IT sektor

Zamestnanci z IT sa o svoje miesta báť nemusia. Ich mzda je už teraz tretia najvyššia v SR a bude ďalej kontinuálne rásť, vyplýva z prieskumu Grafton

Zamestnanci z IT sa o svoje miesta báť nemusia. Ich mzda je už teraz tretia najvyššia v SR a bude ďalej kontinuálne rásť, vyplýva z prieskumu Grafton

Oblasť IT je aktuálne tretím najlepšie plateným sektorom na Slovensku, hneď po strednom a vrcholovom manažmente. Dopyt v tomto sektore je až dvojnásobne vyšší, ako tomu bolo v roku 2019, teda pred vypuknutím pandémie. Zvyšuje sa tiež tlak na firmy, aby mzda IT pracovníkov kontinuálne rástla, vyplýva zo Mzdového prieskumu Grafton.

 

Aj IT oblasť poznačila pandémia, najmä v jej prvej fáze, a to predovšetkým jej ekonomickým dopadom na firmy. Prejavilo sa to v zastavení už bežiacich alebo plánovaných projektov a veľmi výrazným obmedzením náboru nových pracovníkov. „Pravdou je, že IT sféra sa zo šoku z pandémie spamätala ako jedna z prvých. V januári tohto roku sme pocítili obrovský nával otvorených pozícií pre IT-čkárov - rozbehli sa nové projekty a IT svet pochopil, že sa nemusí až tak obávať, pretože aktuálne smeruje do digitalizácie všetko, čo sa dá,“ hovorí Zuzana Macková, tím líder pre oblasť IT a telekomunikácií personálnej agentúry Grafton.

Nedotkol sa jej ani nedostatok materiálov z výroby, tak ako iných sektorov, či zatvorenie prevádzok kvôli osobnému styku. Drvivá väčšina IT firiem a korporátnych spoločností prešla do módu dlhodobej práce z domu, a aj preto dokázala počas ďalších zákazov fungovať s minimálnymi obmedzeniami. Momentálne už väčšina z nich naberá nových pracovníkov – Grafton tak aktuálne zaznamenáva až dvojnásobne vyšší dopyt v tejto oblasti, ako tomu bolo pred koronou. Navyše očakáva ďalší rast ponúk.

 
Uplatnenie v IT nájdu aj absolventi

Problémom je však nedostatok kvalifikovaných zamestnancov. „Skúsenosti sú vždy najviac oceňovaným a rozhodujúcim faktorom, nakoľko sa dajú získať len praxou. IT je však vhodné nielen pre skúsených IT-čkárov, ale aj absolventov, a to už pred dokončením formálneho vzdelávania a štúdia. Vždy záleží od toho, ako veľmi samostatného človeka na pozíciu firma potrebuje, alebo naopak - koľko priestoru na učenie a vedenie pre takéhoto kandidáta má,“ objasňuje aktuálnu situáciu odborníčka. Najčastejšie sa následne absolventi uplatňujú v rôznych krátkodobých projektoch, ale sú im ponúknuté tiež dlhodobé príležitosti, pričom po skončení školy nasleduje u daného zamestnávateľa nezriedka aj ponuka na trvalý pracovný pomer.

Študenti či absolventi, ktorí majú záujem zvýšiť svoju hodnotu na trhu, sa venujú už popri štúdiu rôznym typom vzdelávania v danom odbore. Či už sú to online školenia, intenzívne - niekoľko týždňov trvajúce kurzy, workshopy alebo stáže. „Akákoľvek takáto iniciatíva prinesie nové vedomosti a zvyšuje šance kandidáta zamestnať sa v danom odbore. Bez praxe je však stále nutné pozerať sa na začiatok po pozíciách vhodných pre absolventov či juniorov bez skúseností,“ radí Z. Macková.

