minca s dvomi stranami

Minca s dvomi stranami: očakávania zamestnávateľov verzus nároky absolventov hľadajúcich prácu

Minca s dvomi stranami: očakávania zamestnávateľov verzus nároky absolventov hľadajúcich prácu

Bratislava, 16.6.2014 - Personálna agentúra Grafton Recruitment, popredný dodávateľ personálnych služieb v oblasti náboru, zmapovala momentálnu situáciu na slovenskom trhu práce. Prináša aktuality najžiadanejších profesií zamestnávateľov i absolventov hľadajúcich prácu a prezrádza tiež najväčšie chyby absolventov uchádzajúcich sa o prácu.

Na trhu práce sa ocitli absolventi vysokých škôl, ktorí s očakávaním vyhľadávajú pozvania na pracovné pohovory. Podľa Štatistického úradu SR sa v tejto situácii ročne ocitne viac ako 65 tisíc absolventov vysokých škôl, ako aj 40 % absolventov stredných škôl, ktorí nepokračujú vo vzdelávaní na vysokých školách.

Personálna agentúra Grafton umiestnila do trvalého pracovného pohovoru už viac ako 7 000 kandidátov, z toho takmer 2 000 bolo práve čerstvých absolventov, alebo tzv. juniorov, s maximálne 2 ročnou praxou. Aké sú odporúčania odborníkov z oblasti ľudských zdrojov, ktoré pomôžu absolventom zamestnať sa a budovať si kariéru?

„Naša spoločnosť sa okrem skúsených špecialistov venuje aj čerstvým absolventom stredných a vysokých škôl a uchádzačom o zamestnanie s minimom pracovných skúseností.  Momentálne máme pre absolventov otvorených viac ako 160 pracovných pozícií a predpokladáme, že tento trend bude rásť,“ uviedla Katarína Bobotová, Country Manager Graftron Recruitment.

Najžiadanejšie profesie absolventov

Medzi najžiadanejšie profesie zo strany absolventov z technickej oblasti  patria najmä pozície v odvetviach logistiky a kvality. Z oblasti financií je to Junior účtovník, Asistent audítora, Junior controller a podobne. V oblasti IT je záujem o všetky pozície. Absolútna väčšina absolventov škôl s humanitným zameraním preferuje zamestnanie v oblasti ľudských zdrojov alebo marketingu.

Najžiadanejšie profesie zamestnávateľov

Väčšina zamestnávateľov potrebuje obsadiť absolventmi profesie ako Konštruktér, Designer a Technik kvality. V oblasti financií sú najžiadanejší Junior účtovníci a analytici s výbornou znalosťou práce v exceli a so znalosťou cudzieho jazyka.

 

Absolventi bez praxe

Na vysokú školu sa hlási približne 60 % absolventov stredných škôl. Slovenský trend vlastniť vysokoškolský titul je v porovnaní so západnými krajinami, kde pokračuje v štúdiu na vysokých školách iba 20 – 25 % stredoškolákov, podľa personalistov veľmi vysoký a nepriaznivý pre trh práce. Absolventi síce majú vysokoškolské vzdelanie, ale nie sú dostatočne prepojení s praxou.

HR odborníci sa zhodujú, že najviac absolventov bez praxe prichádza najmä z oborov ako Sociálna práca, Environmentálne inžinierstvo či Bezpečnostný manažment. Jedným z dôvodov môže byť, že si študenti nedokážu nájsť počas štúdia relevantné pracovné uplatnenie, lebo pozícií v tejto oblasti je nedostatok aj pre skúsených kandidátov.

Nároky zamestnávateľov reflektujú vysoký dopyt po práci, preto sú ich očakávania mnohokrát kvalitatívne vysoko nastavené.

„Bežne sa v praxi stretávame, že až 90 % našich klientov požaduje vysokoškolské vzdelanie aj na juniorské pracovné pozície. Až na tretinu týchto pracovných pozícií by postačovalo stredoškolské vzdelanie, avšak v konečnom dôsledku na ne umiestnime vysokoškolákov, ktorí sú ochotní pracovať aj na menej odborných pozíciách,“ dodala Katarína Bobotová.

Okrem tejto požiadavky zamestnávatelia vyžadujú skúsenosti, ktoré absolventi vedia získať iba počas praxe.

„Pracovný pohovor je veľakrát zo strany uchádzačov podceňovaný a počas rozhovoru uchádzača s našimi konzultantmi evidujeme mnohé nedostatky, ktoré môžu v konečnom dôsledku ovplyvniť selekciu a výber kandidáta. Medzi najčastejšie nedostatky, s ktorými sa stretávame, sú, že absolventi IT odborov nie sú dostatočne jazykovo vybavení a dominuje u nich výlučne technická a počítačová angličtina. Absolventi technických smerov nemajú relevantnú prax, nedostatočnú jazykovú vybavenosť, slabú znalosť MS Officu či vysoké platové očakávania. Veľkou nevýhodou uchádzačov o prácu je ich nízka úroveň sebareflexie, nejasné predstavy o pozícii a svojom ďalšom smerovaní,“dodala Katarína Bobotová.

Čo radia personalisti? 5 tipov a cenných rád pre absolventov:

1.       Prihláste sa na absolventskú prax (platenú alebo neplatnú) a získajte cenne skúsenosti, ktoré vám pomôžu pri štarte profesijnej kariéry;

2.       Zreálnite svoje nároky na platové očakávania;

3.       Pracujte na zdokonaľovaní svojich jazykových znalosti;

4.       Zamyslite sa nad možnosťou presťahovať sa za prácou, alebo na čas vycestovať a nečakajte kým práca príde za vami;

Snažte sa odlíšiť od ostatných (video životopis, blog, ...).