prijem brigadnikov

Príjem brigádnikov stúpa v lete o 50 %, aj tak ich je nedostatok

Príjem brigádnikov stúpa v lete o 50 %, aj tak ich je nedostatok

Bratislava, 25. júna 2019​ - Cena brigádnickej práce stúpa v letných mesiacoch o 20-30 %, v niektorých prípadoch dokonca až o 50 %. Konkretizoval to Branislav Jančuška z personálnej agentúry Grafton Slovakia. Pretrvávajúca rekordne nízka nezamestnanosť pod 5 % všeobecne tlačí mzdy nahor. Počas prázdnin sa k tomu pridáva faktor vysokého dopytu po sezónnych zamestnancoch najmä v službách a agrorezorte.

“Pri brigádach v hlavnom meste je mimo leta štandardom 4-5 eur za hodinu, v prázdninovom období však nie je výnimkou ani sadzba nad 6 eur. Samozrejme, mimo Bratislavy sú tie položky predsa len o čosi nižšie,” hovorí Branislav Jančuška.

Študenti sa nemusia obávať, voľných pozícií je dosť

Firmy napriek tomu majú problémy obsadzovať voľné pozície. Ponukou dočasných miest sa usilujú riešiť nielen absenciu kmeňových zamestnancov počas dovolenkových mesiacov, ale aj celkový nedostatok pracovných síl.

„Študenti sa naozaj nemusia obávať, že by si nezohnali brigádu,“ konštatuje odborník z Graftonu a dodáva, že u prázdninujúcich chlapcov sú najčastejšími pozíciami tie na kúpaliskách či v akvaparkoch a celkovo pri pomocných činnostiach v odvetví HoReCa, zatiaľ čo dievčatá sa najviac uplatňujú ako obsluha tiež v reštauráciách, kaviarňach, baroch, hoteloch a rôznych špecifických prevádzkach s občerstvením (zmrzlinárne a podobne), ale aj v samplingu, teda ponúkaní vzoriek kozmetických a potravinárskych produktov.

„Neplnoletí študenti hľadajú možnosť prázdninového zárobku predovšetkým v službách, obchode, cestovnom ruchu, hotelierstve a gastronómii alebo vo výrobných firmách, ale len v nezmenovej prevádzke a s jednoduchými manuálnymi prácami, hoci za nočnú či víkendovú prácu môžu získať značné príplatky. Brigády si zväčša koncipujú na jeden prázdninový mesiac,“ vymenúva Jančuška.

Pretrváva malý záujem o manuálne práce a agrorezort

Najviac brigádnických pozícií je k dispozícii vo výrobe, logistických a zákazníckych centrách a obchode. Skúsenosti personalistov ukazujú, že nielen v lete brigádnici zväčša nemajú priveľký záujem o manuálnu prácu. Ponúkaných pozícií je pritom v tejto oblasti neporovnateľne viac a ich ohodnotenie sa príliš nelíši od administratívy. Menší záujem o manuálne brigády je daný aj tým, že firmy v čoraz väčšej miere umožňujú študentom platené stáže v nimi študovanom odbore a takéto pôsobenie je cenným prínosom pre profesijný životopis.

Ešte vypuklejší nepomer medzi ponukou a jej využívaním pretrváva vo farmárstve. „Možností v iných sektoroch je viac ako kedysi, preto brigády v poľnohospodárstve strácajú na príťažlivosti. Historicky platí, že príjmy v tomto odvetví nepatria k tým najatraktívnejším a zároveň sú prakticky bez výnimky spojené s pomerne namáhavou manuálnou prácou,“ upozorňuje personalista z Graftonu. Fenoménom, ktorý má na túto situáciu významný vplyv, pochopiteľne sú podobné a napospol lepšie platené brigády v zahraničí.