 

Nadštandardne ohodnotení aj v regiónoch

IT je aktuálne tretím najlepšie plateným sektorom na Slovensku, hneď po strednom a vrcholovom manažmente. Žijeme vo svete, kedy chceme všetko vedieť vyriešiť z našich smartfónov, kedy potrebujeme mať 100 %-tnú istotu, že naša banka je zabezpečená proti hackerom, kedy sa nám nechce chodiť k lekárovi, ale zavoláme si kvôli napísaniu elektronického receptu. Práve toto sú dôvody, prečo IT hýbe svetom a vznikajú nové a nové pracovné miesta. „V čase, kedy celý svet prechádza do digitalizácie a IT-čkárov potrebuje ako soľ, sa to, samozrejme, odráža aj na ich platovom ohodnotení. Nakoľko počet otvorených pracovných pozícií je mnohonásobne vyšší než počet kandidátov, sú tým pádom takpovediac ´na koni´. Trh sa o nich bije a oni si môžu vyberať naraz z niekoľkých atraktívnych pracovných ponúk. Firmy navyšujú a zatraktívňujú svoje ponuky a preplácajú sa navzájom. Je tu teda istý tlak, aby mzda IT pracovníkov kontinuálne rástla, to je realita,“ komentuje odborníčka z Graftonu.

Už teraz sú v IT sektore mzdy výrazne vyššie než v iných oblastiach, preto ani ich rast v roku 2022 nebude taký dramatický, ako tomu bolo v predošlých rokoch. Mzdy však budú aj naďalej kontinuálne rásť, nakoľko konkurencia je skutočne vysoká, a to aj v regiónoch. Súvisí to predovšetkým s tým, že mnoho firiem prechádza na 100 % prácu z domu. Preto kandidát žijúci kdekoľvek na Slovensku, môže pracovať pre spoločnosť sídliacu v meste, kde sú mzdy vyššie. Ak ho bude chcieť zamestnať spoločnosť v menšom meste či odľahlejšom regióne, bude mu musieť ponúknuť plat hodný silnejších regiónov. Výška mzdy tohto roku v porovnaní s rokom 2019 mierne stúpala vo všetkých regiónoch, najviac v Košickom, Trnavskom a Nitrianskom kraji.

 

Mzda pre kandidátov z IT nie je prioritou

Kandidáti z IT sú však opatrní pri zmene zamestnávateľa, firmy preto siahajú aj po absolventoch. No aj oni už poznajú svoju hodnotu na trhu a vyberajú si z ponúk pre nich tú najlepšiu. Čo sa týka mzdových podmienok – pre týchto kandidátov nie je prvoradá, výšku mzdy si kompenzujú nefinančnými benefitmi. „Jednoznačným nadštandardným benefitom oproti iným sektorom je 100 %-tná práca z domu, nakoľko toto nie je možné pri mnohých iných pozíciách. Ďalším je tiež silná flexibilita pracovnej doby - predavač musí byť v práci počas stanovenej pracovnej doby, programátor si môže dovoliť vyvíjať softvér aj po večeroch, ak mu to zamestnávateľ umožní. Veľmi cenným benefitom je tiež preplácanie kurzov a technických certifikácií, ktoré sa pohybujú v stovkách eur a vyššie. Ďalšie benefity sú klasické, ktoré nájdeme aj pri iných odvetviach,“ komentuje situáciu Zuzana Macková z Graftonu.

Firmy už dnes vo veľkom vyhľadávajú expertov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, virtuálnej reality a umelej inteligencie. IT pozície sa vysoko špecializujú, aktuálne je záujem o dátových analytikov, business inteligence špecialistov či software developerov. Vysoko dopytovaní sú tiež softvéroví architekti, systémoví a aplikační programátori. Pokles záujmu zaznamenal Grafton o manuálny testing, aj o development v PHP a v starších frameworkoch JavaScriptu.

 

Výzvou je demografia

Podľa údajov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa počet voľných pracovných miest pohybuje priemerne mesačne na úrovni viac ako 75 tisíc, pričom každoročne na trhu práce chýba pri vysokoškolských pozíciách v oblasti informačných technológií 1 000 až 1 500 absolventov. Do 10 rokov sa tento trend bude ešte zvyšovať. Z tohto dôvodu vznikajú rôzne iniciatívy, ktoré podporujú záujem mladých ľudí o IT, najmä dievčat na stredných či základných školách. „Momentálne je však táto oblasť rozhodne mužskou doménou, pričom sa ale nestretávame s rozdielmi v platovom ohodnotení medzi pohlaviami. Zamestnávatelia sa sústreďujú na skúsenosti a vedomosti, a keď nájdu vhodného kandidáta, nie je dôvod dať inú ponuku žene a inú mužovi,“ hovorí odborníčka.

Konkrétne zručnosti závisia vždy od danej pozície – teda napríklad, ak ide o vedenie tímu či priamu komunikáciu s klientom, silné komunikačné zručnosti sú rovnako dôležité ako tie technické. Vždy je potrebné rozumieť náplni práce, vedieť, či bude kandidát pracovať v tíme alebo sám, s kým bude komunikovať a podobne.

