Manufacturing

Manufacturing | HR Trendy

Manufacturing | HR Trendy

Digitálna transformácia ako stratégia na prekonanie moderných kríz vo výrobe


Celosvetová situácia vyvolaná COVID-19, konfliktom na Ukrajine, rastúcou infláciou a nedostatkom surovín núti výrobný priemysel zavádzať nové technológie.

V nedávnom prieskume, ktorý sme uskutočnili v Brazílii, Číne, Nemecku, Taliansku, Poľsku a Spojenom kráľovstve, sme sa pýtali manažérov ľudských zdrojov, riaditeľov závodov a výrobných manažérov na výzvy a príležitosti štvrtej priemyselnej revolúcie.

Celý prieskum vám zašleme vyplnením formulára v dolnej časti stránky. Kľúčové zistenia: 

84 % spoločností zaviedlo technológie Smart Factory 
85 % spoločností verí, že sa zmenia profesijné profily
66 % spoločností uvádza, že majú problém nájsť odborný personál


Inteligentná továreň


Zvýšená automatizácia a údaje na zlepšenie efektívnosti

Výsledky nášho nedávneho prieskumu ukazujú, že 84 % spoločností už zaviedlo niektoré digitálne riešenia. Najčastejšie sú to cloud computing, digitálna integrácia, analýza veľkých dát a kybernetická bezpečnosť.
Tieto čísla budú naďalej rásť, pričom 22 % respondentov uviedlo, že v nasledujúcich piatich rokoch určite zavedú nové digitálne technológie a 63 % uviedlo, že tak pravdepodobne urobia.


Ekonomický rast

Pokračujúci rast a optimizmus

Priemyselná výroba, ktorá tvorí 17 % celosvetového hrubého domáceho produktu, zohráva ústrednú úlohu v širšej spoločnosti a vytvára dopyt v mnohých ďalších odvetviach. Napriek globálnej hospodárskej nestabilite toto odvetvie naďalej rastie - trhová hodnota v roku 2021 predstavovala 16,4 bilióna USD, čo je o 21 % viac ako v roku 2020.
Odborníci sa domnievajú, že tento trend bude pokračovať, a naznačujú, že automatizácia a udržateľnosť sú kľúčovými otázkami budúcnosti.
 

Nové profily

Riešitelia problémov a vedúci tímov

85 % spoločností sa domnieva, že profesijné profily potrebné vo výrobe sa v nasledujúcich rokoch zmenia. Konkrétne 71 % respondentov sa domnieva, že budú potrebovať najmä digitálne zručnosti a zručnosti v oblasti riadenia projektov.
Odborné pozície vo výrobných závodoch často zahŕňajú riadiace alebo kontrolné povinnosti, takže tieto schopnosti určovať priority, rozhodovať a riešiť problémy sú často potrebné spolu so správnymi stimulmi na udržanie zamestnancov - častejšie rovnováha medzi pracovným a súkromným životom a vyššie platy.


Nedostatok pracovnej sily

Odklon od fyzickej práce s cieľom prilákať rôznorodú pracovnú silu

66 % spoločností uviedlo, že majú problémy s hľadaním špecializovaných pracovníkov, hoci tento problém je menej akútny v prípade robotníckych pozícií, keďže prechod z iných odvetví je jednoduchší ako v prípade robotníkov. 
Rozdiel medzi pohlaviami vo výrobe je najmenší v prípade robotníkov a meniace sa postoje a požadované zručnosti by mali naďalej priťahovať viac žien.
Výroba vo všeobecnosti trpí tradičnou mylnou predstavou, že zahŕňa manuálnu, nízko kvalifikovanú prácu.

 
Čo možno očakávať od výroby v budúcnosti?

Viac informácií nájdete v úplnej správe, ktorá vám bude zaslaná e-mailom po vyplnení nižšie uvedeného formulára.
Meno a priezvisko
Kontakt