokrát predlžovalo náborový proces. Celkovo sa dá povedať, že mzdové očakávania kandidátov v roku 2022 boli výrazne vyššie, ako bola aktuálne ponúkaná mzda,“ hovorí odborník. Oproti minulému roku tiež Grafton zaznamenal zo strany kandidátov vyšší tlak na poskytovanie nefinančných benefitov, čo bolo zapríčinené nielen nedostatkom pracovných síl, ale aj infláciou.

 

Nezamestnanosť bude stagnovať, mzdy porastú individuálne

V druhej polovici tohto roka Slovensko navyše narazilo na historicky najnižšiu mieru nezamestnanosti, ktorá ale bude v roku 2023 vplyvom energetickej krízy rásť, alebo vplyvom vstupu nových investorov prinajlepšom stagnovať, prognózuje M. Malo a dodáva: „Rast miezd sa dá očakávať, pretože nedostatok kandidátov na trhu práce nedáva zamestnávateľom inú možnosť, než mzdy navyšovať. V žiadnom prípade sa však priemerné zvyšovanie miezd nevyrovná miere inflácie. Skôr pôjde o individuálny, nie plošný rast.“

Celý pracovný trh aj ekonomika však budú závisieť od miery inflácie a vývoja cien, najmä v energetike. Energeticky náročnejšie odvetvia, aj keď budú hľadať predovšetkým interné úspory, budú náchylnejšie na prepúšťanie. Naopak, naberať aj naďalej bude sektor zdieľaných a podnikových služieb a informačných technológií.

 

Slovensko zostalo v roku 2022 na chvoste, víťazom je Poľsko

V rámci krajín Európskej únie sa Slovensko umiestnilo na nelichotivom treťom mieste v dĺžke odchodu mladých ľudí z rodičovských domovov. Mladí Slováci tak robia tesne pred dovŕšením 31 rokov, starší opúšťajú domov už iba Portugalci a Chorváti. Stoja za tým predovšetkým vysoké náklady za energie, ale tiež vysoké ceny nehnuteľností a nedostupnosť nájomného bývania. Neustále tiež hrozí odchod kvalifikovanej pracovnej sily do zahraničia nielen kvôli lepšiemu mzdovému ohodnoteniu, no tiež poskytnutiu celkovo kvalitnejších podmienok smerom k uplatneniu sa na pracovnom trhu.

Nedostatok kandidátov pritom pociťujú všetky krajiny Európskej únie, z okolitých krajín však jednoznačne najflexibilnejšie reagovalo Poľsko: „Poľsko nielenže zjednodušilo pravidlá ekonomickej migrácie, ale zároveň neustále získava nových investorov, a to bez ohľadu na relatívne nestabilné politické prostredie. Naopak, porazenými v tomto roku sú Slovensko aj Česká republika, ktoré nedokázali pružne zareagovať. Preto u nás bude nedostatok vhodných kandidátov na pracovnom trhu v nasledujúcom roku aj naďalej výrazný,“ dodáva na záver Martin Malo z Graftonu, pričom podotýka, že ak má byť Slovensko konkurencieschopnou krajinou, slovenská vláda by mala upraviť legislatívu a pružne reagovať na všetky zmeny, ktoré rok 2023 prinesie.

 

 

 

O Grafton Slovakia

Personálna agentúra Grafton Slovakia bola založená v roku 2004 a v súčasnej dobe pôsobí v Bratislave, Nitre, Košiciach, Prešove a Žiline. Je súčasťou Gi Group Holding. Svojim lokálnym aj medzinárodným klientom, ako i uchádzačom o prácu ponúka široké portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia zamestnancov a talent manažmentu či rôznorodých HR riešení. Pripravuje tiež na mieru riešenia outsourcingu alebo kompletné zaistenie servisu náboru riadením celého procesu ako hlavný dodávateľ. Patrí medzi popredných poskytovateľov outplacementových služieb a poradenstva, ako aj výberu zamestnancov pomocou assessment centier, špeciálnych testov a dodatočne ponúka poradenský servis v oblasti ľudských zdrojov. Viac na www.grafton.sk.

Gi Group Holding

Gi Group Holding je prvá talianska nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti zamestnávania a zároveň je jedným zo svetových lídrov v oblasti služieb zameraných na rozvoj trhu práce. Skupina pôsobí v oblasti dočasného pridelenia i zamestnávania na hlavný pracovný pomer, ďalej potom vyhľadávania a výberu zamestnancov, executive search, školenia, podpory relokácie, outsourcingu a poradenstva v oblasti personálnych a administratívnych služieb. Spoločnosť zamestnáva viac než 6 000 zamestnancov a vďaka svojej priamej prítomnosti a strategickým partnerstvám pôsobí vo viac než 100 krajinách Európy, APAC, Ameriky a Afriky. Gi Group Holding poskytuje služby viac než 20 000 klientskych spoločnostiam a s tržbami vo výške 3,3 miliardy EUR (2021) je 5. najväčšou európskou personálnou firmou a 16. na svete (podľa Staffing Industry Analysts). www.gigroupholding.com

Pre viac informácií kontaktujte:

Katarína Droppová, PR Consultant, 10/10 COMMUNICATIONS, +421 948 288 228, katarina.droppova@1010comms.sk

Silvia Keráková, PR Consultant, 10/10 COMMUNICATIONS, +421 940 601 902, silvia.kerakova@1010comms.sk

Andrea Budzák, Senior Marketing Specialist, Grafton Slovakia s.r.o., +421 911 744 005, andrea.budzak@grafton.sk