krok 1 - pred pohovorom

Ako sa pripraviť na pohovor - Krok 1. - Pred pohovorom

Ako sa pripraviť na pohovor - Krok 1. - Pred pohovorom

KROK 1: Pred pohovorom 

 1. Nájdite si informácie o pozícii

  Nájsť informácie o danej pozícii je pomerne jednoduché, stačí vyhľadať podobné pozície online, napríklad cez LinkedIn a Xing. Nebojte sa klásť počas pohovoru otázky týkajúce sa opisu pracovného miesta či spoločnosti. Týmto ukážete svoj záujem o pracovné miesto ako aj o budúceho zamestnávateľa

 2. Nájdite si informácie o spoločnosti

  Získajte najviac informácií o spoločnosti: o jej firemnej kultúre, produktoch, službách, trendoch, projektoch a finančnej situácii. Ako zdroj dôležitých informácií využite sociálne siete či internetovú stránku spoločnosti. Porozmýšľajte o tom čo sa vám páči na danej spoločnosti a prečo by ste pre nich chceli pracovať. Zistite si niečo aj o jej konkurencii, môže vám to nahrať významné body. 

 3. Zistite si informácie o osobe, ktorá bude viesť váš pohovor

  Skúste zistiť, kto bude s vami viesť pohovor (jeho meno a pozíciu v spoločnosti). Ak viete, kto vedie pohovor, môžete odhadnúť niektoré otázky pohovoru a čo najlepšie sa naň pripraviť.

 4. Popremýšľajte nad kritériami pre prijatie

  Počas pohovoru sa zástupcovia firmy zaujímajú hlavne o 3 veci: vašu osobnosť, vašu motiváciu a vašu schopnosť vykonávať danú prácu. Taktiež sa budú pokúšať zistiť, či zapadnete do organizačnej kultúry a do tímu. Najlepšie sa na to dá pripraviť prejdením si nárokov na pracovnú pozíciu a naštudovaním firemnej kultúry.

  Popis pracovnej pozície

  Najlepšie sa na deň D môžete pripraviť tým, že si prejdete popis pracovnej pozície a kritériá výberu. Prezrite si povinnosti súvisiace s danou pozíciou a spomeňte si na príklady, keď ste takéto úlohy plnili v minulosti. Nezabúdajte, že o svojich doterajších pracovných skúsenostiach by ste mali vedieť podrobne rozprávať.

  Pohovorujúci môžu od vás žiadať, aby ste preukázali svoje hlavné kompetencie - dlhoročné skúseností, kľúčové osobnostné rysy či pracovný posudok od vášho bývalého zamestnávateľa. 

  Pre viac informácii o špecifických typoch pohovorov a pravdepodobný štýl/ otázky na pohovore, prejdite na Rôzne typy pohovorov

  Firemná kultúra

  Prejdite si stránku spoločnosti (hlavne časti Sociálna zodpovednosť a Pracujte pre nás). Dá sa z toho utvoriť obraz o firemnej kultúre. Taktiež sa skúste opýtať svojich priateľov a známych či nepoznajú niekoho kto v danej spoločnosti pracuje a vypočujte si, aké to je tam pracovať.

 5. Aké sú vaše silné stránky a prečo chcete na tejto pozícii pracovať?

  Niekedy majú ľudia problém predať sa a vyzdvihnúť svoje silné stránky. Pri pohovore je však veľmi dôležité uviesť:

  -  Kľúčové silné stránky
  -  Kľúčové charakterové vlastnosti
  -  Kvalifikáciu a skúsenosti
  -  Kľúčové úspechy a poučenie zo zlyhaní
  -  Prečo chcete danú pozíciu?
  -  Prečo chcete pracovať pre danú spoločnosť?
  -  Prečo by mala spoločnosť prijať práve vás?
   

  Koniec koncov, ak sami nepoznáte svoje silné stránky, ako môžete očakávať že ich odhalí váš zamestnávateľ?

  Ak sa vám bude zdať ťažké identifikovať svoje pozitíva, prečo sa neopýtať rodiny a priateľov – budete príjemne prekvapení tým, čo o vás povedia!!
   
 6. Prejdite si všetky informácie večer pred pohovorom

  Pripravte si na pohovor všetky potrebné dokumenty (napr. vytlačený životopis, motivačný list alebo pracovný posudok). Zhrňte si nahlas váš životopis a prezrite si najčastejšie kladené otázky.  Pred pohovorom sa snažte nastaviť do pohody. Berte pohovor ako stretnutie, na ktorom chcete ukázať to najlepšie zo seba. Nechoďte spať príliš neskoro, aby ste mali ráno dosť času a prišli na pohovor pokojne a bez zhonu. Príďte načas!

  Nebuďte frustrovaný možným neúspechom. Každý pohovor ktorý absolvujete zlepší vaše schopnosti a lepšie vás pripraví na nasledujúci pohovor; vždy sa snažte učiť z vlastných chýb. Pre viac informácii o pohovoroch si pozrite naše rady v článku Rôzne typy pohovorov a Otázky pri pohovore.