tips for employees

Rady pre zamestnancov v čase pandémie korona vírusu

Čo robiť v čase pandémie koronavírusu, karanténnych obmedzení a neistoty na trhu práce – rady pre zamestnancov

 

V prvom rade by sme začali s klišé, ale skutočne najdôležitejšou radou, vážte si, že ste zdraví a svoje zdravie chráňte.

 

1. Práca z domu

Tí z vás, ktorí môžete pracovať z domu, čiže máte charakter práce, ktorý to umožňuje, túto možnosť využite. Viacero firiem už pred vypuknutím pandémie poskytovalo svojim zamestnancom benefit pracovať z pohodlia domova. Práve tieto firmy boli najlepšie pripravené tento benefit zmeniť na nový stav štandardu na dlhšie obdobie. Čo však robiť, ak napriek tomu, že váš charakter práce umožňuje prácu vykonávať z domu, ale zamestnávateľ to nechce z rôznych dôvodov dovoliť? Tu by sme mohli hneď poukázať na novú slovenskú legislatívu, podľa ktorej vzniká právo zamestnanca pracovať z domu pri splnení podmienok. Už nie je potrebná dohoda so zamestnávateľom, toto svoje právo si môžete uplatniť. Aj v tomto prípade radíme skôr cestu dialógu so zamestnávateľom – je potrebné pochopiť argumenty zamestnávateľa, či je problémom chýbajúce IT vybavenie, prístupy do interných systémov na diaľku, alebo možno len nedôvera v tento spôsob práce a bránenie sa novému trendu, ktorý sme pozorovali na trhu práce už pred pandémiou. So svojim zamestnávateľom komunikujte, pýtajte sa na dôvody, navrhnite riešenie, prípadne kompromis. Veľkou šancou je, že nielen získate možnosť pracovať z domu, ale aj svoju prácu udržíte, čo sa dnes javí ako ďalší veľmi závažný problém.

 

2. Buďte pripravení vyjsť zo svojich zaužívaných rutín

Mnohí zamestnávatelia objektívne nemajú zákazky, na ktorých by pracovali, nemôžu teda fungovať v rovnakom režime ako pred pandémiou. Tak ako sa zamestnávateľ musí postaviť k novej situácii flexibilne, rovnaká miera prispôsobenia sa je nutná aj od zamestnancov. Najčastejšie sa zmena týka pracovného času a jeho rozvrhnutia, nariadeného čerpania dovoleniek alebo dokonca „požičiavania“ zamestnancov do iných firiem. Aby zamestnávateľ svojich zamestnancov nemusel prepustiť, ponúkne ich pracovnú silu inej spoločnosti. Buďte teda otvorení zmenám, ktorých cieľom je udržanie zamestnania aj na úkor krátkodobého nepohodlia.

 

3. Pracovná zmluva a Zákonník práce

Netreba zabúdať na veľmi dôležitý fakt a to, že aj napriek neočakávanej situácii spôsobenej pandémiou a obavy zamestnávateľov o budúce zákazky a zárobky, zamestnanci stále majú svoje práva zakotvené pracovnou zmluvou a Zákonníkom práce. Najmä právo na ochranu zdravia pri práci alebo vyplatenie dohodnutej mzdy, v prípade prekážok v práci na strane zamestnávateľa náhrady mzdy a pod. Akúkoľvek zmenu podmienok vašej pracovnej zmluvy, ktorú vám zamestnávateľ navrhuje, si dobre premyslite, komunikujte so zamestnávateľom dôvody tejto zmeny a ak sa následne rozhodnete, že jeho návrh akceptujete, dodatok podpíšte.

 

Skončíme opäť s často opakovanou frázou: komunikácia je základ. Platí to však nielen v rodinných, kamarátskych, podnikateľských vzťahoch ale aj v pracovnom zamestnaneckom prostredí.

 

Tieto rady pre vás pripravila naša HR Business Partner Daniela Škoricová.

 

V prípade, že budete mať akékoľvek otázky alebo ste aktuálne bez práce a hľadáte si novú, neváhajte sa na nás obrátiť. Všetky pohovory prebiehajú aktuálne v online prostredí. Ako sa pripraviť na online pohovor sa dozviete tu.