Rôzne typy pohovorov

Čaká vás pracovný pohovor. Viete však ktorý typ? Budú zamestnávateľa zaujímať vaše schopnosti, správanie alebo osobnosť? Prekvapí vás telefonátom alebo bude chcieť skypovať? Existuje hneď niekoľko typov pohovorov, preto nenechajte nič na náhodu a buďte vždy perfektne pripravení.

V nasledujúcej časti vám predstavíme najbežnejšie formy pohovorov. Poradíme vám, ako by ste sa mali na pohovor pripraviť a čo daným pohovorom chce zamestnávateľ dosiahnuť.
 

Rôzne druhy pohovorov
 

Typ pohovoru

Čo sa pohovorom sleduje?

Kompetenčný pohovor

Je zameraný na zručnosti, vlastnosti a postoje, ktoré sú potrebné pre danú pracovnú pozíciu.

Prípadový pohovor

Pozoruje analytické zručnosti a schopnosť riešiť problémy. Pri tomto type pohovoru nie je dôležitá odpoveď, ale to, ako ste k nej dospeli.

Behaviorálny pohovor

Sleduje vaše správanie v konkrétnych pracovných situáciách.

Pohovor pri obede alebo večeri

Pozoruje vaše správanie v spoločnosti, sociálne zručnosti a správanie pod tlakom.

Telefonický/Video pohovor

Šetrí čas a peniaze zamestnávateľovi. Výhodný je aj pre zahraničných alebo „diaľkových“ kandidátov.

Skupinový/Panelový  pohovor 

Zamestnávateľ môže pozorovať interakcie kandidáta s ďalšími členmi tímu. Overujú sa jeho schopnosti na rôznych úrovniach výkonu práce na konkrétnej pozícii.

 

Ako sa pripraviť na rôzne typy pohovorov?
 

Kompetenčný pohovor
 

Ste kompetentní? Pri tomto type pohovoru sa môžete stretnúť s otázkami, ktorými sa zisťuje, kedy ste využili požadované zručnosti alebo postoje. V stručnosti ide o to, aby kandidát opísal konkrétny problém alebo vzniknutú situáciu, spôsob jeho/jej riešenia a celkový výsledok.

Pohovory založené na schopnostiach umožňujú zamestnávateľovi rýchlo zhodnotiť spôsob myslenia a správania sa kandidáta v konkrétnej situácii.

Pri kompetenčnom pohovore čakajte otázky, ktoré sa úzko dotýkajú pracovnej náplne na konkrétnej pozícii. Napríklad osoba, ktorá vedie pohovor pre maloobchodnú spoločnosť, sa môže spýtať otázky zamerané na komunikačné schopnosti a tímového ducha. Ak ide o vyššiu pozíciu, môžete čakať otázky týkajúce sa vedenia ľudí, nezávislosti a kreativity.

Ako sa pripraviť na kompetenčný pohovor?

 1. Pripravte si zoznam schopností, ktoré sú pre danú pozíciu dôležité.

 2. Prečítajte si náplň práce a požadované zručnosti, znalosti a postoje.

 3. Napíšte si zoznam situácií, v ktorých ste preukázali každú z požadovaných schopností.

 4. Pri každej situácii opíšte svoje konanie a výsledok pri riešení daného problému.

 5. Tesne pred pohovorom si tento zoznam ešte raz prečítajte. Zopakovaním jednotlivých príkladov budete vedieť odpovedať na otázky rýchlo a presne.

Ako odpovedať na otázky pri kompetenčnom pohovore?

Buďte stručný: Ak si neviete s otázkou poradiť, nikdy neodbiehajte od témy. Spomeňte si na konkrétnu situáciu z minulosti, ako ste daný problém riešili a aké ste mali výsledky. Konkrétny príklad vám pomôže zodpovedať otázku jasne, stručne a vecne.

