narodna cena karieroveho poradenstva

Grafton Recruitment si prevzal ocenenie súťaže Národná Cena Kariérového Poradenstva 2014

Grafton Recruitment si prevzal ocenenie súťaže Národná Cena Kariérového Poradenstva 2014

Bratislava, 17. 10. 2014 – Zástupcovia personálnej agentúry Grafton Recruitment Slovakia si 16. 10. 2014 na slávnostnom vyhodnotení 6. ročníka súťaže Národná cena kariérového poradenstva prevzali Ocenenie za počin v oblasti kariérového poradenstva za noviny „Grafton Street Journal“.

Porotu súťaže upútal Grafton Street Journal - noviny, ktoré vydala spoločnosť Grafton Recruitment Slovakia pre uchádzačov o prácu, ako aj samotných zamestnancov. Na 12 stranách nájdu čitatelia viac ako 20 článkov, ktoré obsiahli témy zaujímavé nielen pre ľudí, ktorí si prácu hľadajú, ale aj pre zamestnaných, ktorí si chcú vytvoriť profil na sociálnej sieti pre profesionálov – LinkedIn, prípadne si chcú ozrejmiť skratky na svojej výplatnej páske. Journal v neposlednej rade upozorniť aj na nekalé praktiky niektorých pracovných agentúr,  ktoré pre maximalizáciu svojho zisku obchádzajú Zákonník práce a využívajú vyplácanie mzdy cez nezdaniteľné náhrady. Čitateľ si cez uvedené prepočty môže utvoriť predstavu, o čo takto vyplácaný zamestnanec prichádza.

„Veľmi nás potešilo, že náš Grafton Street Journal z pomedzi množstva  príspevkov od rôznych organizácii z neziskovej, verejnej či štátnej oblasti zaujal odbornú porotu.  Noviny sú pridanou hodnotou, ktorú chceme poskytnúť tak uchádzačom o zamestnanie, ako aj už zamestnaným a predstavujú výsledok aktivít, ktoré sa snažíme robiť mimo nášho „core business“. Sme radi, že vďaka tejto súťaži sa možno naše noviny dostanú aj k väčšiemu počtu študentov na vysokých a stredných školách, pre ktorých môžu byť zdrojom zaujímavých informácii pri príprave na ich kariérnu cestu,“ uviedla Ivana Kubašková, Marketing Specialist, Grafton Recruitment Slovakia.

Podľa poroty súťaže Grafton Street Journal pútavo a na jednom mieste sumarizuje informácie, ktoré sú inak roztrúsené (o tom, ako sa zorientovať na trhu práce, ako napísať životopis a motivačný list, ako sa pripraviť na pohovor, ako sa prezentovať on-line a pod.). Prináša podrobne a zrozumiteľným jazykom cenné informácie z pohľadu reálnych skúseností tých, ktorí výbery kandidátov realizujú. Grafton Recruitment Slovakia robí aj niečo navyše, čo ocení uchádzač o zamestnanie, pristupuje k tomu pritom kreatívnejšie ako býva zvykom.

O súťaži Národná cena kariérového poradenstva

Cieľom súťaže je zviditeľniť poskytované služby a oceniť dobrú prax v oblasti kariérového poradenstva v SR. Súťaže sa môžu zúčastniť organizácie a fyzické osoby poskytujúce služby kariérového poradenstva pre deti, mládež a dospelých, ale aj zamestnávatelia poskytujúci kariérové poradenstvo. Okrem služby je možné prihlásiť aj jednorazovú aktivitu (publikáciu, internetovú stránku, nástroj, metódu, akciu, podujatie, tréning a pod.) z celej oblasti kariérového poradenstva.