krok 3 - pocas pohovoru

Ako sa pripraviť na pohovor - Krok 3. - Počas pohovoru

Ako sa pripraviť na pohovor - Krok 3. - Počas pohovoru

Krok 3. - SAMOTNÝ POHOVOR

 1. Vypnite si mobilný telefón

  Ak si zabudnete vypnúť mobilný telefón a niekto vám zavolá, hovor ihneď zrušte a ospravedlňte sa.
   
 2. Pozitívne sa nalaďte a zostaňte prirodzený

  Buďte pozitívny a usmievajte sa, navnadíte uvoľnenejšiu atmosféru. Bude sa tak lepšie cítiť pohovorujúci i vy. Ovládajte svoje ruky – gestikulujte, ale nie príliš. Počúvajte iných, ale neprerušujte ich. Nebojte sa, každý sa dostane k slovu.
   
 3. Vyjadrujte sa stručne a zrozumiteľne
   

  Snažte sa nerozprávať príliš rýchlo ani príliš pomaly. Hľadajte správne slová na vyjadrenie a nepoužívajte slangy či vulgarizmy. Hovorte stále k veci a buďte presný. Vyjadrujte úprimný záujem o to, čo vám hovorí pohovorujúci. Odpovedajte na všetky otázky, aj keby ste odpovede mali napísané v životopise či motivačnom liste. Vyhýbajte sa nejasným odpovediam a nič nehovoriacim všeobecným frázam. Pracovný pohovor je miesto, kde máte väčší priestor hovoriť o svojich schopnostiach a vlastnostiach.

 4. Osobné zoznámenie

  Pohovor sa začína uvítaním. Pozdravte sa a zreteľne sa predstavte. Pri podaní ruky ju stisnite primerane a pozerajte sa do tváre osoby. Nezabudnite, že vaše podanie ruky vypovedá veľa o vašej osobnosti Počas rozhovoru nezabúdajte udržiavať očný kontakt. Uvoľnite sa, snažte sa rozvíjať dialóg a navodiť príjemnú atmosféru.
   
 5. Poznajte svoje silné stránky
   
 6. Vyhnite sa chybám

  Nerobte sa iným, než ste, neklamte o svojich osobných vlastnostiach alebo pracovných skúsenostiach, môžete sa zamotať do vlastných klamstiev. Vaše odpovede sa musia týkať výlučne profesionálnej sféry. Nikdy nekritizujte svojich bývalých kolegov alebo zamestnávateľov. Nevyhýbajte sa odpovediam.
   
 7. Pýtajte sa...
   

  Nebojte sa aj vy klásť otázky, ktoré vás zaujímajú. Predsa sa aj vy rozhodujete, či je to pre vás vhodná pozícia. Buďte vždy pripravený objasniť, prečo kladiete svoje otázky.

  Ak pohovor prebieha v rámci personálnej agentúry, pýtajte sa na presnú pracovnú dobu, odmeňovanie, pracovné prostredie, organizačnú štruktúru, nadriadených alebo firemnú kultúru. Manažéra firmy či vášho budúceho nadriadeného sa môžete opýtať na náplň práce či vašu zodpovednosť vo firme. Voľte otázky podľa danej situácie a atmosféry.
   

  Príklady otázok na pohovore s personalistom, ktoré môžete položiť:

  -  Aká je pracovná doba?

  -  Aké sú benefity a odmeňovanie?

  -  V akom tíme by som pracoval/a?

  -  Aké sú možnosti rozvoja a pracovného rastu?

  Príklady otázok na pohovore s manažérom vo firme, ktoré môžete položiť:

  -  Aká je náplň práce?

  -  Akú by som mal/a zodpovednosť?

  -  Ak uspejem, na ktoré úlohy sa budem musieť sústrediť v prvom rade?

  -  Budem zaškolený na túto pozíciu?

  -  Kde by som mohol nájsť viac informácií o vašej spoločnosti?

  -  Budem mať podriadených? Koľkých?

  Na otázky ako výška platu, pracovná dobu či benefity by ste sa mali pýtať až v ďalšom kole.
   

 8. Na konci pohovoru
   

  V závere pohovoru zvyčajne dostanete priestor pre vaše otázky. Neostávajte ticho a majte pripravené otázky dopredu. Na konci sa poďakujte a opýtajte sa, aký bude ďalší postup vo výberovom konaní.

  Nebuďte sklamaný, ak neuspejete. Každý pohovor, ktorého sa zúčastníte, zlepší vaše zručnosti a pripraví vás na ďalší pohovor. Snažte sa poučiť zo svojich chýb. Ak sa chcete dozvedieť viac o pohovoroch, preštudujte si naše rady o rôznych typoch pohovorov a otázok, ako aj často kladených otázkach na pohovoroch.