uroven cudzieho jazyka

A1, A2, B1, B2, C1, C2? Ako pomenovať úroveň svojich znalostí cudzieho jazyka?

A1, A2, B1, B2, C1, C2? Ako pomenovať úroveň svojich znalostí cudzieho jazyka?

Napíšte cudzie jazyky, ktoré ovládate a úroveň vašej znalosti.

Začnite s jazykom, ktorý ovládate najlepšie. Ak sa hlásite na pozíciu v zahraničí, uveďte aj jazyk, ktorý je vašim rodným jazykom. Ak ste Slovák a hľadíte prácu na Slovensku, z vášho životopisu je zrejmé, že slovenčina je vašim rodným jazykom a nie je potrebné to uvádzať.

Často sa stretávame s uvádzaním češtiny medzi cudzími jazykmi na úrovni expert. Z historického ako aj lingvistického pohľadu sú slovenčina a čeština príbuzné jazyky a navzájom si ľudia rozumejú. Ak ste však neštudovali / nepracovali v Čechách a neovládate gramatiku, češtinu do CV neuvádzajte.

Obvyklým problémov býva, že kandidáti nevedia ako označiť, pomenovať úroveň znalosti cudzieho jazyka. Najčastejšie používané sú 2 možnosti označenia úrovne a to:

o začiatočník / mierne pokročilý / stredne pokročilý / aktívne slovom aj písmom / expert, prekladateľ
o A1/ A2 / B1 / B2 / C1 / C2 - spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti

Ak sa rozhodnete pre jednu zo stupníc, v životopise už ju nekombinujte s ďalšou.

Je výhodou, ak ste absolvovali jazykový kurz s výstupným certifikátom alebo kurz odbornej angličtiny. V tom prípade to uveďte k jazykovým znalostiam v príslušnom cudzom jazyku. Naopak, ak máte súčasnú úroveň cudzieho jazyka C1 a pred 10 rokmi ste získali certifikát na úroveň B1, tento certifikát do životopisu neuvádzajte. Ide o relatívne starý certifikát, ktorý je o dve úrovne slabší ako vaša súčasná znalosť.

Neodporúčam uvádzať viacero jazykov na úrovni začiatočník alebo cestovateľská úroveň, v ktorých ovládate základné slovíčka, pozdravy a číslovky.

ZNALOSŤ CUDZÍCH JAZYKOV

Anglický jazyk - aktívne slovom aj písmom
                         - Certifikát odbornej anglickej terminológie pre právnikov z r. 2015
Nemecký jazyk - mierne pokročilý

Anglický jazyk – úroveň C1
Absolvovaný kurz v jazykovej škole British Training na úrovni veľmi pokročilý (C1) v r. 2016
Nemecký jazyk – úroveň B1


NE:
Slovenský jazyk – materinský jazyk
Český jazyk – expert
Anglický jazyk – plynule
Nemecký jazyk – komunikatívna úroveň
Taliančina – cestovateľská úroveň
Arabčina – úplný začiatočník