grafton recruitment v tencine oslavuje 2 roky

Grafton Recruitment v Trenčíne oslavuje 2 roky

Grafton Recruitment v Trenčíne oslavuje 2 roky

Trenčín, 29. mája 2015 – Trenčianska pobočka personálnej agentúry Grafton Recruitment bola založená pred dvoma rokmi. Počas svojej existencie sa stretli jej konzultanti na osobných pohovoroch s viac ako 2 500 kandidátmi z rôznych profesijných oblastí a prácu na trvalý pracovný pomer u klientov sprostredkovali takmer 160 uchádzačom. V rámci dočasného pridelenia a brigád bolo ku klientom v týchto dvoch krajoch pridelených takmer 600 kandidátov.

Trenčianska pobočka personálnej agentúry Grafton Recruitment poskytuje svoje služby klientom v Trenčianskom a Žilinskom kraji a spolupracuje prevažne s nadnárodnými spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti priemyselnej výroby. Práve automobilové, strojárske a elektrotechnické spoločnosti generujú najvyšší dopyt po nových zamestnancoch, ktorý je ovplyvnený aj celkovým rastom priemyselnej výroby v regióne, čo je pre Trenčiansky a Žilinský kraj pozitívnou správou.

Regionálne výrobné spoločnosti majú najčastejšie záujem o obsadenie okrem riadiacich pozícii i špecializovaných pozícií, medzi ktoré patria najmä inžinieri kvality, technológovia, projektoví inžinieri, SW inžinieri, lean špecialisti, konštruktéri, SAP špecialisti, plánovači výroby, nákupcovia a špecialisti logistiky a údržby. Na týchto pozíciách sa vyžaduje najčastejšie prax v danej oblasti od 1 až 5 rokov a znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka na komunikatívnej úrovni.

„Zaujímavosťou je, že keď sa pozrieme na preferencie a dopyt regionálnych uchádzačov o prácu, ten je orientovaný ani nie tak na technické, ale najmä na administratívne, nákupné i obchodné pozície. Z tejto kategórie pozícii naša pobočka pre klientov pravidelne obsadzuje hlavne obchodné pozície, ale celkovo sa najčastejšie zameriavame na špecializované a riadiace pozície z oblasti výroby, údržby, inžinieringu, vývoja, konštrukcie a logistiky,“ uviedol Marian Mitošinka, Branch Manager pre Trenčín, Grafton Recuitment.

Spoločnosť Grafton Recruitment je podľa štatistiky Asociácie personálnych agentúr za posledné kalendárne roky lídrom na slovenskom trhu v počte obsadených pracovných pozícii v rámci služby Permanent placement – nábor zamestnancov do trvalého pracovného pomeru. Vďačí za to svojím efektívnym a rýchlym vyhľadávacím procesom, inovatívnemu náboru a kvalite svojich ľudí.

V trenčianskej pobočke spoločnosti Grafton Recruitment pôsobí okrem tímu „náborových-PERM“ konzultantov aj tím „TEMP“ konzultantov špecializovaný na dočasné pridelenie zamestnancov ku klientom. Za 2 roky sa podarilo naštartovať úspešnú spoluprácu s viacerými regionálnymi klientmi vďaka využitiu hlavných „tromfov“ tejto služby, ktorými sú kvalita a rýchlosť dodania kandidátov, výborný servis pre klientov i dočasne pridelených zamestnancov a 100 % súlad s novou príslušnou legislatívou dočasného prideľovania.

Keďže je v regióne široké zastúpenie spoločností, ktoré dočasne prideľujú alebo plánujú prideľovať zamestnancov, cieľom trenčianskej pobočky je ešte výraznejšie presadenie sa v tejto službe.

„Trenčianska pobočka Grafton Recruitment vidí svoju budúcnosť v ďalšom raste, v rozširovaní okruhu spokojných klientov a jej cieľom je stať sa v povedomí lokálnych spoločností prvou voľbou ako partner pri obsadzovaní pracovných pozícii či dočasnom prideľovaní,“ uviedol Marian Mitošinka.

Z našej databázy sme pre Vás vybrali 15 najžiadanejších pozícií so strany zamestnávateľov v Trenčianskom a Žilinskom kraji aj s platovým ohodnotením:

 

Trenčiansky kraj
Plat v €

Žilinský kraj
Plat v €

Pozícia

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

         

Špecialista logistiky

1 000 €

1 400 €

1 000 €

1 400 €

Inžiniering manažér

1800 €

2 500 €

1800 €

2 500 €

Lean inžinier

1 500 €

2000 €

1400 €

1900 €

Inžinier údržby

900 €

1 400 €

800 €

1 300 €

Výrobný inžinier

900 €

1 400 €

900 €

1 400 €

Konštruktér

1 000 €

1 500 €

900 €

1 400 €

Manažér kvality

2 000 €

3 000 €

2 000 €

3 000 €

Inžinier kvality

1 000 €

1 400 €

900 €

1 300 €

Manažér výroby

2 000 €

3 000 €

2 000 €

3 000 €

Projektový manažér

1 500 €

2 000 €

1 500 €

2 000 €

Logistický manažér

2 000 €

3 000 €

2 000 €

3000 €

Vedúci zmeny

900 €

1300 €

800 €

1200 €

Operátor výroby

450 €

600 €

400 €

600 €

Obchodný zástupca (vrátane bonusov z predaja)

800 €

1 500 €

700 €

1 400 €

Nákupca

800 €

1400 €

800 €

1400 €