co potrebujete vediet o materskej a rodicovskej dovolenke

Čo potrebujete vedieť o materskej a rodičovskej dovolenke

Čo potrebujete vedieť o materskej a rodičovskej dovolenke

Materská a rodičovská dovolenka by mali uľahčiť rodičom výchovu novonarodeného dieťaťa. S tým sú spojené aj finančné príspevky od štátu, o ktoré môžu rodičia a ďalšie oprávnené osoby požiadať. Kto má nárok, ako dlho a ako o ne požiadať? Prečítajte si najnovšie pravidlá materských a rodičovských dovoleniek pre rok 2014.
 

Kto má nárok na materskú?
 

Na materskú dovolenku má nárok v prvom rade matka, ktorá bola nemocensky poistená najmenej 270 dní za posledné dva roky. Toto poistenie za ňu odvádzal zamestnávateľ, platila si ho povinne ako živnostníčka alebo si ho platila ako dobrovoľne nezamestnaná osoba.

Okrem matky môže ísť na materskú dovolenku aj otec dieťaťa, a to v prípade, ak matka dieťaťa zomrela alebo po dohode s matkou. Nie však skôr ako 6 týždňov od narodenia dieťaťa.

V špecifických prípadoch sa o dieťa môže starať aj manžel matky alebo manželka otca dieťaťa. V prvom prípade musí byť matka dieťaťa zdravotne nespôsobilá sa o dieťa postarať, v druhom prípade by musela byť matka dieťaťa po smrti.

Ako dlho môžete byť na materskej?

Záleží od vášho rodinného stavu a počtu narodených detí. Podľa zákonníka práce môže materská dovolenka trvať maximálne 34 týždňov. Avšak slobodné mamičky majú nárok až na 37-týždňovú materskú. Pri narodení dvojčiat, trojčiat a viac detí naraz, má matka nárok až na 43 týždňov materskej dovolenky.

 

Začiatok materskej dovolenky
 

-    Kedy nastúpiť na materskú dovolenku?

Na materskú dovolenku môžete nastúpiť od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným termínom pôrodu, ale najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dátumom.

-   Ako nastúpiť na materskú dovolenku?

Oznámte svojmu zamestnávateľovi, kedy vám začína materská dovolenka. Príslušný formulár dostanete od svojho gynekológa. Formulár podpísaný gynekológom odovzdajte včas svojmu zamestnávateľovi.

 

Výška príspevku v roku 2014

Výška materského príspevku sa vypočítava z denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Z toho vyplýva, že nejde o fixnú sumu, ale výšku príspevku priamo ovplyvňuje výška predchádzajúceho platu žiadateľa/žiadateľky. Pre uľahčenie výpočtu využite online kalkulačku materského príspevku.

 

Rodičovská dovolenka

Hneď ako vám uplynie materská, môžete vo svojom zamestnaní požiadať o rodičovskú dovolenku, ktorú vám je zamestnávateľ povinný odsúhlasiť. Štát takto pomáha rodičom zabezpečiť riadnu starostlivosť o malé dieťa.

Počas rodičovskej dovolenky máte nárok na fixný rodičovský príspevok  203,2 €/mesiac, o ktorý však musíte požiadať. Kto má naň nárok a ako dlho ho môže poberať?
 

Kto má nárok na rodičovskú dovolenku?
 

Rodičovskú dovolenku a rodičovský  príspevok si môžu nárokovať osoby, ktoré zabezpečujú riadnu starostlivosť dieťaťa a zároveň majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenska. Medzi takéto osoby patria rodičia (matka, otec), osoby, ktorým bolo dieťa zverené do zákonnej starostlivosti, ale tiež manžel alebo manželka rodiča dieťaťaak žijú v jednej domácnosti.
 

Ako dlho trvá rodičovská dovolenka?
 

Rodičovskú dovolenku a rodičovský príspevok môžete využívať maximálne do 3. roku života dieťaťa. V ojedinelých prípadoch sa môže rodičovská dovolenka predĺžiť až do 5. roku, a to najmä v prípade nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa. Dĺžku rodičovskej dovolenky si môžete zvoliť sami, počas poberania rodičovského príspevku však nesmiete poberať materský príspevok.
 

Ako požiadať o rodičovský príspevok?
 

Najlepšie je požiadať o rodičovský príspevok tesne pred koncom materskej dovolenky. Žiadosť musíte podať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Kancelárii štátnej sociálnej pomoci v mieste vášho trvalého bydliska.

Formulár môžete dostať priamo na Úrade práce alebo si ho môžete stiahnuť na jeho internetových stránkach.

Príjem rodiča sa počas poberania tohto príspevku neskúma, preto môže rodič vykonávať pracovnú činnosť bez straty nároku na rodičovský príspevok. Dieťa však musí mať v tom čase zabezpečenú riadnu starostlivosť od inej dospelej osoby (napr. starej mamy alebo opatrovateľky).
 

Koniec rodičovskej dovolenky

Nárok na rodičovský príspevok zaniká prvý deň v kalendárnom mesiaci, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dovŕšilo dieťa 3 roky (alebo až 5 pri zdravotných ťažkostiach). 

Zamestnanec, ktorý sa vracia späť do práce po rodičovskej dovolenke, musí byť pridelený na miesto, ktoré zodpovedá jeho pracovnej zmluve.

Ak vám článok pomohol zorientovať sa v problematike materských a rodičovských dovoleniek a príspevkov, prečítajte si aj ďalšie užitočné články v našej kariérnej zóne. Vedeli ste napríklad, že sociálne siete zohrávajú významnú úlohu pri hľadaní novej práce?