Ako čítajú profesijný životopis personalisti

Nie je tajomstvom, že personalisti čítajú váš životopis len veľmi zbežne. Niektoré štúdie uvádzajú, že jedným životopisom sa zaoberajú len 10-20 sekúnd. Až 80% tohto času primárne venujú najčastejšie určitým bodom.

Ktoré časti vášho životopisu zaujmú najviac:

  • meno
  • obdobie pôsobenia na predchádzajúcej pracovnej pozícii
  • predchádzajúca pracovná pozícia a názov spoločnosti , v ktorej pracujete
  • súčasná pracovná pozícia a názov spoločnosti, v ktorej pracujete
  • obdobie pôsobenia v súčasnom zamestnaní
  • vzdelanie

Zvyšok času venujú osobní konzultanti skenovaniu kľúčových slov, ktoré súvisia s otvorenou pracovnou ponukou.

Tipy pre životopis absolventa

Je prirodzené, že ako absolvent nebudete v životopise uvádzať 10 ročnú prax vo svojom odbore. Naopak. Je potrebné zmieniť akékoľvek pracovné skúsenosti získané počas štúdia, dobrovoľnícke aktivity, projekty, do ktorých ste sa počas štúdia na škole zapojili mimo učebných plánov, zahraničné stáže, atď. Všetky tieto aktivity poukazujú na to, že ste aktívny, zodpovedný a máte pozitívny prístup k práci.

Absolventský životopis je prvý a posledný, v ktorom sa primárne zamerajte na vzdelanie. Preto uveďte nielen názov školy ale aj špecializáciu, názov, cieľ a stručný výsledok diplomovej, bakalárskej alebo inej záverečnej práce. Nezabudnite na študijné ocenenia. Všetky tieto informácie vás môžu odlíšiť od konkurencie.

Pre bezchybne napísané CV sa inšpirujte naším návodom ako napísať štruktúrovaný životopis.

Tipy pre životopis seniora

Po dlhoročnej praxi nie je nutné klásť veľký dôraz na vzdelanie, ale práve naopak upozornite na vaše pracovné skúsenosti. Chcete sa inšpirovať životopisom, ktorý zostavili naši skúsení konzultanti? Stiahnite si náš vzor štruktúrovaného CV.