hr sluzby

HR služby

HR služby

Konzultácie v oblasti Ľudských zdrojov

Naším poslaním je byť dlhodobým partnerom našich klientov pre všetky ich potreby v oblasti náboru a HR, čo je dôvod, prečo sme vybudovali komplexné portfólio služieb konzultácií v oblasti ĽZ, ktoré pokrýva celý životný cyklus zamestnanca. Spolupracujeme s našimi klientami aby sme mohli poskytovať celú škálu služieb, ktoré sa zameriavajú na rozvoj ľudského potenciálu a personálnych procesov v rámci vašej organizácie. Každé z našich personálnych riešení je špeciálne navrhnuté pre vaše potreby v oblasti ľudských zdrojov.

Náš špičkový tím personalistov má široké a rozmanité skúsenosti v rôznych geografických oblastiach a priemyselných odvetviach.

Špecializujeme sa na poskytovanie analytických a poradenských služieb v 5 kľúčových oblastiach:

Centrá pre assessment a rozvoj

Navrhujeme a implementujeme Assessment centrá

Navrhujeme kompetenčné mapy, behaviorálne kritériá a cvičenia pre assessment centrá, rovnako ako samotnú prevádzku assessment centra a posudzovanie výkonu účastníkov. Každý projekt je špeciálne navrhnutý, aby splnil potreby našich klientov.

Navrhujeme a implementujeme Centrá pre rozvoj

Meriame silné a slabé stránky účastníkov v súvislosti vo vzťahu k firme a špecifické pracovné kompetencie. Navrhujeme mapu kompetencií, behaviorálne kritériá a cvičenia pre centrá rozvoja, rovnako ako samotnú prevádzku centier pre rozvoj a posudzovanie výkonu účastníkov.

AnchorPsycho-diagnostika

Naším cieľom je, aby ste mali čo najlepšiu možnosť nahliadnuť do silných stránok, vhodnosti pre danú pozíciu a oblastí pre rozvoj vašich zamestnancov. Naše schopnostné, psychometrické a osobnostné testy je možné použiť pre účely výberu ako aj rozvoja pre celý rad pozícií od stredného a vyššieho manažmentu. Uzavreli sme partnerstvo s medzinárodným odborným partnerom a poskytujeme robustný, spravodlivý a transparentný spôsob hodnotenie kandidátov prostredníctvom komplexnej škály psychometrických služieb, vrátane:

 • Osobnostné profilovanie

 • Profil role kandidáta v rámci tímových rolí

 • Profil predajných zručností

 • MBTI profil (Myers & Briggs súhrn typológií)

 • Vhodnostný profil: odrážajúci vhodnosť kandidáta rolu

 • Generovanie zoznamu behaviorálnych otázok prispôsobených konkrétnym kandidátom

  Naše testy sú spravované on-line so zachovaním dôvernosti v 40 jazykoch.

  Naše špecializovaný profesionálni personalisti a konzultanti sú kvalifikovaní poradiť, ktoré testy sú vhodné v závislosti na vašich individuálnych potrebách. Naši konzultanti sú tiež kvalifikovaní analyzovať a interpretovať vaše výsledky testov s cieľom poskytnúť vám čo najpresnejší prehľad o potenciálnych zamestnancoch.

  AnchorKariérna premena a riadenie zmien

 • Podpora pri nadbytočnosti
  Umožňujeme manažérom komunikovať konzistentne počas celého procesu reorganizácie a udržiavať motiváciu a výkonnosť zamestnancov, aby dosiahli obchodné ciele.

 • Podpora pri reštrukturalizácii
  Môžeme pomôcť klientom pri rozhodovaní a formulovaní vhodných procesov pre špecifické právne, účtovné alebo finančné problémy vyplývajúce z reštrukturalizácie a komunikovanie týchto záležitostí.

 • Kariérne poradenstvo a Outplacement
  Tento program poskytuje absolventom praktické rady o hľadaní zamestnania a pomáha im získavať a zlepšovať postoje, zručnosti a schopnosti, ktoré budú potrebovať. Počas celej doby trvania programu poskytujeme účastníkom praktickú pomoc pri hľadaní a získaní pracovných príležitostí.

  AnchorBRANDING ZAMESTNÁVATEĽA

  Branding zamestnávateľa je stratégia, ktorú používajú spoločnosti na prilákanie tie najlepšie talenty a budovať vzťahy medzi súčasnými zamestnancami a organizáciou. Spájame našu expertízu z oblasti náboru a marketingu, aby sme pomohli našim klientom stať Žiadanými zamestnávateľmi.

  Branding zamestnávateľa sa rýchlo stáva kritickým nástrojom riadenia a má zásadný význam v boji udržať si a prilákať tie najlepšie talenty. Zatiaľ nie je samozrejmosťou, ale je kľúčovou aktivitou pre každú organizáciu, ktorá si chce vytvoriť konkurenčnú výhodu pri získavaní a udržaní najlepších talentov.

  Naša služba Branding zamestnávateľa zahŕňa nasledujúce kľúčové prvky:

Zlepšenie procesov v oblasti ĽZ a diagnostika náboru

Spoločnosť Grafton Recruitment vypracovala metodiku pre zlepšenie obchodnej činnosti, ktorá vám pomôže maximalizovať výkonnosť vášho náboru. Vykonáme audit vášho procesu v oblasti ĽZ a náboru, aby sme vedeli určiť, ako môžeme pomôcť zvýšiť výkon. V závislosti na potrebách vašej organizácie môžeme zamerať našu diagnostiku náboru na konkrétne oblasti záujmu, ako sú:

 • Náklady na nábor

 • Dĺžka procesu náboru

 • Maximalizácia návratnosti vašej investície na prilákanie vysoko kvalitných kandidátov

 • Zabezpečenie dodržiavania právnych predpisov pri zvyšovaní efektivity

 • Zosúladenie funkcie náboru s obchodnými cieľmi

 • Meranie výkonnosti náboru (kľúčové indikátory výkonnosti)

 • Angažovanie poskytovateľov dočasných zamestnancov a zníženie vašich výdavkov pomocou nášho nástroja na diagnostiku náboru potom poskytne komplexný a nezávislý prehľad s odporúčaniami, ako dosiahnuť organizačnú efektívnosť, zvýšenie produktivity, získavanie talentovanejších ľudí a úspory nákladov.