man drawing growth graph

Medziročný rast miezd bude naďalej slušný, ale maximá sa nezopakujú

Medziročný rast miezd bude naďalej slušný, ale maximá sa nezopakujú

Bratislava 27. decembra 2019 - Spomalenie slovenskej ekonomiky sa premietne do poklesu rastu miezd na úroveň kopírujúcu infláciu, predznamenáva personálna agentúra Grafton Slovakia v rámci bilancovania roka 2019 v tomto sektore a pri prognózovaní trendov na pracovnom trhu na rok 2020.

„Je logické, že tohtoročné 14-ročné maximá nárastu miezd sa nemôžu zopakovať, veď v odvetviach ako zdravotníctvo, gastronómia či retail boli navýšenia neraz aj 15-percentné,“ upozorňuje Country Manager Graftonu Slovakia Miroslav Garaj, zároveň však dodáva: „Pretrvávajú dôvody na slušný budúcoročný nárast: sú to nedostatok voľnej pracovnej sily a s ním súvisiaci imperatív pre firmy ďalej pracovať na svojej atraktivite, čo – samozrejme – znamená aj zlepšovanie finančných podmienok pre zamestnancov.“

Firmy boli tento rok stabilnejšie, klesol počet ponúkaných pozícií

Michal Batis z bratislavského zastúpenia tejto spoločnosti konkretizuje: „Z tohtoročnej úrovne 6-8 % očakávame zníženie medziročného rastu miezd na hodnotu 5-7 %.“ Pokračujúce zvyšovanie miezd v roku 2019 naprieč všetkými regiónmi a typmi pozícií umocňovalo tlak na zamestnávateľov a znižovalo počet aktívnych kandidátov, keďže menej zamestnancov bolo náchylných, ochotných a odhodlaných zmeniť prácu.

Porovnateľne klesol aj počet ponúkaných pozícií – firmy boli stabilnejšie ako v roku 2018, referuje Grafton, ktorý v druhej polovici tohto roka registroval pokles v oblasti náboru nových pracovných síl pri výrobných firmách naviazaných na automobilový priemysel, v niektorých prípadoch dochádzalo aj k uvoľňovaniu zamestnancov.

Parlamentné voľby môžu ovplyvniť pracovný trh

Vývoj pracovného trhu môže do veľkej miery ovplyvniť výsledok februárových parlamentných volieb a najmä v súvislosti s hlavným mestom aj príchod medzinárodných inštitúcií, ktorý môže sekundárne priniesť zaujímavé príležitosti pre súkromný sektor.

Podľa Andreja Gurína zo žilinskej pobočky bude v roku 2020 pokračovať stieranie regionálnych rozdielov a výrazne sa spomalí prílev cudzincov na slovenský pracovný trh. Mierny úbytok pracovných miest pod vplyvom spomaľovania ekonomiky budú firmy riešiť aj rôznymi formami tzv. prirodzenej fluktuácie, ku ktorej patria odchody zamestnancov do dôchodku.

„V celej SR momentálne evidujeme približne 90 000 voľných miest,“ pripomína Branislav Jančuška zo sekcie dočasného zamestnávania Graftonu a vymenúva segmenty, ktoré pociťujú najväčšiu absenciu vhodných kandidátov: „Priemyselná výroba, veľko- i maloobchod a predovšetkým IT-sektor.“

V oblasti IT chýbajú skúsení seniorní odborníci

Anna Ričányová z košickej kancelárie na to nadväzuje: „V oblasti IT je dostatok junior admin špecialistov. Vysoké školy každý rok produkujú veľa absolventov s jazykovým vybavením aj IT kvalifikáciou. Firmy však nedokážu pokrývať nedostatok skúsených seniorných ľudí.“

Vo vychytenej sfére IT sú stabilne mimoriadne žiadaní Java developeri. „Myslíme si, že časom sa zrejme bude zvyšovať aj dopyt po UX/UI dizajnéroch,“ hovorí Ričányová a dopĺňa, že pri takýchto spoločnostiach už teraz vnímajú trend prechodov z korporátneho prostredia do menších firiem či startupových projektov, ktoré využívajú najnovšie technológie a poskytujú väčší priestor na presadzovanie sofistikovaných riešení a vlastných nápadov: „Čoraz viac vysoko kvalitných odborníkov sa osamostatní a bude preferovať prácu na full-remote vo forme mandátnej zmluvy či živnosti.“

V čase nestability tendencia zotrvať

Súčasný recruitment nie je pasívny a reaktívny: posúva sa do polohy priameho oslovovania kandidátov napríklad cez sociálne siete. Čoraz častejšie skloňovaná kríza alebo aspoň recesia podľa Graftonu personalistom i zamestnávateľom pripomenie, že ľudia majú v čase nestability tendenciu zotrvať, prečkať všeobecne nepriaznivé obdobie a premyslieť si, či podstúpia zmenu a pôjdu do neistoty. V tomto kontexte často využívajú nové pracovné ponuky na vyjednanie si lepších podmienok vo svojom terajšom zamestnaní.

Zaujímavosťou je, že stúpa dôležitosť nemčiny, hlási Grafton, ktorý však nedávno dostal zadanie nájsť adepta s jazykovou kombináciou angličtina, francúzština, arabčina.

Samostatnou kapitolou je Nitra

Garaj z pozície Country Managera zdôrazňuje, že akousi samostatnou kapitolou na slovenskom pracovnom trhu je v tomto období Nitra. Monika Suranová z príslušnej lokálnej pobočky to rozvíja: „V našom regióne stanovuje trendy výrobný sektor. Očakávame nezmenený dopyt pri pozíciách s ovládaním SAP-modulov, ale aj po skladových a odborných technických pracovníkoch, technológoch, konštruktéroch a celkovo manuálne zručných ľuďoch.“

Jančuška k tomu podotýka: „Firmy prijímajú prakticky kohokoľvek, kto sa chce niečo naučiť.“ V sektore blue collars zvádzajú spoločnosti boj hlavne o šikovných operátorov výroby a CNC operátorov.

Niektoré zmeny prospeli, iné menej

Ostatné mesiace priniesli viacero zmien legislatívy týkajúcej sa pracovného trhu, medzi nimi inštanciu 13. a 14. mzdy, rôzne príplatky, úpravu pravidiel zamestnávania cudzincov z tretích krajín, zvýšenie minimálnej mzdy či povinné zverejňovanie ponúkanej mzdy, respektíve oznamovanie voľných pozícií.  „Niektoré zmeny prospeli viac, iné menej, ďalšie stále sú v procese dolaďovania. Pretrváva napríklad potreba efektívnejšieho vízového procesu pre pracovníkov z nečlenských krajín Európskej únie,“ vraví Jančuška.

Odborník Graftonu na záver kvituje opatrenia a kroky zamerané na eliminovanie tzv. šedých pracovných agentúr a ich nekalých praktík: „Štátne orgány a inštitúcie – najmä Národný inšpektorát práce, NAKA a cudzinecká polícia – takmer každý mesiac informujú o nejakom úspešnom zásahu proti takýmto spoločnostiam.“