docasne pridelenie zamestnancov

Dočasné pridelenie zamestnancov

Dočasné pridelenie zamestnancov

Poskytneme vám ľudí vtedy, keď ich potrebujete.

Už viac ako 18 rokov Grafton poskytuje riešenia náboru dočasne pridelených zamestnancov pre klientov verejného i súkromného sektora. Obsadzovanie dočasne pridelených zamestnancov je obchodná stratégia pre spoločnosti, ktoré nemajú vlastné prostriedky na nábor zamestnancov alebo potrebujú kvalifikovaných pracovníkov na doplnenie súčasnej pracovnej sily.

 Pracovník na dobu určitú | Prevzatie zamestnancov klienta | Otestujte a zamestnajte | Interim manažéri | Payrolling

 

Zabezpečujeme dočasne pridelených zamestnancov pre
tie najlepšie spoločnosti na Slovensku

Chcete zvýšiť efektivitu vášho podnikania? Ak je vaša odpoveď áno, mali by ste začať spolupracovať s partnerom, ktorý vám zabezpečí ten najlepší servis na trhu s vysokou pridanou hodnotou.

 • Prečo spolupracovať s Graftonom?

 • Viac o službách spoločnosti Grafton Recruitment

 • Výhody služby dočasného pridelenia zamestnancov

 • Kontaktujte nás

Prečo Grafton?

Veľká databáza 
Kandidátov
 

Vďaka našim dlhodobým skúsenostiam v oblasti dočasného pridelenia zamestnancov disponujeme najväčšou databázou overených kandidátov v rámcí strednej a východnej Európy. Všetci naši kandidáti prešli u nás osobným pohovorom a telefonickým screeningom.

Kvalita služieb

Našim cieľom je poskytnúť vám vždy ten najlepší zákaznícky servis. V rámci starostlivosti o zákazníka zabezpečujeme pravidelné návštevy vašich prevádzok, sme v kontakte s našimi kandidátmi a monitorujeme spokojnosť zamestnancov na dočasné pridelenie pomocou prieskumov spokojnosti zamestnancov.  

Reporting a monitoring

Pomáháme zvyšovať výkon vašej spoločnosti. Poskytujeme vám informácie, které vám
umožnia zvýšiť produktivitu a znížiť náklady (time to fill ratios - čas potrebný na obsadenie pozície, fluktuáciu, práce neschopnosť, pomer absencie/docházky).

Starostlivosť o
dočasne pridelených
zamestnancov

Náš jedinečný program starostlivosti o zamestnancov na dočasné pridelenie zabezpečuje, že zamestnanci sú motivovaní, majú pocit uznania a spokojnosti, identifikujú sa so značkou a stávajú sa tak produktívnou pracovnou silou vo vašej spoločnosti. Tento program zahŕňa: testovanie, tréning, celkové zabezpečenie nástupu zamestnanca, prieskum spokojnosti, pravidelné darčeky pre zamestnancov, zamestnanecké benefity, či exit pohovory...

E-Gate  - elektronická
dochádzka

Elektronický docházkový systém je interaktivny digitálny nástroj na zabezpečenie mzdovej agendy a administrácie dochádzky. Tento nástroj umožňuje užívateľovi prostredníctvom on-line služby sledovať dochádzkový formulár, elektronickú fakturáciu ako aj výplatnú pásku. Služba tak zabraňuje vzniku zbytočných chýb v administratíve a šetrí váš čas a náklady. 

Služba 24/7

Služba 24/7 umožňuje zastihnuť nás kedykoľvek to potrebujete. Naši konzultanti sú vám k dispozícii podľa vami stanovených potrieb.

Onsite riešenia

Pridelíme vám konzultanta, ktorý bude pracovať so zamestnancami priamo vo vašom tíme, čím zaistíme vám a vašim zamestnancom okamžitý servis. Naši koordinátori jednotlivých projektov zabezpečia maximálnu účinnosť v súlade s vašimi internými procesmi.

 Inovácie

Inováciu hľadáme vo všetkých aspektoch našej práce. Vďaka tvorbe najlepších postupov a rozvoju technológií zlepšujeme výkonnosť vášho podnikania.

 

 

Zamestnanci na dobu určitú (dočasne pridelení zamestnanci) 

Grafton pôsobí ako zamestnávateľ – podpíšeme pracovnú zmluvu s dočasne prideleným zamestnancom, pridelíme vám ho, platíme mu mzdu, sociálne a zdravotné odvody v súlade so Zákonníkom práce. Vy však máte možnosť dohliadať na dočasných zamestnancov, organizovať, kontrolovať a riadiť ich prácu bez toho, aby ste sa museli starať o administratívu a mzdy.

