Ako napísať štrukturovaný životopis

Správne napísaný životopis s relevantnými informáciami otvára dvere na osobný pohovor. Obsahuje váš životopis potrebné informácie a je vhodne formulovaný? Inšpirujte sa našimi radami priamo od personalistov.

Pri hľadaní vzoru životopisu zrejme nájdete veľké množstvo príkladov. Vybrať si ten správny nie je jednoduché. Každý personalista v životopise totiž hľadá niečo iné a univerzálny vzor ako napísať životopis pravdepodobne neexistuje. Nasledujúce body vám ale napovedia, aké informácie v ňom rozhodne nesmú chýbať.

      1. Osobné (kontaktné) údaje

 • Adresa - napíšte adresu, na ktorej aktuálne bývate. Vaše trvalé bydlisko môže byť v inom meste či dokonca v inej krajine. To môže byť pre zamestnávateľov mätúcim signálom, že budete mať problém dostaviť sa na pohovor alebo nastúpiť včas do zamestnania.

 • E-mail a telefónne číslo - dajte personalistom možnosť vás ľahko kontaktovať.

 • Skype - hľadáte prácu v zahraničí? Rozhliadate sa po materskej dovolenke alebo sa z akéhokoľvek dôvodu nemôžete v blízkej budúcnosti dostaviť na určené miesto? Pohovory cez Skype sú dnes už bežnou praxou.

 • Pohlavie - ak hľadáte prácu v zahraničí alebo v medzinárodnej spoločnosti, kde budete rokovať s cudzincami, vaše meno nemusí byť pre kontaktnú osobu smerodajné. Uvedením pohlavia vyriešite otázku oslovenia pán / pani.

  2. Kľúčové vedomosti alebo profil

  Skúsení uchádzači - seniori s niekoľkoročnými pracovnými skúsenosťami by mali uvádzať kľúčové znalosti a zručnosti, ktoré sú relevantné pre hľadanú pozíciu.

  Ak ste absolvent alebo sú vaše doterajšie pracovné skúsenosti obmedzené, zamerajte sa na osobnostný profil a profesijné ciele, ktoré chcete dosiahnuť. Rozsah 5-10 riadkov je prijateľný na to, aby príjemca vášho CV mal chuť si túto časť prečítať. Píšte teda stručne a zaujímavo.

  3. Vzdelanie

  Začnite poslednou študovanou školou. Uveďte časové rozpätie, názov školy a odbor štúdia. Pokiaľ stále študujete, uveďte predpokladaný dátum ukončenia a či sa jedná o denné alebo externé štúdium. Predmety štátnej skúšky alebo tému záverečnej práce uvádzajte len v prípade, že ste absolvent s minimálnou alebo žiadnou praxou.

  Relevantné pre potreby životopisu sú vysoká a stredná škola. Základnú školu uveďte len vtedy, ak je to vaše jediné ukončené vzdelanie.

  4. Pracovné skúsenosti

  Uveďte názov spoločnosti a pozíciu, ktorú ste v nej  zastávali. Pripojte tiež predmet činnosti danej spoločnosti. Samotný názov firmy nemusí byť potenciálnemu zamestnávateľovi známy. Na druhej strane jej činnosť môže byť vysoko relevantné.

  Opíšte tiež vašu náplň práce na danej pozícii - stručne a relevantne, ideálne v bodoch. V prípade, že ste na pozícii dosiahli významné úspechy, môžete spomenúť aj tie. Absolventi sa môžu zamerať na účasť na významných školských projektoch alebo aktivitách.

  Vždy začínajte poslednou firmou a pozíciou. Uveďte zodpovedajúce obdobie vášho pôsobenia pomocou údajov mesiaca a roka.

  Je lepšie v životopise začať pracovnými skúsenosťami alebo vzdelaním?

  Odpoveď na túto rozporuplnú otázku je jednoduchá: Je to na vás. A aké je naše odporúčanie? Ak ste študovali na prestížnej univerzite alebo máte zatiaľ veľmi málo pracovných skúseností, uveďte vzdelanie ako prvé. V opačnom prípade začnite pracovnými skúsenosťami. Vzdelanie napíšte až za ne. V oboch prípadoch začnite od poslednej praxe resp. študovanej školy.

  5. Ďalšie skúsenosti, schopnosti a zručnosti

  Nebojte sa vyzdvihnúť svoje schopnosti, ktoré môžete ponúknuť potenciálnemu zamestnávateľovi. Ide najmä o:

 • prax popri štúdiu alebo účasť na zaujímavých projektoch

 • konzultantskú alebo inú nezávislú činnosť relevantnú k hľadanej pozícii za posledných 5 rokov (v prípade významného projektu do 10 rokov)

 • < >, ktoré ovládate aspoň na komunikatívnej úrovni (základná znalosť nie je pre prax relevantná)

  počítačové znalosti - programy, systémy a software, ktoré ste doteraz využívali v práci i súkromne, ak je vaša znalosť väčšia ako začiatočnícka úroveň (u software na mieru, u ktorého názov nemôžete uviesť alebo je irelevantný, použite niektorý zo všeobecných názvov, napr . CRM - Customer Relationship Management).

  V závislosti na vašej praxi a skúsenostiach môže v štruktúrovanom životopise nasledovať aj samostatný oddiel s ďalšími znalosťami, ako sú napr. administratívne znalosti, účtovníctvo, logistika, atď.

   

  Môžete tiež popísať svoje záujmy a záľuby, ktoré potenciálnemu zamestnávateľovi napovedia niečo o vašej povahe a osobnosti. Napr. človek so záľubou v kolektívnych športoch je potenciálny tímový hráč. Na druhej strane človek so záľubou v plávaní bude pravdepodobne samostatný individualista a u človeka sa záľubou v čítaní sú predpoklady k predstavivosti alebo záujmu o ďalšie vzdelávanie a rozvoj. Píšte ale skutočne o tom, čo vás baví, nevymýšľajte si záujmy, ktoré by odkazovali na predpoklady, ktoré v skutočnosti nemáte.

   

  Zdali sa vám naše rady užitočné, ale predsa len stále neviete, ako presne by mal štruktúrovaný životopis vyzerať? Pozrite sa na vzor štruktúrovaného životopisu navrhnutý našimi skúsenými personalistami.