Veľké znižovanie miezd sa nekonalo. Podľa prieskumu Graftonu plánuje tretina firiem dokonca ich zvyšovanie

Veľké znižovanie miezd sa nekonalo. Podľa prieskumu Graftonu plánuje tretina firiem dokonca ich zvyšovanie

Väčšina firiem nezmenila v minulom roku výšku miezd svojich zamestnancov a takmer tretina
z nich plánuje v roku 2021 ich zvyšovanie. Desatina firiem okrem zvyšovania miezd plánuje aj
zvyšovanie odmien aj benefitov, pričom viac ako polovica z nich pôsobí v Bratislave – ukázal to
najnovší prieskum personálnej agentúry Grafton.


Od začiatku vypuknutia korona krízy až do konca minulého roka zaznamenala personálna
agentúra Grafton pokles dopytu zamestnávateľov po nových zamestnancoch. Rovnako aj
kandidáti sa rozhodli pre istotu aktuálneho zamestnania a netúžili po kariérnej zmene. „Napriek
tomu, že nastali ťažké časy, ktoré mohli znamenať znižovanie miezd a odmien, tento trend sa
nepotvrdil. Naopak firmy oceňovali lojalitu zamestnancov zrejme aj týmto spôsobom
,“ hovorí
Miroslav Garaj, Managing Director Grafton Recruitment.


Znižovanie miezd sa nekonalo


Z aktuálneho prieskumu Grafton vyplynulo, že až 68 % slovenských zamestnávateľov nezmenilo
počas roka 2020 výšku miezd. Len 8 % spoločností v jarných mesiacoch 2020 znižovalo mzdy
zamestnancov, ale koncom roka sa už vrátili na pôvodnú úroveň. Len 1 % firiem v jarných
mesiacoch minulého roka mzdy znížilo a koncom roka boli stále na tejto zníženej úrovni.
Výraznejšie znižovanie miezd koncom roka plánovali 2 % spoločností, ktoré znižovali mzdy aj
počas roka 2020. Takmer pätina (17 %) však mala koncom roka 2020 mzdy zamestnancov na
vyššej úrovni ako vo februári daného roka.


V rámci nášho prieskumu sme mapovali vývoj miezd, odmien a benefitov nielen na Slovensku,
ale aj v Českej republike a dá sa povedať, že bol v oboch krajinách veľmi podobný. Mzdy
u susedov nezmenilo 72 % spoločností, v SR spomínaných 68 %. A na vyššej úrovni v porovnaní
s februárom 2020 ich má aktuálne v SR 17 % a v ČR 15 % firiem
,“ vysvetľuje M. Garaj.


Pozor na diskrimináciu zamestnancov


Väčšina firiem nezmenila ani koncom roka 2020 výšku miezd svojich zamestnancov, 28 % firiem
dokonca plánovalo na rok 2021 ich zvyšovanie a 7 % aj zvýšenie odmien. Necelá polovica firiem
(43 %) nečaká v najbližších mesiacoch tohto roka žiadne zmeny v oblasti nastavenia miezd, len
10 % očakáva zmeny k horšiemu. K zníženiu finančných odmien postupne pristúpilo 31 %
spoločností, 8 % z nich je už ale naspäť na pôvodnej úrovni a ďalších 5 % ich opäť pomaly
zvyšuje.


Čo sa týka benefitov pre zamestnancov, ako sme už avizovali predtým, firmy obmedzili firemné
školenia, kurzy aj eventy, namiesto toho sa zamerali viac na ochranu zdravia a bezpečnosť pri
práci. Aj preto sa home office stal bežným a v súčasnosti je už tento spôsob práce zahrnutý
v novele Zákonníka práce. Vplyvom pandémie bola doteraz nútená znížiť benefity tretina
zamestnávateľov, no 5 % z nich už objem poskytovaných benefitov vrátilo na pôvodnú úroveň
,“
objasňuje odborník z Graftonu.


V novembri 2020 uvažovalo 10 % spoločností o znížení zamestnaneckých benefitov a takmer
rovnaký podiel firiem (11 %) plánoval naopak navyšovanie objemu poskytovaných benefitov,
zároveň tiež počítal so zvyšovaním miezd a odmien zamestnancov. No viac ako polovica
zamestnávateľov (53 %) neplánuje ani v tomto roku zmeny vo výške benefitov. Navyše
nadpolovičná väčšina zamestnávateľov, ktorá v novembri plánovala zvýšenie benefitov na
najbližšie mesiace, pôsobí v Bratislave.


Aktuálna novela okrem vyššej flexibility zamestnávateľov aj zamestnancov prináša tiež
preplácanie nákladov na technické vybavenie a ďalšie podmienky, ktoré je nutné doriešiť
v pracovnej zmluve. Smerom k benefitom je to tiež nutnosť dohliadnuť zo strany
zamestnávateľov, aby zamestnanci na domáckej práci či telepráci neboli diskriminovaní. Pre
všetkých by mali firmy poskytnúť aj rovnaké benefity, teda kurzy, školenia alebo iné výhody –
napríklad kávu či čaj zadarmo, ovocný deň a podobne, ktoré majú ich kolegovia na pracovisku
,“
upozorňuje Miroslav Garaj z personálnej spoločnosti Grafton.