Neobviňujte iných: Ak opisujete konkrétny problém alebo zložitú situáciu, sústreďte sa na to, ako ste zvládli situáciu vy a nevenujte sa príliš problémom alebo zlyhaniam iných. Nezabúdajte, že tieto otázky sú o vás a vašich schopnostiach a postojoch.

Pozrite si najčastejšie otázky z kompetenčných pohovorov:

Prispôsobivosť

 

Povedzte nám o najväčšej zmene, s ktorou ste sa museli v predchádzajúcom zamestnaní vysporiadať. Ako ste ju zvládli?

Komunikácia

 

 

Povedzte nám o situácii, keď ste nesprávne komunikovali. Čo by ste urobili inak s odstupom času?

Opíšte situáciu, keď ste museli niečo zložité vysvetliť svojmu kolegovi. S akými problémami ste sa stretli a ako ste ich vyriešili?

Tvorivosť

 

 

Povedzte nám o situácii, keď ste použili nekonvenčný prístup pri riešení problému. Ako ste k tomuto novému prístupu dospeli? Akým výzvam ste museli čeliť a ako ste ich prekonali?

Rozhodnosť

 

 

Povedzte nám o rozhodnutí, ktoré ste urobili napriek tomu, že sa niektorým ľuďom v spoločnosti nepáčilo. Ako ste prijímali negatívne reakcie kolegov?

Flexibilita

 

Opíšte situáciu, v ktorej ste zmenili svoj prístup uprostred projektu. Prečo ste sa rozhodli zmeniť svoj prístup? Ako ste sa usilovali uľahčiť realizovanie tejto zmeny?

Opíšte situáciu, v ktorej ste mali vykonať úlohu, ktorú ste dovtedy ešte neriešili.

Integrita

  

Povedzte nám o situácii, v ktorej vás niekto požiadal urobiť niečo, s čím ste nesúhlasili. Ako ste túto situáciu vyriešili?

Leadership

 

Opíšte situáciu, keď ste museli zlepšiť výkon tímu. Akým výzvam ste čelili a ako ste ich prekonávali?

  

Odolnosť

 

 

Ako zvládate stres?

Opíšte situáciu, keď ste dostali negatívnu spätnú väzbu od zamestnávateľa, kolegu alebo klienta. Ako ste prijali túto spätnú väzbu?

Tímová práca

 

Opíšte situáciu, kedy si členovia vášho tímu nerozumeli. Ako ste túto situáciu riešili?

Opíšte situáciu, keď ste boli členom tímu. Ako ste pozitívne prispeli do tímu?


Pohovorujúci sa môže pýtať otázky ohľadom ďalších kompetencii, vrátane zodpovednosti, ambicióznosti, konflikt managementu, kritického myslenia, delegácie, flexibility, iniciatívy....

Prípadové pohovory
 

Čo je to prípadový pohovor? Test analytických schopností a schopností riešenia problémov. Počas prípadového pohovoru dostanete scenár konkrétnej pracovnej situácie, ktorú musíte vyriešiť. Situácia kopíruje reálny problém, ktorý by ste riešili na konkrétnej pracovnej pozícii.

Okrem čisto pracovných úloh, však môžete dostať aj otázky súvisiace s vašim IQ alebo dostanete za úlohu vyriešiť rôzne hlavolamy, a to aj napriek tomu, že tieto úlohy priamo nesúvisia s danou pracovnou pozíciou.

V ktorej oblasti sa najviac využívajú?

Prípadové pohovory sa využívajú najčastejšie v oblasti obchodného poradenstva a bankového investovania.

Čo nimi zamestnávateľ zisťuje?

Zamestnávateľ chce, aby ste preukázali svoje analytické schopnosti a schopnosti riešiť problémyVäčšina otázok prípadových pohovorov nemá iba jednu „správnu“ odpoveď. Osobu, ktorá vedie pohovor, viac zaujíma to, ako ste k vášmu riešeniu dospeli. Počas prípadového pohovoru sa nebojte opýtať doplňujúce otázky k vášmu zadaniu.