„IT trh hýbe svetom a je vysoký predpoklad, že ešte dlho bude. Je to silný, stabilný, a predovšetkým veľmi dobre platený sektor s neuveriteľnou konformitou práce z domu a flexibility. Nehovoriac o tom, že samotné projekty sú nesmierne zaujímavé a majú obrovsky dosah na bežných ľudí. Keď budete mať niekedy príležitosť, skúste sa porozprávať hlbšie s IT bezpečnostným technikom, security konzultantom či programátorom a budete v úžase, čo všetko sa v dnešnej dobe dá a ako jednoducho. IT svet má skutočne neobmedzené možnosti,“ dodáva na záver Zuzana Macková z Graftonu.

 

POZRITE SI POROVNANIE VÝVOJA MIEZD VYBRANÝCH POZÍCIÍ V IT:

IT riaditeľ                                                      2019                                                 2021

Bratislava                                                      5000-6000 €                                   4800-6000 €

Trnava                                                           4350-5200 €                                   4400-5300 €

Trenčín                                                          4000-5000 €                                   4000-5000 €

Nitra                                                               4150-5500 €                                   4000-5000 € 

Žilina                                                              4000-5000 €                                   4000-5000 €

Banská Bystrica                                             4000-5000 €                                   4000-5000 €

Prešov                                                            4000-4500 €                                   4000-4500 €

Košice                                                             4500-5500 €                                   4000-5000 €

 

IT manažér                                                    2019                                                 2021

Bratislava                                                      2800-3500 €                                   3000-4200 €

Trnava                                                           2450-3000 €                                   2700-3900 €

Trenčín                                                          2300-2900 €                                   2400-3000 €

Nitra                                                               1850-3350 €                                   3000-4200 €

Žilina                                                              2300-2900 €                                   2400-3000 €

Banská Bystrica                                            2300-2900 €                                   3000-4200 €

Prešov                                                            2200-3000 €                                   2500-3200 €

Košice                                                             2500-3500 €                                   2800-3500 €

 

Unix / Linus Administrátor                        2019                                                 2021

Bratislava                                                      1500-2500 €                                   1800-3000 €

Trnava                                                           1300-1550 €                                   1600-2700 €

Trenčín                                                          1200-1450 €                                   1200-1600 €

Nitra                                                                 900-1700 €                                    1800-3000 €

Žilina                                                              1250-1500 €                                   1300-1700 €

Banská Bystrica                                            1200-1450 €                                   1800-3000 €

Prešov                                                            1200-1700 €                                   1100-1800 €

Košice                                                             1200-1900 €                                   1500-2200 €

 

 

Java vývojár                                                  2019                                                 2021

Bratislava                                                      2000-3000 €                                   2200-3700 €

Trnava                                                           1750-2600 €                                   2000-3400 €

Trenčín                                                          1600-2400 €                                   1800-2500 €

Nitra                                                               1700-2550 €                                   2000-3400 €

Žilina                                                              1700-2500 €                                   1800-2500 €

Banská Bystrica                                            1600-2400 €                                   1800-2300 €

Prešov                                                            1500-2200 €                                   1800-2300 €

Košice                                                             1800-2500 €                                   2000-3200 €

 

Údaje zo Mzdového prieskumu 2021 je možné zverejniť iba pod podmienkou uvedenia zdroja, ktorým je spoločnosť Grafton Slovakia. Z každej kapitoly je povolené prezentovať iba 10 % uvedených pozícií. Zaujíma vás, ako sú na tom mzdy v odbore zdieľaných podnikových služieb? Vyžiadajte si výsledky prieskumu zameraného iba na túto oblasť.
 

GRAFTON: MZDOVÝ PRIESKUM – SALARY GUIDE 2021

Prieskum bol realizovaný počas 2. štvrťroka 2021 v 8 krajoch Slovenskej republiky a zahŕňa viac ako 250 pracovných pozícií v 7 segmentoch. Prezentované dáta vychádzajú najmä z nástupných miezd uchádzačov, ktorým sme sprostredkovali zamestnanie, a tiež z požiadaviek firiem hľadajúcich zamestnancov. Údaje o mzdách sú uvedené ako obvyklá mesačná hrubá mzda v eurách, vrátane variabilných zložiek.