prehlad najziadanejsich profesii zo strany zamestnavatelov

Prehľad najžiadanejších profesií zo strany zamestnávateľov

Prehľad najžiadanejších profesií zo strany zamestnávateľov

V oblasti informačných technológií vládnu veľké regionálne rozdiely

Nedostatok špecialistov spôsobuje veľkú konkurenciu medzi firmami a boj o zamestnancov. Trh momentálne najviac potrebuje programátorov so zameraním na vývoj webových a mobilných aplikácií ako aj odborníkov na cloudové a ERP riešenia. Veľký dopyt po kvalifikovaných IT zamestnancoch vytvára kombinácia a rast menších progresívnych „IT domov“, rozširujúce sa aktuálne centrá zdieľaných služieb o IT, ako aj etablovanie sa nových globálnych centier technickej podpory s dopytom pracovníkov helpdesku, špecialistov na aplikačnú podporu, sieťové technológie a virtualizáciu. Mzdy sú však rôzne a záležia od rokov praxe a kraja. Ohodnotenie informačného riaditeľa môže v hlavnom meste dosiahnuť do 6000 eur za mesiac, avšak v iných mestách môže byť obdobný výkon ohodnotený od 3600 eur.

Inžiniering a priemyselná výroba zaznamenáva rast miezd

Kľúčovým problémom zostáva nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. V oblasti inžinieringu pretrváva dopyt po špecialistoch v odboroch elektrotechniky, elektroniky, strojárstva, logistiky. Firmy hľadajú nielen skúsených kandidátov, ale i absolventov bez praxe. Medzi najžiadanejších patria vývojoví inžinieri so zameraním na elektroniku a elektrotechniku, materiáloví špecialisti, technológovia, konštruktéri. Rastie dopyt po inžinieroch kvality, projektových inžinieroch, procesných inžinieroch a logistoch. Najväčší dopyt v priemyselnej výrobe je aktuálne po pracovníkoch v strojárstve a elektrotechnike. Najžiadanejší sú CNC operátori, CNC nastavovači, nástrojári, technici údržby so zameraním na elektronické a mechanické poruchy strojov. Ak operátor výroby ovláda korporátny jazyk danej spoločnosti aspoň na miernej pokročilej úrovni, sú jeho šance na kariérny postup veľmi vysoké. Rebríček najlepšie zarábajúcich pozícií vo výrobe vedú Bratislavský a Trnavský kraj, napr. mesačná práca manažéra kvality je v týchto krajoch ohodnotená od 3 000 eur do 4 500 eur. Mesačný príjem Manažéra kvality v Trenčianskom a Žilinskom kraji sa pohybuje od 2 500 eur do 3 500 eur.

Oblasť stavebníctva a realít v znamení pozitívneho rastu

Stavebným spoločnostiam nahráva súčasná ekonomická situácia, ktorá prináša príležitosti vo forme nových investícii. Na Slovensku je z pohľadu investorov stále vyšší dopyt po spoločnostiach, ktoré sú špecializované na pozemné staviteľstvo ako na inžinierske stavby. Rastúci dopyt po projektových manažéroch a stavbyvedúcich s aktívnou znalosťou anglického jazyka je odrazom súčasnej situácie na Slovensku, ktorá je spôsobená prílivom veľkého počtu zahraničných investorov. Výrazným kvalifikačným bonusom zostáva znalosť cudzích jazykov, najmä angličtiny alebo nemčiny. Prejavuje sa to i na mzdách, napr. stavbyvedúci s anglickým jazykom je lepšie finančne ohodnotený a to vo všetkých regiónoch.

Sektor bankovníctva a finančných služieb s lákavým odmeňovacím systémom

Trendom je, že účtovník je jednou z profesií a pozícií, po ktorých je celoročný dopyt, bez rozdielu či ide o malú alebo veľkú spoločnosť. Spoločnosti hľadajú špecialistov, ktorí sa orientujú v slovenských účtovných štandardoch, dokážu samostatne zastrešiť celú účtovnú agendu a ideálne majú skúsenosti s IFRS alebo US GAAP. Najčastejšou bariérou na strane agentúry, ale aj klienta, je potrebná znalosť anglického jazyka. Skúsenosť s implementáciou systému SAP je výhodou kandidáta. V súčasnosti je zvýšený dopyt po špecialistoch v oblasti investícií a bankovníctva, ktorí spravujú a analyzujú klientove portfólio. Spoločnosti, okrem odbornosti majú lákavý odmeňovací systém, ktorý dokáže konkurovať aj najväčším korporáciám na trhu. Mzdy finančného manažéra môžu, v závislosti od regiónu, stúpať až do výšky 4 500 eur a dosiahnuť medzi regionálny rozdiel až 2 500 eur.

V obchode a marketingu sú cenené online zručnosti a cudzie jazyky

Pre Obchod a marketing sú najatraktívnejšími kandidátmi uchádzači s plynulou znalosťou anglického jazyka. V oblasti marketingu je zvýšený dopyt po špecialistoch z oblasti digitálneho marketingu. Od kandidátov sa vyžaduje odborná znalosť oboru, často s presahom do IT, výborné komunikačné schopnosti a kreativita. Často vyhľadávanými pozíciami sú taktiež pozície zameriavajúce sa na sociálne siete, ale tiež špecialisti na analýzy, štatistiky a vyhodnocovanie úspešnosti reklamy. Výborná znalosť angličtiny a vysokoškolské vzdelanie sú nevyhnutnosťou pre väčšinu marketingových pozícií. Prejavuje sa to i na ohodnotení práce.

Ľudské zdroje, administratíva a právo

Na HR procesy majú citeľný vplyv moderné technológie a neustály rozvoj sociálnych sietí.  Žiadaní sú Sourcing špecialisti, tzv. „hľadači a lovci talentov“. Spolu s rozširovaním a expanziou podnikov rastie dopyt po pozíciách HR Business Partnerov, čiastkových HR manažérov jednotlivých oddelení či divízií. V oblasti administratívy je povinnou výbavou každého kandidáta znalosť minimálne jedného svetového jazyka na plynulej úrovni, no na niektorých administratívnych pozíciách znalosť len anglického jazyka už často nestačí. Mzdové očakávania absolventov rastú a často prevyšujú ponuky zamestnávateľov.