Ako odpovedať na otázky počas prípadového pohovoru?

 • Ak otázke dobre nerozumiete, pokojne ju najprv parafrázujte, aby ste sa uistili, že problému naozaj rozumiete.
 • Väčšina spoločností umožňuje uchádzačom, aby si robili počas pohovoru poznámky. Nebojte sa túto príležitosť využiť.
 • Venujte čas každej otázke, logicky si premyslite problém skôr, než dospejete k riešeniu.
 • Prípadové pohovory sú interaktívne, neváhajte a pýtajte sa doplňujúce otázky.
 • Vždy vysvetlite, ako ste dospeli k riešeniu, dokonca aj keď len odhadujete počet. Pracovný postup je vo všeobecnosti dôležitejší ako konečná odpoveď.
 • Zachovajte profesionalitu akoby išlo o bežný pohovor. Seďte rovno, hovorte jasne a udržujte očný kontakt s osobou, ktorá vedie pohovor.
 • Buďte v pohode! Pohovorujúci chcú vidieť vaše nadšenie pri riešení pracovných situácii. Ide predsa o situácie, ktoré budete riešiť každodenne, ak vás prijmú do daného zamestnania.

Pripravte sa na prípadový pohovor

Je dôležité pripraviť sa, hlavne ak ide o váš prvý prípadový pohovor. Mnoho kníh a internetových príručiek poskytuje rady a pomáhajú s prípravou na prípadové pohovory. Na internete nájdete množstvo vzorov prípadových otázok, ktoré môžete počas pohovoru využiť.

Trénujte odpovede pred priateľmi, rodinou alebo kariérnym poradcom. Väčšina prípadových pohovorov trvá 15-30 minút, merajte si preto čas.

Behaviorálne pohovory

Uchádzači sa často pýtajú, aký je rozdiel medzi bežným pracovným pohovorom a behaviorálnym pohovorom. V oboch prípadoch sa stretnete s pohovorujúcim, ktorý vám bude klásť otázky a vy budete na ne odpovedať. Rozdiel je však v type otázok, ktoré vám budú počas pohovoru položené.

Behaviorálne pohovory sú založené na predpoklade, že predchádzajúce pracovné skúsenosti uchádzača sú najlepším ukazovateľom jeho budúceho výkonu. Zamestnávateľa zaujíma, ako budete konať a reagovať v konkrétnych situáciách. Budú vás tiež žiadať, aby ste uviedli konkrétne príklady z reálneho života.

Čo zaujíma zamestnávateľa?

Zamestnávateľ vie, aké zručnosti sú potrebné pre danú pozíciu. Bude vám klásť otázky, ktorými si overí, že tieto schopnosti máte. Zamestnávateľovi nestačia len vecné informácie, ale ako ste zvládli konkrétnu situáciu.

Pri tradičnom pohovore dostanete sériu otázok, na ktoré existujú jednoduché odpovede:

 • Čo sa vám na vašej predchádzajúcej práci páčilo?
 • Aké sú vaše silné a slabé stránky?

Otázky na behaviorálnom pohovore sú oveľa konkrétnejšie:

 • Uveďte príklad cieľa, ktorý ste dosiahli, a povedzte nám, ako ste sa k nemu dopracovali.
 • Riešili ste náročnú situáciu s nadriadeným? Ako to dopadlo?
 • Povedzte nám o rozhodnutí ktoré ste urobili a vedeli ste, že bude proti vôli určitým ľuďom. Ako ste zvládli rozhodovací proces? Ako ste zvládli negatívne reakcie ostatných ľudí?

Je veľa typov pohovorov ktoré si pre vás môžu firmy pripraviť, vrátane behaviorálnych, skupinových telefonických alebo video pohovorov či dokonca neformálnych pohovorov pri obede či večeri. Prejdite si všetky rôzne typy spolu s radami o tom ako efektívne zvládnuť pohovor bez ohľadu na situáciu v ktorej sa nachádzate.