feedback

Ako dávať a prijímať spätnú väzbu?

Ako dávať a prijímať spätnú väzbu?

Spätná väzba je dôležitou súčasťou nášho kariérneho rozvoja. Je preto dôležité naučiť sa ju prijímať i odovzdávať a zobrať si z nej to dôležité pre náš osobnostný a profesionálny rast. Ako však odovzdať feedback tak, aby si ho zamestnanec zobral k srdcu, urobil potrebné zmeny, avšak tak, aby sa ho to zároveň nedotklo?

Ako dávať spätnú väzbu?


Kritizujte s dobrým úmyslom

Kritizujte vždy len s úmyslom zamestnancovi či kolegom pomôcť a posunúť ich ďalej. Dokážu to vycítiť a skôr si váš pohľad na ich pracovný výkon či správanie vypočujú.

Uveďte konkrétne situácie

Ak budete príliš všeobecný, zamestnancovi nemusí byť jasné, čo sa mu snažíte povedať. Spomeňte preto vždy aj konkrétny prípad, kedy ste si danú vec všimli, ideálne taký, ktorý sa stal nedávno.

Ak máte so zamestnancom či kolegom viac problémov, hovorte o nich postupne

V prípade, že máte na srdci viac negatívnych vecí, o ktorých chcete s danou osobou hovoriť, rozdeľte to do viacerých individuálnych rozhovorov. Náhly nával kritiky v širšom rozsahu by mohol zamestnanca vážne demotivovať či psychicky zbytočne zdeptať. Pripravte si však s každou kritikou i nejakú pochvalu. Zamestnanec tak bude vidieť, že ide o konštruktívnu a objektívnu kritiku a nie len o vašu túžbu zhodiť ho.
Zamyslite sa však i nad tým, či všetky problémy, o ktorých chcete hovoriť, vlastne neústia z jedného konkrétneho problému. Ušetríte tak sebe i zamestnancovi ďalšie nepríjemné rozhovory a budete sa môcť sústrediť na skutočnú príčinu.

Nezabudnite, že hodnotíte správanie či výkon, nie danú osobu

Feedback by nemal byť príliš osobný. So zamestnancom riešite jeho konanie, výkon a správanie, nie jeho osobnosť ako takú. Stavajte preto svoju spätnú väzbu tak, aby ste hovorili o konkrétnych situáciách, nie o osobnosti človeka.

Správne načasovanie

Realizáciu spätnej väzby vždy nechajte na deň, kedy nie ste vy, ani zamestnanec, príliš vyťažený a v strese. Mohli by ste tak vyznieť inak, ako by ste chceli a zamestnanec by to mohol niesť ťažšie, ako v bežný deň. Ešte dôležitejšie je však súkromie. Spätnú väzbu vždy odovzdávajte medzi 4 očami.

Priestor pre vyjadrenie

Spätná väzba by mala vyústiť do dialógu. Zamestnanec musí dostať priestor vyjadriť sa k feedbacku, priblížiť vám svoj názor na vec, prípadne príčinu určitého správania či konania. Rozhovor by mal končiť návrhom riešenia situácie, na ktorom sa spoločne zhodnete.

Rozprávajte sa o zlepšení

Odsledujte si s odstupom času, či sa na základe feedbacku zmenili veci k lepšiemu. Ak áno, nájdite si čas na to, aby ste to zamestnancovi dali vedieť a pochválili ho za to.


Rovnako náročné však môže byť i prijímanie spätnej väzby. Kritika, i tá konštruktívna, sa niektorých z nás dokáže dotknúť viac, ako by sme si želali a výrazne ovplyvniť našu pracovnú motiváciu. Ako teda správne prijímať feedback a predísť jeho negatívnemu dopadu?
 

Ako prijímať spätnú väzbu?


Pozorne počúvajte

Mnohí z nás sa pri počúvaní kritiky jednoducho ,,vypnú“. Ide o obranný mechanizmus našej psychiky. Treba si však uvedomiť, že i negatívna spätná väzba väčšinou nie je myslená zle, ale má za cieľ posunúť nás. Skúste sa jej preto otvoriť a naozaj si vypočuť, čo má váš nadriadený či kolega na srdci. Možno si z toho odnesiete niečo naozaj hodnotné.

Nejde o nič osobné

Uvedomte si, že reakcia na váš pracovný výkon či správanie, nie je reakcia na vašu osobu ako takú. Nejde preto o súkromný rozhovor, ale čisto profesionálny. Nemal by sa vás hlbšie dotknúť. Cieľom je sa zamyslieť nad tým, či môžete svoj výkon zlepšiť, a ak áno, ako. Prípadne spoločne s nadriadeným môžete prísť na to, čo podnecuje určité nevyhovujúce správanie. Berte daný rozhovor ako riešenie určitej úlohy.

Správna reakcia

Je normálne, ak na negatívnu spätnú väzbu nedokážete zareagovať hneď. Ak je to potrebné, povedzte zamestnávateľovi či kolegovi, že mu ďakujete za feedback, ale že sa nad tým potrebujete ešte sami zamyslieť, prípadne porozmýšľať nad riešením problému. Kolegu neskôr vyhľadajte a rozhovor dokončite. Ak ste presvedčený, že kritika bola neoprávnená a že sa nezhoduje s vašim správaním či výkonom, nebojte sa to povedať. V takom prípade môžete o názor požiadať i iného spolupracovníka.

Začleňte feedback do svojho kariérneho života ako bežnú vec

Váš vzťah k feedbacku sa môže zmeniť k lepšiemu, ak z neho urobíte bežnú vec. Ako na to? Jednoducho sa po každom projekte či väčšej úlohe spýtajte nadriadeného na spätnú väzbu. Môžete tak priebežne rásť a žiaden feedback vás už v budúcnosti nezaskočí.