AnchorPrevzatie zamestnancov klienta

Táto služba predstavuje presun vašich súčasných zamestnancov na spoločnosť Grafton, ktorá poskytne kompletnú administratívu súvisiacu a vyplývajúcu zo zamestnaneckého vzťahu. Pracovníci sa stanú zamestnancami spoločnosti Grafton a následne budú pridelení k práci pre Vašu spoločnosť.

AnchorOtestujte  a zamestnajte

Táto služba vám umožňuje zamestnať zamestnanca „na skúšku“.  Zamestnanec je najskôr zamestnancom spoločnosti Grafton, ktorý je dočasne pridelený k práci u vás. V prípade obojstrannej spokojnosti môžete jednoducho a hladko uzatvoriť trvalý pracovný pomer so zamestnancom. Toto vám dáva maximálnu voľnosť pri prijímaní nových zamestnancov.

AnchorInterim manažéri

Služba interim manažéri bola špeciálne vyvinutá ako vhodná alternatíva pre spoločnosti, ktoré si žiadajú výkonnú podporu a odbornosť v oblasti efektívneho riadenia nákladov počas limitovaného časového rámca. Nájdeme zručných a skúsených kandidátov, ktorí dokážu „naštartovať“ Vašu organizáciu.

AnchorPayrolling

Naša služba payrolling umožňuje  zabezpečiť mzdovú agendu prostredníctvom spoločnosti Grafton, pričom pracovníci ostávajú naďalej vašimi zamestnancami. Služba zahŕňa mesačné spracovávanie miezd, výročné mzdové výkazy, spoluprácu so sociálnou a zdravotnou poisťovňou, prípravou platobných príkazov a náhradu výdavkov. Payrolling znižuje vaše interné administratívne náklady.

Váš  konzultant spoločnosti Grafton má skúsenosti a vedomosti a pomôže vám rozhodnúť sa, ktorá možnosť je pre vás z hľadiska Vašich zamestnaneckých potrieb najvhodnejšia. Faktory, ktoré je potrebné vziať do úvahy, zahŕňajú:

 • Urgentnosť požiadavky na pracovníka

 • Rozsah/dĺžka pridelenia

 • Porovnateľné pracovné a mzdové podmienky

 • Rozpočet

 • Aktuálna dostupnosť požadovaných zručností na pracovnom trhu

 • Dôvody pre dočasnú pracovnú silu

 • Pravdepodobnosť pokračovania práce po úvodnom období

 

Výhody pre klienta

 • Úplná flexibilita pracovnej sily umožňujúca  prispôsobiť sa trhu

 • Služba ´otestujte  a zamestnajte´ vám umožňuje testovať budúcich zamestnancov počas dlhšej skúšobnej doby

 • Kompletná administratíva pracovnoprávnych vzťahov (úspora nákladov a času)

 • Zabezpečenie spracovania miezd a administratívy vám umožňuje sústrediť sa na hlavné obchodné aktivity

 • Cash flow (zaplaťte nám neskôr než Vašim zamestnancom)

 • Overené zníženie fluktuácie zamestnancov

 • Dokázaná vyššia produktivita kmeňových zamestnancov

 • Pokrytie sezónnych fluktuácií podľa požiadaviek klienta – umožňujúc vám znížiť alebo zvýšiť počet zamestnancov rýchlejšie

 • Okamžitá výmena dočasných zamestnancov v prípade dovoleniek alebo práceneschopnosti

 • Zníženie výdavkov pri nákupe a aktualizácii počítačového softvéru, školenie zamestnancov a pod.

 • Možnosť preniesť priority z operatívnej na strategickú úroveň

 • Implementácia moderných a v praxi testovaných riešení v oblasti ľudských zdrojov a miezd

 • Zabezpečenie dôvernosti mzdovej agendy 

 • Optimalizácia bezpečnosti osobných a mzdových údajov

 • Overovanie  a štandardizácia dokumentácie o pracovníkoch

 • Prenos zodpovednosti za záležitosti sociálneho poistenia a daní na nás

 • Zníženie nákladov na zbytočné platby (na základe Zákonníka práce)

 • Možnosť uzavrieť zmluvy na dobu určitú (na základe Zákonníka práce)