VZV

Ako získať preukaz na vysokozdvižný vozík?

Ako získať preukaz na vysokozdvižný vozík?

Ak sa uchádzate o zamestnanie v oblasti výroby, je možné, že zamestnávateľ bude od Vás požadovať preukaz na vysokozdvižný vozík (ďalej ako ,,VZV”). Niektoré spoločnosti poskytujú možnosť absolvovať tento kurz zadarmo s podmienkou nástupu na konkrétnu pozíciu.

Aké sú podmienky pre absolvovanie kurzu?

Uchádzač o oprávnenie na VZV musí absolvovať písomný test a praktické skúšky, kde preukáže svoje schopnosti v obsluhe VZV, nadobudnuté počas kurzu. Je potrebné mať aspoň 18 rokov a byť zdravotne spôsobilý, čo potvrdí lekár posudkom. Ten však nesmie byť starší ako 6 mesiacov.

Aké mám možnosti, ak zamestnávateľ tento kurz nehradí?

Kurzy na všetky typy vozíkov poskytujú rôzne súkromné spoločnosti. Ceny za kurzy sa pohybujú v priemere od 70 do 200 eur, pričom u niektorých poskytovateľ sa môžete stretnúť i s výhodami, ako napríklad kondičné jazdy zdarma. Stačí si preto vybrať podľa Vašej preferovanej lokality,  ceny či benefitov.

Uchádzači evidovaní na úrade práce môžu toto oprávnenie získať aj zdarma, prostredníctvom rekvalifikačného kurzu – projekt RE-PAS. Než sa však na kurz prihlásite, overte si na úrade, na ktorom ste evidovaný či máte nárok ho absolvovať. Na chválenie má úrad 14 dní.

Ak Vám úrad rekvalifikáciu schváli, môžete nastúpiť na bezplatný kurz. Ak sa však rozhodnete ukončiť rekvalifikáciu predčasne bez vážneho dôvodu, kurz Vám nebude preplatený.

Tlačivá potrebné pre absolvovanie rekvalifikácie na VZV:

Tlačivo na rekvalifikaciu RE-PAS pre Vysokozdvižné a nízkozdvižné motorové vozíky

Tlačivo na rekvalifikaciu REPAS pre Bratislavský kraj pre Vysokozdvižné a nízkozdvižné motorové vozíky

Kto vyplňuje tlačivá?

Časť A vypĺňate Vy - požiadavka na rekvalifikáciu a čestné vyhlásenie.

Prevádzkovateľ kurzu, ktorého ste si zvolili, alebo ktorého vybral úrad práce, vyplní časť B – potvrdenie poskytovateľa rekvalifikácie.

Zamestnávateľ, u ktorého sa po absolvovaní kurzu máte záujem zamestnať, vyplní časť C – potvrdenie zamestnávateľa o predbežnom prísľube prijatia do pracovného pomeru.

Pracovné ponuky, o ktoré sa s preukazom VZV môžete uchádzať, nájdete tu:
 

https://bit.ly/3RJT1ZQ