šikana

Šikana na pracovisku: Aké sú jej formy a ako sa proti nej brániť?

Šikana na pracovisku: Aké sú jej formy a ako sa proti nej brániť?

Šikana na pracovisku zo strany kolegov či nadriadených môže vážne poškodiť osobnosť i zdravie jednotlivca. Obeť má zväčša problém ubrániť sa sama, preto by sme ku svojmu okoliu nemali byť ľahostajní a v prípade potreby sa kolegov či nadriadených zastať. Aké formy šikany na pracovisku existujú, aké sú jej následky a kam sa obrátiť?
 

Formy šikany

Medzi najčastejšie vyskytujúce sa formy patrí mobbing a bossing. Situácia, kedy nadriadený šikanuje niektorého z podriadených sa nazýva bossing. Ak sa však jedná o kolektívnu šikanu, kedy skupina šikanuje jednotlivca, hovoríme o mobbingu.

šikana

Medzi menej častejšie formy patrí bullying a staffing. Pri bullyingu jeden kolega šikanuje druhého, ďalšie osoby nie sú zapojené a o situácii nikto nemusí vedieť. Staffing je ojedinelá forma šikany, kedy podriadení kolektívne šikanujú svojho nadriadeného.  

V čom sa odlišuje mobbing od prehnaného sarkazmu?

Pri mobbingu ide o systematickú šikanu, ktorá sa opakuje pravidelne a psychika obete je tak dlhodobo ohrozovaná. Definícia stanovuje, že sa jedná o útoky aspoň raz týždenne po dobu pol roka. Nejedná sa len o urážky či nevhodný a urážlivý humor. Mobbing je častokrát nenápadnejší.

Patrí sem aj: 

  • Prehnané pracovné nároky, požiadavky a nezmyselné úlohy
  • Sústavná kritika
  • Obvinenie z chýb, ktoré obeť skutočne neurobila
  • Ignorácia jednotlivca či naopak priame útoky na jeho osobu v podobe kriku, agresívnych gest a urážok
  • Pripisovanie zásluh obete inému zamestnancovi
  • Nevhodné komentáre na súkromný život a šírenie klebiet
  • Ignorácia profesionálneho názoru 

kolektív

Vplyv na zdravie obete

Šikana na pracovisku môže preukázateľne vyústiť do ľahších i závažnejších psychických i fyzických problémov obete. K najčastejším problémom patria tráviace ťažkosti, bolesti hlavy, depresie a úzkosť, nespavosť či znížená koncentrácia.

Kam sa obrátiť, ak ste obeťou alebo svedkom šikany na pracovisku?

Prvou osobou by mal byť váš nadriadený. Môže sa však stať, že vám odmietne poskytnúť pomocnú ruku, alebo že kroky, ktoré podnikne, nebudú dostačujúce. V takom prípade sa obráťte na Inšpektorát práce alebo na  Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

šikana pracovisko

V každom prípade sa nebojte vyhľadať pomoc. Nikto nemá právo útočiť na vašu dôstojnosť. Prajeme veľa síl!